Heavenletter 6401: Een Gebod van God dat Gij Zult Genieten / 5 Augustus 2018

Brief uit de Hemel
Een Gebod van God dat Gij Zult Genieten
5 Augustus 2018

God zei:
Geliefden, vreugde in het leven doet ertoe. Nooit vraag Ik jullie om lijden op te pakken. Geliefden, besteed aandacht aan Mij. Jullie willen geen acht slaan op de wereld voordat jullie Mij ter harte nemen. Ik weerleg lijden. Lijden is niet goed voor jullie. Het is absoluut niet goed genoeg voor jullie. Lijden is niet nobel. Het is laaghartig. En het is niet nodig. Phooey(deze uitdrukking is gebruikt en wordt gebruikt om afschuw, ongeloof en minachting tot uitdrukking te brengen) voor lijden. Wees klaar met lijden. Hou jullie hart hoog. Het is niet Mijn verlangen dat jullie lijden, niet in stilte of anderszins.
Ik draag jullie op om af te zien van lijden. Met een kleine draai aan de knop, geef het lijden op. Nooit waren jullie er voor gemaakt. Nooit waren jullie er voor bestemd. Lijden is geen mantel die jullie moeten dragen. Nooit bedoel Ik voor jullie om een stelletje allegaren te zijn. Ik bedoel voor jullie om verlicht te zijn.
Zo jullie een kind van God zijn, moeten jullie geleid worden door het Licht van God, niet door schaduw, niet door duisternis, niet door zwaarte of iets dat minder is dan het Licht.

Als jullie nooit het lijden hadden horen noemen, zouden jullie dan zo bekend zijn met een gevoel van onderdrukt zijn?
Ik sta erop dat jullie hier zijn voor vreugde en niet minder.
Voor een mens is het doel van kruipen om te leren lopen. En als jullie opstaan, moeten jullie rechtop staan. Jullie zijn niet gemaakt om in het leven te gaan liggen en om met elkaar in de war te raken. Verder, jullie zijn er om in schoonheid te wandelen. Ik plaats een hemelse zaklamp in jullie handen. Pak het aan.
Jullie zijn hier om nieuwe hoogtes te bereiken. Jullie zijn vrij om te vliegen. Het leven is om omhoog te groeien. Welke wonderen zich ook in het leven voordoen, er is nog meer te ontdekken.
Als oude ogen jullie anders vertellen, doe dan een nieuwe bril op zodat jullie zien zoals Ik het zie. Hoor, dat Ik jullie aanspoor tot de gouden melk van geluk. Accepteer geen uitleveringen of overdrachten van verdriet en strijd. Ze zijn niet voor jullie bedoeld. Het is de bedoeling dat jullie nog hoger en hoger zien. Natuurlijk moeten jullie tussen de braamstruiken doorkijken. Het is de bedoeling dat jullie kijken vanuit een hoge visie. Nooit waren jullie bedoeld om te kruipen, jij, jullie niet.
Geef achterom kijken op. Wis en waarachtig bezinksel. Nooit is bezinksel voor jullie bedoeld. Ik wil van zoiets niet horen. Blikken achterom zijn voor jullie verboden. Krijgen jullie Mijn strekking? Verlichting is voor jullie. Het buigen voor tegenspoed is dat niet.
Het verleden, zoals jullie het misschien hebben waargenomen, moet voor eens en voor altijd worden ontbonden. Zeg niet meer: “God, kijk naar wat verdriet mij, ons overkwam.”
Nee, jullie moeten zeggen: “God, wat voor gunsten zijn met mij, met ons?”
Jullie zeggen nu: “Welke verlichte wending moet ik, moeten wij nu nemen? Zeker weten, nooit meer modderige wegen. Wat is mijn, ons plan voor de vlucht? Nu vlieg en vlieg ik, vliegen wij hoger, nog hoger.
“Blauwe luchten voor ons en niets minder. Waarom zouden we aan minder denken? Nu denken wij niet eens na over oude beweringen. Ik sta aan het roer van mijn leven en ik kies ervoor om hoog te vliegen. Wij staan aan het roer van ons leven en kiezen ervoor hoog te vliegen.
“Natuurlijk wordt dat gedaan. Acceptatie van al dat de Hemel aanbiedt aan ons zoals wij onze rug rechten en ons groot houden. In hemelsnaam, ik houd, wij houden onszelf in gouden licht en niets minder. Dit is het erewoord van God dat standhoudt en aan mij, ons vraagt het te accepteren.
“ God heeft ons met een hoge gang gemaakt. Hij geeft ons dromen om te voorzien. Hij geeft ons dromen om te bereiken. Hij geeft ons dromen om te boven te gaan. Hij vraagt aan mij, aan ons om Zijn dromen te dromen en daar neer te komen. Natuurlijk zeggen wij ja, zeg ik ja, boven alle twijfel. Het is een toekomstgericht pad waar ik op sta en anderen en ik accepteer het. “
Vertaald door: Anja