Heavenletter 6503: Op een nieuwe manier. / 15 November 2018

Heavenletter 6503:
Brief uit de Hemel
Op een nieuwe manier.
15 November 2018

God zei:
Geliefden, jullie willen niet altijd poreus zijn voor nieuw advies.
Jullie kunnen best heftig onafhankelijk zijn, en toch kan het zijn dat heftig onafhankelijk zijn veel lijkt op heftig afhankelijk zijn en niet in staat te zijn om de premisse waarvan jullie zijn gekomen, los te laten.
Van tijd tot tijd, hoe dan ook, begrijpen jullie wellicht het punt niet.
Er zijn momenten waarop jullie terugkijken en jullie vragen je af of jullie “Ja” hadden gezegd tegen een advies waar tegen jullie “Nee” hadden gezegd.
Er is een keer of twee dat jullie jezelf tegen de zijkant van het hoofd hebben geslagen en betreurden dat jullie de oren niet goed hadden geopend om te horen. Of herinneren jullie een keer of twee toen jullie enig advies volgden en nu zouden jullie dat met een knipoog teruggeven?
In beiden gevallen hekelen jullie jezelf.

Fouten worden gemaakt in het leven. In de rest van de wereld is het veilig om te zeggen dat niemand altijd gelijk heeft, het maakt niet uit, hoe graag hij of zij dit ook denkt.
Op de lange termijn zijn jullie onoverwinnelijk in het leven. Op korte termijn hebben jullie niet altijd gelijk. Jullie zijn misschien niet altijd zo alwetend als jullie graag denken. Geliefden, jullie zijn ook feilbaar.
Weet dit: jullie oude manieren van denken kunnen zo nu en dan wat opschudden gebruiken. Vasthouden aan jullie eigen overtuigingen heeft een punt, maar om voor altijd aan te dringen op blijven zoals jullie zijn, zou jullie kunnen veroordelen om bij dezelfde blokkades te blijven die jullie al te lang hebben geblokkeerd.
Wanneer jullie aanhouden om gelijk te moeten hebben op basis van een positie waar jullie blijkbaar niet uit kunnen komen, blijven jullie doorgaan het leven te houden zoals het  voor langer is geweest dan jullie je willen herinneren. Dit is jullie leven. Misschien zijn jullie expert geworden in het niet zien van algemeen begrip voor de situatie?
Jullie creëren de loop van jullie leven. Als iets in jullie leven zich moet roeren, is dat waarschijnlijk in jullie denken.
Om een vooronderstelling van jullie te veranderen over hoe jullie moeten volhouden in het leven maakt van jullie geen wispelturig iemand.
Het kan betekenen dat jullie wijs genoeg zijn om een standpunt te zien dat jullie nog nooit eerder hadden gezien. Iets kan heel goed recht voor jullie ogen zijn en jullie zien het niet.
Als jullie er zeker van zijn dat jullie kijk op dingen absoluut het gelijk moet hebben zoals het is, kunnen jullie weigeren nieuwe mogelijkheden te zien. Er zit iets scheef. Als jullie gehecht zijn aan één manier van kijken, zou dat jullie weigering kunnen zijn om een nieuw inzicht toe te laten.
Wat zouden jullie in het leven willen veranderen, waardoor jullie je oogkleppen kunnen verwijderen? Wat zouden jullie kunnen veranderen als jullie konden? Altijd gelijk hebben is een aanhoudende verdediger dat niet altijd gewicht draagt.
In feite zouden jullie kunnen zeggen dat het deugdzaam van jullie is om altijd te doen wat jullie altijd hebben gedaan, omdat jullie geen inch willen bewegen. Als jullie leven, zoals het is, niet jullie voorkeur is, dan is het jullie taak om een nieuwe manier te zien. Maak de ramen schoon.
Wat als jullie je een inch zouden kunnen verroeren, welk nieuw licht kan er dan precies binnenkomen in jullie leven om jullie te zegenen met groter geluk dan jullie nu ervaren?
En als Ik jullie niet houdt waar jullie nu zijn, wat dan houdt jullie in onderworpenheid?
Kan het zijn dat jullie, die zich het meest bekommeren, de dader kunnen zijn?
Zie op een nieuwe manier. Beweeg op een nieuwe manier.
Doe iets op een nieuwe manier en jullie leven zal van zichzelf veranderen.
Wanneer jullie verlangen naar een andere richting in jullie leven, laat gaan zelfs maar één patroon waarop jullie staan het te houden zoals het is.  Dit is geen ‘rocket science’ – denk niet dat het heel moeilijk is om te doen of te begrijpen. Leer meer.
Wat doet jullie denken dat jullie uit alle macht eraan moeten vasthouden?
Hallo! Het Leven op de Aarde gaat over verandering.
Vertaald voor wakkeremensen, door Anja