Heavenletter 6397: De Kunst van Vrijheid / 1 Augustus 2018

Brief uit de Hemel
De Kunst van Vrijheid
1 Augustus 2018
God zei:
Geliefden,  natuurlijk, vrijheid komt van binnenuit jullie. Het kan heel goed voor jullie aanvoelen dat vrijheid, evenals gebrek eraan, naar jullie komt van ergens anders. Ja, het is mogelijk dat het jullie wordt opgelegd.
Jullie ervaring kan zijn dat jullie beperkt worden door het een of ander en niet noodzakelijk door jullie eigen wil.
Erken dat jullie op zijn minst enigszins bijdragen aan jullie levenspad. Wees niet te snel om anderen verantwoordelijk te houden voor jullie keuzes, maar wees tegelijkertijd niet te snel om onvolkomenheden  vanaf de kant van jullie zelf te overwegen.
Zoals de geboorte van een baby kan worden bespoedigd of tegengehouden in de wereld, kan ook de ontvangst van onbegrensdheid – of begrensdheid in het leven – bewegen tot. Jullie Wil tegenover of verzet ertegen kan misschien een rol spelen. Er bestaan keuzes in het leven. Ach, geliefden, keuzes bestaan naast elkaar.

Niemand zou beslissen over een ongelukkig leven, maar hier bevinden jullie je misschien in deze bocht in de weg. Jullie keuzes in het leven hebben jullie kennelijk geleid naar waar jullie jezelf vinden. Jullie treden misschien niet op een lijn aan met wat het leven jullie heeft geboden, toch hebben jullie enige keuze in de aangelegenheid.Neem enige verantwoordelijkheid voor het leven dat jullie bemiddelen. Jullie hebben een menu van de dag aangevinkt. Een deel van jullie keuze is mogelijk standaard.
Het gevoel van vrijheid kan worden aanvaard. De Kunst van Vrijheid kan worden teruggenomen. Het is niet zo eenvoudig om vrijheid te definiëren. Om vrij te zijn om te zeggen of te doen wat jullie willen en wanneer jullie willen, kan ook een beperking zijn voor de vrijheid van een ander.
En ook, om geen grenzen te hebben geeft wat afbakening aan jullie. Om zo vrij te zijn als een vogel lijkt misschien een privilege aan jullie opgelegd. Te veel vrijheid in één keer kan voor jullie bindend zijn. Geen beperking van tijd of plaats kan als beperking dienen. Onbeperkte tijd kan ook als afgedwongen worden ervaren. Soms lijkt het leven overdreven hard.
Of jullie jezelf nu aantreffen, laten we zeggen, in of buiten de gevangenis, jullie kunnen je gebonden voelen of de mond gesnoerd. Er is een soort besef waarin gevangenschap jullie kan toeschijnen als een persoonlijk gevoel van aansprakelijkheid.
Hoe kan het voor jullie zijn dat jullie de invloeden konden kiezen die zoveel van het leven op jullie hebben gehad? Jullie kunnen jullie gebombardeerd voelen door het leven, overspannen door het leven, herhaaldelijke sterke benadrukking, verplicht tot leven, alsof jullie helemaal geen speling hebben.
Er was eens tijd, de tijd duurde en er waren geen gesloten poorten in zicht. Er waren niet zoveel  problemen waarin jullie konden geraken. Misschien verzoeken jullie niet echt dat alle deuren voor jullie openstaan. Misschien wensen jullie niet alle vrijheid in de wereld die jullie wordt aangeboden.
Jullie hebben misschien bepaalde keuzes die niet uitwerken zoals jullie hadden bedoeld. Jullie keuzes kunnen steeds weer terugkomen als een kwestie van hoe jullie het zien of accepteren wat jullie zien als zegen of wat jullie zien als ontkenning.
Ja natuurlijk, misschien hebben jullie geleerd om vanuit verschillende hoeken te kijken. Ach, of jullie nu jullie onschuldige visie aanzien of buiten beschouwing laten, misschien zien jullie het wel als dat wat jullie is aangepraat of als wat jullie hebben geërfd en helemaal niet jullie keuze.
Jullie oorspronkelijke waarneming kan lijken alsof het van jullie is gestolen. Jullie hebben misschien niet mogen zien, behalve als jullie overtuigd waren – in tegenstelling tot jullie eigen ogen. Jullie leven is misschien verkeerd geïnterpreteerd en schijnbaar passend om te volgen.
In waarheid kent niemand jou, jullie zoals jij, jullie dat doen en Ik. De meningen van anderen zijn slechts meningen, maar de meningen van anderen kunnen als waarheid aan jullie worden doorgegeven. Verkeerd begrepen leven heeft jullie mogelijk geklopt.
Jullie hart is misschien in de kiem gesmoord. Het helder zien van jullie kan afschrikkend zijn geweest, als of de wereld in het algemeen beter moet zijn geweest dan jullie. Geliefden, terwijl de waarheid is dat jullie degenen zijn die julliezelf beter kennen dan wie dan ook.

Vertaald door: Anja