Heavenletter 6400: Laat Het Genoeg Zijn Wanneer de Zon Schijnt / 4 Augustus 2018

Brief uit de Hemel
Laat Het Genoeg Zijn Wanneer de Zon Schijnt
4 Augustus 2018

God zei:
Geliefden, het is een goede dag wanneer de zon schijnt. Het is een goede dag wanneer de dag is aangebroken. Het is een goede dag wanneer de zon is ondergegaan en de sterren uit zijn. Jullie staan op of jullie kruipen weer onder de lakens. In ieder geval, leven jullie onder de deken van de Hemel op Aarde genaamd de Lucht, het licht kan echter vallen.
Sluit vandaag bij Mij aan. Kom vanavond samen met Mij. Kom samen met Mij in het leven onder de Zon of onder de sterren. Jullie zijn in leven in de Hemel en onder de Hemelen. Wij zijn samen, jij, jullie en Ik. Er is een kosmos en Wij dansen daar en erboven. Op de sterren of onder de sterren.  Wij dansen en Wij zingen.

Laten Wij vrolijk zijn. We verlichten de sterren als straatverlichting.
Wij ontsteken de Zon. Wij ontsteken de Zon zodat iedereen de schittering kan zien waarmee Ik het universum verlichtte. Elke dag is er een parade van het leven zoals het Licht zelf voorwaarts stromend zodat Wij het leven openlijk uitbundig maken. Waarvoor is het leven aan de gang dan behalve dat Wij vrolijk kunnen zijn? Kan het zijn dat jullie op een manier hebben gedacht?
Vrolijkheid is de enige boodschap die jullie kunnen dragen en doorgeven. Maak het leven op aarde vrolijk voor iedereen. Laat niemand er buiten. Zeker, laat jezelf er niet buiten. Absoluut niet. Doe nu mee aan de parade.
Aarde is om op te dansen. Laat hier geen ontnuchterend doel zijn. Neem het leven licht op. Kies ervoor om vrolijk te maken en de toon voor iedereen te zetten. Niemand mag lichtgeraakt of humeurig worden. Allen moeten dansen in vreugde.
Hier is geen twijfel over mogelijk. Jullie zijn niet hier op aarde voor klaagliederen. Natuurlijk niet. Maak geluk. Sla op de gongs. Wordt wakker! Het leven is vandaag aangekomen. Maak niets anders dan alleen maar een zegening. Sta op, ga op jullie voeten staan en maak contact met de aarde. Dans op het gras. Tapdans, wals of doe de polka. Spring! Welke dans kiezen jullie vandaag? Jullie hart is om op deze dag op aarde te dansen. Wacht op geen andere dag. Laat de dans beginnen.Til jullie tenen op. Laat het leven vandaag overdragen aan het hele universum. Laat de vreugde in het leven vandaag jullie bescheiden geschenk aan Mij zijn.
Wel, wat anders denken jullie dat Ik aan jullie zou vragen?
Nooit vraag Ik om een fronsend gezicht of iets dat de dansvloer van het leven bedekt. Start vandaag het leven op het ritme van Mijn Hart.
Zullen We niet van ster naar ster swingen en de aarde vandaag met al de liefde in de wereld verhogen? Zouden We niet? Waarom zouden We niet de handen ineen slaan en een vlag voor vandaag hijsen?
Vandaag, dit is de dag waarop die aan Ons is om te delen. Om te delen, moeten We. Het is niet Mijn dag of jullie dag, het is Onze dag. Vandaag is voor iedereen. Rol uit bed. Op het moment dat je voeten de grond raken – dans! Neurie een deuntje. Maak de wereld wakker. Houd vandaag vast en hou jullie hoofden opgeheven.
Jullie zijn voorbestemd om Lichtbrenger te zijn. Jullie zingen Mijn Liedjes. Jullie zijn hier om de wereld te openen. Jullie zijn de eersten om vandaag aan te kondigen. Geef elkaar de hand zoals een koor kan marcheren op een Broadwaypodium en arm in arm voor een grote in circulatie brengen.
Elke dag is een grote ouverture. Geen twee zijn hetzelfde. Elke dag is mooi in zijn opening. Hebben jullie dit niet geweten?
Geliefden wacht op niemand. Wacht zelfs niet op jullie zelf.
Waar hebben jullie op gewacht? Op wie hebben jullie gewacht?
Begin gewoon te spelen met de band!
Ik zeg, “Jullie bedankt jegens Mij, Geliefden.”
Zeg tegen Mij: “U bent welkom, God. Ja, het is aan mij, aan ons om U te dienen tot in het Hoogste.”
Vertaald door: Anja