Heavenletter 6367: VERTEGENWOORDIG GOD NU! / 2 juli 2018

Brief uit de Hemel
VERTEGENWOORDIG GOD NU!
2 juli 2018
God zei:
Geliefden, kom nu, ga naast Mij zitten. Zet alstublieft de grimmige conclusies die jullie vasthouden opzij. Laat het idee varen dat jullie door een moeilijke tijd heengaan. Jullie lijken een neiging te hebben om te verklaren dat de moeilijke tijden weer hier zijn.
Denk! Vind jullie zelf opnieuw uit. Zing een nieuw lied.
Verander jullie gedachten over lijden. Nooit meer ben je in de gelegenheid om het oude idee van jezelf neer te halen. Niet meer. Niet nog een keer moeten jullie jezelf verminderen. Elke keer dat jullie dat doen, is het alsof jullie een luchtballon hebben gehuurd om in de lucht te vliegen met een bord dat zegt: “Er zijn moeilijke tijden om te blijven.”
Jullie kunnen zelfs een dergelijk lied hoog in de lucht laten schallen zodat iedereen er naar kan kijken en er naar kan luisteren.
Terwijl je over straat loopt, kan je zelf een stevig liedje neuriën.

In plaats daarvan, blijf zingen: “Betere tijden zijn weer hier!” en meen het!

Kom op voor wat jullie willen en voor dat vraag ik jullie om met vreugde te zingen.
Beloof Mij plechtig. Zeg: Heilige God, vanaf nu zullen wij U aansporing geven om het Universum dringend te verzoeken om al de zegeningen die de onze zijn te doen laten uitkomen. U wilt dat wij al onze goede punten benadrukken. Het is helder dat U ons wilt laten opzien naar U en onszelf aankondigen op een goede manier.
U wilt dat wij ons vooruitzicht  veranderen van iets saais naar tot wat U ziet als waar, terwijl wij de neiging hebben om te zien dat U te ver gaat in Uw lof over ons zonder inhoud, iets dat wij meer zien in de orde van een promesse.”
Geliefden, geen promesse. Nee, inderdaad. Integendeel, Ik zie het als een in kannen en kruiken, zelfs verzegeld door Mij, God, gewaarborgd voor degenen betreffend.
Ondanks jullie onzekerheden kunnen jullie Mij geloven. Ik spreek waarheid. Geloof in jullie eigen Zelf. Spreek goed over jullie zelf.
Lach naar de juiste signalen.
Accepteer de bewering om op een goede manier over jullie zelf te spreken. Dit is geen radicaal idee als jullie bedenken dat jullie Mijn kinderen zijn en van Mijn Eenheid.
Allereerst, vraag Ik jullie het front onder ogen te zien en veel meer vertrouwen in jullie zelf te hebben, Vanaf nu, wanneer jullie in de spiegel kijken – en ook wanneer jullie dat niet doen – lach naar jullie zelf en herinner jullie zelf eraan dat Ik jullie vraag de komende dag te ontmoeten niet alleen met een vluchtige lach, liever met een brede lach die sprankelt en alleen goedheid kan aantrekken en genade voor jullie allemaal alle dagen van jullie leven.
Geliefden zeg: “Heidi hi ho!” tot deze dag die op het punt staat zich te ontvouwen voor jullie ogen.
Geliefden, jullie staan al op het podium. Als jullie toevallig een aankondiger zijn die iemand anders introduceert, wat zouden jullie zeggen? Ik weet dat jullie niet lijken aan te kondigen, op de ogenschijnlijke manier zoals jullie zijn geweest, zoals:
“Hallo mensen. Hier zijn wat zozo jongens om aan jullie te introduceren.
Verontschuldigingen, excuseer, ik kon vandaag niemand beter vinden dan dit. Dit is de laatste tijd mijn gang naar geluk geweest. Excuses alstublieft, als ik jullie teleurstel.”
Wat voor soort ceremoniemeester zijn jullie hoe dan ook?
Ik vraag jullie over iedereen goed te spreken, inclusief jullie zelf.
Denken jullie echt dat jullie niet bestaan of dat jullie onzichtbaar zijn of dat jullie niet zoveel zijn? Verander jullie melodie nu.
Kondig jullie zelf aan. Zeg het dat iedereen jullie kunnen zien en horen.
Zeg het op een levendige manier. Zeg het. Wees gehoord. Straal klank en licht uit. Spreek zoals Ik zou spreken namens jullie. Nu stel Ik voor dat jullie nu spreken namens Mij. Is dit teveel gevraagd?
Helemaal niet. Ik zeg: “Het werd tijd.”
Vertaald door: Anja