Heavenletter 6379: Hoe de Wereld Begon /14 juli 2018

Heavenletter 6379

Brief uit de Hemel
Hoe de Wereld Begon
14 juli 2018

God zei:

Geliefden, een gedachte aan scheiding van de Schepper en de Schepping heeft nooit voet aan de grond gekregen. Er waren geen andere gedachten en geen herzieningen gemaakt tot de Schepping. Jullie houden als het ware de originele Schepping in jullie hand en de wereld is heilig. Het Leven is in het midden van de Heiligheid. Er is niet zo veel dat je van de Schepping kunt maken, anders dan hoe het lijkt. Jullie bevinden je in hetzelfde rijk als de luchten die blauw zijn, het gras dat groen is en de sterren, sterrenhemel zijn. Wanneer jullie je overleveren aan hoe eenvoudig het leven is, zelfs als het jullie in zijn greep houdt.
Geef de Schepping wat het toekomt. De Schepping creëerde zichzelf zoals het voor het eerst verscheen. Er zijn geen verbeteringen geweest, geen revisies noch intrekkingen. De Schepping was geen expliciete blauwdruk.

De Schepping verscheen als een Godalmachtige inspiratie. Wat zou de Schepping kunnen zijn dan behalve een uitbarsting van inspiratie, die in één keer spontaan werd geïnspireerd? Herinner, tijd is helemaal niet.
Oh nee, de Schepping kan geen lang doordacht en doorgehaald recept zijn, met over en weer veel tijd en energie eraan besteed. Geheel en al niet. Ik verlangde Schepping en de Schepping verscheen prachtig. De schepping voltrok zich in één keer. Boem, boem, boem is de Schepping,  alles op zijn plaats, er is niet in gekrast of herschikt in toenemingen. De Schepping is existentieel voor jullie ogen.
Wel, hoe bloeit een bloem in de natuur? Bloemen zijn gebogen dingen die jullie hart stelen met een opwaartse kracht die ver rechte hoeken overstijgt. Zien jullie enige rechthoekige bloemen? Ik hou van verschillende kleuren en ronde vormen zoals stuiterende bollen die in de wind waaien. Ik betwijfel of Mijn ontluikende hart zou kunnen zijn afgeleid, zelfs op het hoogtepunt van de glorie van de Schepping –  laat staan in rust. Ik zag dat de Schepping goed was en hier zijn jullie.
Bij het schrijven van Brieven uit de Hemel, beweeg Ik de hand van degene die dit opschrijven voor Mij doet en de teerling is geworpen. Zo is het met de Schepping. De Schepping creëerde zichzelf. Het is Mijn verlangen en intentie om te hebben wat er door Mijn hoofd en hart heengaat, zichzelf te reproduceren op de Aarde zoals het is in de Hemel.
Natuurlijk, geef toe, geliefden, jullie zullen misschien wel verlangen om wat aanpassingen aan de Hemel zelf te maken. Jullie kunnen de Hemel misschien niet zien zoals die perfect is. Jullie zullen misschien andere muziek op willen zetten. Jullie hebben de neiging om fouten te ontdekken of op te vatten en twijfels te hebben. Aarde en Hemel verschijnen beide perfect, wat er ook gebeurd. Natuurlijk zouden jullie heel graag tevreden willen zijn, maar vaak zijn jullie dat niet.
Jullie zouden ook kunnen wensen dat Ik iets minder zeker zou zijn van Mijn schatting en zouden jullie meer bekwaam voor de dag komen en jullie zelf levensopvattingen proclameren. Hoe blij zouden jullie zijn om zelf het tij te keren. Jullie zijn onduidelijk zoals het is. Jullie hebben niet echt het zegje. Jullie begrijpen wel dat jullie wat te zeggen hebben in het leven, maar niet het hele verhaal. Jullie handen zijn gebonden.
Het leven verward jullie. Jullie mogen zo zelfverzekerd handelen als jullie willen, voor al het goede wat jullie doen. Jullie kunnen nog steeds vastgebonden raken aan de mast en er is niet veel wat jullie eraan kunnen doen – proberen jullie het als jullie kunnen. Dat jullie de lijn beter zouden kunnen trekken dan dat jullie Mij rangschikken in de uiteindelijke analyse – waar laat dit jullie, in ieder geval, slechts in de penarie.
Het feit is dat het leven, zoals jullie het kennen in de wereld, onzeker is. Zelfs als jullie je zeker kunnen voelen, moeten jullie bekennen dat jullie van de koers af kunnen raken. Jullie hebben gewoon nog geen meesterschap over het leven in de mate die jullie zouden willen. Meestal kijken jullie achteraf naar het leven. En toch, en toch …….
Vertaald: Anja