Heavenletter 6377: Jullie Komen Ergens / 12 juli 2018

Brief uit de Hemel
Jullie Komen Ergens
12 juli 2018

God zei:
Geliefden, jullie staan niet stil. Jullie bewegen voorwaarts. Jullie komen zeker ergens terecht. Jullie gaan misschien niet zo snel als jullie zouden willen. Natuurlijk, Rome werd niet in één dag gebouwd.
Nu voor degenen die Mijn Woorden al voor een tijdje hebben gelezen, weten jullie ook dat Ik krachtig zeg dat tijd niet is. Tijd is een verschijning. Jullie kunnen er niet aan voorbij gaan, want in werkelijkheid is er helemaal geen tijd. Veel hoofden kwamen samen op de Aarde en iets dat tijd wordt genoemd, is wederzijds overeengekomen, zelfs als het waarneembaar is dat tijd fluctueert. De tijd is niet stabiel. Het is een -will o” the wisp -. (ignus fatuus – foolish fire, letterlijk dwaas vuur ). Tijd bepaalt zijn eigen dienst. Tijd is als sprankelend water omhoog bubbelend. De tijd verdwijnt op het moment dat het verschijnt. Er is geen inhaalslag. Niemand weet waar de tijd heengaat. De minuut die opduikt, is weg. Er is geen vasthouden aan. De bruisendheid van de tijd gaat plat.

Jullie kunnen verlangen naar de tijd of jullie kunnen wensen het te vermijden, maar het lijkt alsof tijd jullie achtervolgt. Jullie worden er niet beter van. Natuurlijk, jullie kunnen niet inhalen wat in de eerste plaats is verzonnen. Natuurlijk, tijd kan jullie plagen – dat wil zeggen, jullie kunnen je misschien geplaagd voelen door de tijd. Zeker, tijd geeft jullie waar voor jullie geld.

Voor iets dat niet bestaat, krijgt tijd veel aandacht en jullie worden links en rechts voor  de gek gehouden. Jullie stappen voorwaarts zo snel als jullie kunnen en zijn altijd verbaasd over wat een verlies lijkt. Als tijd op de eerste plaats niet bestaat, waarom zouden jullie je zorgen maken over waar het naar toe gaat?
Jullie halen de tijd niet in en jullie overtreffen het niet altijd. Tijd is dun. Inderdaad, de tijd haalt de grond onder jullie voeten vandaan. Jullie geven werkelijk geen twee centen voor de tijd, hoewel jullie soms het gevoel hebben dat jullie veel zouden willen geven zelfs voor een beetje meer.
In werkelijkheid is liefde een continuüm, zelfs als jullie zeker weten dat liefde voorbij is gegaan aan jullie, terwijl jullie er tegelijkertijd om huilen.
Eerlijkheidshalve, tijd kruipt onder jullie huid en lijkt jullie in de rondte te schudden.
Tijdloosheid gaat volledig onder de naam van Oneindigheid. In de Oneindigheid krijgen jullie waar voor jullie geld. In Oneindigheid hoeven jullie nooit per uur te betalen. Zo stil als de Oneindigheid is, Oneindigheid blijft aan jullie zijde. Ja, Oneindigheid bestaat, maar jullie omgeven Oneindigheid nog niet helemaal om jullie heen.
Het lijkt er inderdaad op dat jullie je meer bewust zijn van het verstrijken van de tijd dan dat jullie je bewustzijn zijn van de Oneindigheid.
In zekere zin heeft Oneindigheid geen speelveld. Er lijken geen randen of momenten te zijn aan de Oneindigheid. Als jullie meer vertrouwd zouden zijn met Oneindigheid zouden jullie er misschien meer in geloven. Zoals het is, jullie kunnen het niet aanraken en inhalen, zelfs als de Oneindigheid echt is en niet voor de gek houdt.
De Oneindigheid omarmt jullie. De Oneindigheid is veilig. Niet dat jullie ermee kunnen weglopen of rennen. Oneindigheid moet zijn zoals vrede eruit ziet. Is er werkelijk vrede op de Aarde zoals het is de Hemel wordt gezegd? Wat is hier het verhaal?
Bij nader inzien, krijgen jullie echt een kick van activiteit. En dus debatteren jullie over wat echt niet betwistbaar is. Er is op dit moment geen keuze om het kalm aan te doen. Als jullie echte keuzes hebben van  het formaat tussen het afzien van winkelen of een goede film – zouden jullie dan zo bezig zijn?
Jullie houden wel van het idee om tegenover Mij te zitten, God, in de cockpit, toch op dit moment, zouden jullie wel eens zonder voorstellen kunnen zijn om met Mij te praten!
Vertaald door: Anja