Heavenletter 6284: Wanneer Alleen Waarheid is / 7 April 2018.

Wanneer Alleen Waarheid is
Brief uit de Hemel
7 April, 2018.

God zei:
Geliefden, Mijn Geliefden, eer macht (strijdkracht, krijgsmacht, iedere soort van macht) niet. Nooit vereer Ik gemeenheid en wreedheid en onder het mom van dat ze het waard zijn.
Gemeenheid betekent kleinheid. Waarom zou er naar goedheid en weldaad gezocht worden in de wereld waarin jullie leven, tenzij er wreedheid was om tegen te werken?
Zonder geweld zou er geen ‘ik sta erop om’  afstand te nemen zijn van wat een andere persoon toevallig gelooft.
De waarheid van een ander zou vrij zijn om waarheid te zijn of zo lang als het goed voor hem/haar voelt. De waarheid van niemand zou worden besmeurd. Iedereen zou genadig vrijheid verdienen om te zien zoals hij/zij het ziet en de vrede omarmen die hij/zij wenst te laten groeien, ongeacht wat een ander op de een of andere manier denkt.

Ik verklaar krachtig dat Ik geen voorstander ben van geweld in welke mate dan ook als deugd. Natuurlijk gaf ik de Vrije Wil en Ik gaf en geef het nog steeds aan iedereen. En wat Ik geef is niet bedoeld om over heen te worden gelopen. Laat er Liefde zijn. Liefde en Vrijheid gaan hand in hand. Niemand mag een ander verbieden om te zien wat hij/zij ziet.
Van welke waarde is het voor een veroveraar om een ander tot onderwerping te dwingen door de dreiging van wreedheid door dood of pijn? Door welk recht zou iemand beoefenen zulk een ‘eigenlijk een verontschuldiging om verward te zijn’  bedreiging aan een ander om onjuist te bekennen aan zijn/haar waarheid wanneer het niet zo is?
Ongeacht hoe nadrukkelijk een veroveraar mag geloven in wat hij/zij als Waarheid ziet, hij/zij heeft geen goddelijk recht om capitulatie tot wet te verheffen voor iedereen om de Waarheid van de veroveraar als de zijne aan te nemen. De waarheid van een veroveraar hoeft niet heilig te zijn voor iemand anders die het anders ziet. Iemand die een valse getuigenis aflegt met de vingers gekruist achter zijn rug, geeft geen blijk van waarheid. De waarheid is vrij gewild.
Er huist geen schoonheid in het dwingen van een ander om een leugen te vertellen, hoe vurig hij/zij het ook mag zeggen onder bedreiging van de dood of uitsluiting. Dit is geen Waarheid geven door welke definitie dan ook. De vrijheid wordt aan iedereen geschonken.
Kracht komt voort uit zwakheid.
Niemand hoeft Waarheid uit Mijn Naam toe te wijzen.
Ik wens vrijuit gekozen te worden of helemaal niet.
Wat voor een wereld delen wij wanneer alleen waarheid is en niemand gedwongen wordt om geloof te verzaken van wat waar is in zijn/haar eigen Hart. Laat al de harten met hun eigen vleugels fladderen.
Waarheid is waarheid, of het is het niet.  Een valse getuigenis als waarheid is onjuist. Geloof is niet onvermurwbaar. Geloof(sovertuiging) gezworen met gekruiste vingers is geen geloof. Geloof komt graag uit de wil van zichzelf of het is een poppenkast, een schijnvertoning.
Niemand heeft het recht om te beslissen wat het voor een ander is om te geloven of niet te geloven.
Arrogantie en het vermogen om te concurreren komen voort uit een zwakte om een front te handhaven van het zijn van hoog en machtig.
Geloof is geen halfslachtig geloof. Laat iedereen op Aarde vrij zijn om te buigen voor of niet. Geen enkel Hart is van een ander. Dat is niet Mijn manier. Laat iedereen vrij zijn om te kiezen zoals zijn/haar Hart vertelt.
Geloof zonder geloof is geen geloof.
In principe heeft het geen been om op te staan.
Voor het Ware Geloof hoeft niet te worden gebedeld of gestolen of hoeft het onder mandaat gesteld te worden. In ieder geval onder mandaat gesteld Geloof is geen Geloof. Laat iedereen volgens zijn/haar eigen Hart tot zijn/haar Geloof in God komen, want zo wil Ik ontvangen worden.
Zouden jullie iets anders van Mij verwachten? Wat is tenslotte de betekenis van ‘Ruimte in de Herberg’? Niemand wordt naar binnen gedrongen en niemand wordt buitengesloten.
Liefde is een bijeenkomst van alle Zielen. Iedereen is welkom bij Mijn Liefde door middel van de Vrije Wil. Er is geen ander soort Wil in Mijn Boomgaard. Er is geen basis waarop wetgevend geloof kan worden genoemd als heilig. Geloof wordt niet geteld door cijfers. Geloof gaat veel dieper dan een stem.
Als iemand ervoor kiest te geloven dat de wereld plat of rond of vierkant is, op welke grond, om welke redenen zou Ik dat eisen? Ik berokken geen schade toe, noch, aan Mijn Woord kunnen jullie ingrijpen en zeker niet in Mijn Naam. Laat ons de Waarheid tot in het Hoogste zegenen.
Vertaald: Anja