Heavenletter 6344: Dat Kunnen Jullie Ook / 9 juni 2018

Brief uit de Hemel
Dat Kunnen Jullie Ook
9 juni 2018

 God zei:
Geliefden, laten we vandaag verder gaan dan het argument dat zegt: “Zonder lijden, zou vreugde niet gekend zijn.”
Ik geloof echt dat er genoeg vreugde is voor iedereen om vreugde goed te kennen.
In de Hemel moet dit zo zijn.   
In de Hemel is het niet nodig om lijden erbij te doen als een toevoeging.
In de Hemel wordt vreugde met beslistheid aanschouwd.
In de Hemel bestaan geen gevaren. Geen angst.
Zonder gevoel voor gevaar en veronderstelde angst, wat overblijft is niet aflatende vreugde. Alle dingen zijn mogelijk. Wie heeft angsten nodig, zelfs kleine? Helaas heeft de angst voor verlies een wurggreep op de wereld.

Het zou kunnen dat al de – wat als- die op de Aarde zijn Mijn kinderen gevangen houdt. Wij weten dat de Aarde vol is met tijdelijkheid. Tijdelijkheid op zich kan de tot stand brenger en de aanspoorder zijn  van angst en lijden van alle grote en kleine excursies die daarbij behoren. Zelfs een beetje lijden is teveel. Lijden hoeft niet zo te zijn. Er zijn de spirituele Groten die vreugde maakten – geen lijden – tot een huishoudelijk woord op de Aarde. Groten ascenderen.

Jullie hebben gehoord dat de geest sterk is en het lichaam zwak. Hmph. Als het lichaam geen centrale plaats vooraan had genomen, kan dit betekenen een einde aan het lijden? Het is duidelijk dat er in de hemel geen botten zijn om te breken en geen neuzen die kunnen bloeden.
Niettemin, fruit en bloemen groeien op de Aarde en kinderen hebben plezier met het graven van kuilen. Er zijn oceanen om in te zwemmen en vissen om met jullie te zwemmen. Er zijn velden om doorheen te rennen en knieën om op te knielen en te bidden tot God. Zonder knieën, zou gebed zo’n optie geweest zijn?
Taal is zelfs spraak genoemd. Zou taal op de Aarde zulk een optie zijn geweest zonder tong en lippen? Zouden koeien loeien zonder een tong? Zou enige taal worden gesproken zonder de oren om te horen? Natuurlijk, zijn er hiërogliefen (o.a.) te zien en ook om aan te raken op stenen, muren etc. En hoe! De mens is een wezen die verlangt om te spreken.
De dag zal komen dat taal zwijgend is en toch onzichtbaar begrepen.
Bij wijze van spreken, kan dit misschien worden gezegd, om een beschrijving te zijn van de Brieven uit de Hemel, zoals jullie het vandaag de dag kennen. De tijd zal komen waarop alle spraak zwijgend kan worden gecommuniceerd en ogenblikkelijk. Dit wil ook zeggen dat alles goed is, net zoals het nu is.
De waarheid zal eenvoudigweg gekend zijn zonder de goede en eerlijke waarde van woorden. Er zijn instructies vereist. Jullie hebben al een deel hiervan of een groot deel hiervan ervaren.
Bundels papieren en pennen en potloden en computers zullen bij het verleden horen, evenals typemachines en het schrijven met stokken in het zand en braille voor de blinden, want niemand zal iets nodig hebben dat zo concreet is als het aanraken om te zien of om gezien te worden. Alle dingen zijn mogelijk. Wij, jullie en Ik, zijn er voor altijd.
De wereld kan gefictionaliseerd zijn, toch jullie en Ik zijn Één solide waarheid voor altijd en altijd – de waarheid aanwezig en de waarheid nooit afwezig en altijd bij Hoog Getijde. Jullie en Ik als Één zijn de waarheid die bekend moet worden. Wij als Één zijn op elk moment van de dag beschikbaar – alsof tijd echt bestaat.
Wat vinden jullie van wat Ik zeg? Heeft dit alles aantrekkingskracht voor jullie? Nu we er over nadenken, er zal niet langer behoefte zijn voor benodigdheden noch voor afvalbakken noch voor vuilophaling en recycling en duurzame projecten en dergelijke. Wacht maar af.
Vertaald door: Anja
http://heavenletters.org/