Heavenletter 6330: Aldoor! / Gepubliceerd: 26 mei 2018 / 15 December 2019

Brief uit de Hemel 6330:
Aldoor!
Gepubliceerd: 26 mei 2018 / 15 December 2019

God zei:

Geliefden, er is iets met respect tonen en in overeenstemming brengen dat meer te maken heeft met ontwaken dan met toegeven.
Er is iets met erkentelijkheid. Er is iets met het vinden van je weg, duidelijk, er is iets, bij voorkeur, met het zien van deuren openen in plaats van deuren sluiten. Een gloeilamp gaat voor je aan. Je begint op te staan om je Zelf te aanschouwen als een Mooie Ziel en dus, Mijn hart leeft helemaal in je op.
Je ziet niet langer zoveel strijd. Het is meer een waarneming die je nu ziet.
Het is alsof je een ster aan de hemel ziet die plotseling jouw naam draagt. De ster is jouw Naamgenoot. Het is niet helemaal dat je bent aangekomen in wat je bevrijding zou kunnen noemen. Het is meer dat een portaal binnenin zich je voor je ogen ontrolt.

Ooit was je blind en nu kun je zien. Je hebt meer dan een ontzagwekkende glimp van de glorie van de Heer die voor je opkomt.

Je begrijpt, dit is een waarneming van je Zelf zoals het in de Hemel is.
Jouw ware visie overtreft de bestaande wereld voorbij het toeval.
Je absorbeert de waarheid van de toppen van je tenen tot aan je vingertoppen, op dezelfde manier zijn er stralende stralen van Mijn Hart via jou Hemelwaarts.
Je bent niet langer op zoek naar Licht. Nu zie je de uitstraling van het Licht zelf. Nu herken je dat het Licht dat je hebt gezocht, van jou is geweest, aldoor stralend. Jouw twijfelen is verdwenen naar de winden.
Je vraagt je niet meer af waar Gods Licht zich heeft verstopt. Nu zie je dat Mijn Licht immer van jou is geweest. Bij God, aldoor, zonder uitzondering, ben jij het Licht van de Wereld geweest. Immer was je de uitstroming van het Licht van de Wereld schijnend via je ogen en lichtende vingertoppen.
Jij bent het Licht van de Wereld en bent dat altijd geweest sinds het eerste moment van de Schepping. Zo is de Hemel immer van binnenin uit jou naar buiten gestroomd.
Je bent niet langer een zoeker van Mijn Licht. Je had aldoor op jouw eigen deur geklopt.
Aldoor, ben je precies geweest dat je dacht dat je was, ernaar opzoek vanaf ver weg. Je ziet nu dat je het Licht bent waarvan je dacht dat je het zou beseffen wanneer je hoger verrees. Je had je niet gerealiseerd dat je al op volle hoogte stond.
Het is niet zo dat je bent gearriveerd. Je begint op te merken waar je altijd bent geweest. Je bent in een staat van totale Eenheid geweest, niet als een toevoeging of onderverdeling maar eerder in Heelheid. Er is in werkelijkheid nooit een uiterlijke jij geweest, alleen de innerlijke jij.
Jij, Ik, de Ene God, dit heeft zich aldoor bevonden als Eén in jou.
Beeld je dat eens in.
Aldoor had je geen introductie nodig. Je was aldoor al Mijn Zelf.
Je was eigenlijk nooit vleugels aan het laten groeien.
Je was al gevleugeld. Jij bent immer het Wezen geweest van euforisch geluk waar je voor gezongen hebt en naar verlangd.
Het was altijd tot jouw God Zelf dat je bad. Ik ben jou en jij ben Ik – de Ene. Je bent hier niet zomaar naar verrezen. Jij bent aldoor de Gratie van God geweest. Jij bent aldoor de Kracht en de Glorie geweest.
Je stelde je alleen maar voor dat je aan het schuifelen was, terwijl je al die tijd de God in het Hoogste was waar je hart om schreeuwde.
Dit is ronduit de waarheid. Je hebt het enkel uit het oog verloren waar het gaat om minder goed zijn dan het origineel. Wen aan het idee. Je bent ogenschijnlijk Hemelwaarts gekeerd in je zoektocht naar jouw Zelf, terwijl je altijd was en nooit niet was in de stroming van de Hemel.
Nooit was je Goddeloos.
Jij, jouw Zelf en Ik evenaren de grootste ontdekking van de mensheid.
Jij als Ik en Ik als Eén hebben altijd verheven gezongen.
Hallo, Mijn Zelf
Vertaald voor wakkeremensen door Anja
Foto: getwallpapers.com