Heavenletter: 611 – Kuilen –

Heavenletter: 611

Kuilen

Gepubliceerd: 22 juni 2002 / Geplaatst: 29 januari2023 2023


God zei:

Als je twijfel in Mij voelt, merk dan op dat je het ergens hebt opgepikt.
Je hebt het toegevoegd. Je hebt je erbij aangehaakt. Twijfel grijpt je niet vast. Jij pakt het vast.

Net als angst, denk je dat het je treft door een kracht van buitenaf.
Maar twijfel treft je van binnenuit. Een zekere logische conclusie maakt je bewust van twijfel.

De wreedheden in de wereld doen je bijvoorbeeld twijfelen aan Mijn bestaan OF Mijn bestaan als de Almachtige God.
Je denkt dat er misschien een andere macht is die werkelijk het Universum regeert, eentje die in strijd is met het concept van goedheid.
Toch zeg Ik keer op keer en nog eens, dat alles wat bestaat, jij en Ik zijn, en dat Wij de macht en de glorie zijn. Als Wij de macht en de glorie zijn, dan zijn Wij niet de wreedheid. Wij zijn niet het egoïsme. Wij zijn niet de pijnen in de wereld.

Toch vraag je je af.
Als God als liefde bestaat, waarom laat Hij dan – en hoe kan Hij – lijden ongebreideld toelaten op Aarde?
Waar is de God van barmhartigheid, van weldaad, waarnaar je hunkert om fouten recht te zetten?

Geen wonder dat er een God van straf is bedacht.
Geen wonder dat gerechtigheid en straf samengebonden is in één schoof.

Maar Ik ben geen rechter, en Ik vraag je om dat ook niet te zijn.
Er zit geen verdienste in.

Geloof in vergelding is een oplegging voor de schepping.
Je bent geen wreker. Ik ook niet. Hoe Wij de wereld in evenwicht brengen, is door ongepassioneerde liefde uit te delen.
Als er onvriendelijkheid in de wereld is, corrigeren Wij dat met een grotere visie. Je kunt het vriendelijkheid noemen. Geef vriendelijkheid aan de menigte, geen knallen, geen klappen van de zweep.

Je strooit rozenblaadjes, geen schaamte. Je zingt liedjes, geen klaagzangen. Je laat iemand niet bekennen. Je striemt niemand met woorden. Je wijst niet op de dwaling van hun wegen en noemt het ook geen zonde.

Richt je hart en geest op de goedheid die ook in de wereld welig tiert.
Welig tiert, binnenin jou. Verwerf goedheid met jouw aandacht.

Als je een scheur in kleding hebt en je blijft eraan plukken en trekken, daarmee maak je het wijder, groter.

Als er een kuil is en je struikelt erdoor en als je dan op de grond op en neer stampt of springt om de kuil te dichten, maakt dat wat jou in de eerste plaats niet bevalt, zo maak je het groter.
Futiel is dit springen of trappen op ongelijkheden.

Als je de kracht hebt vanuit jouw hart om de kuil te vullen, is dat beter.
Maar als jouw hart dat in waarheid niet kan, verhef dan jouw gedachten.
Zoek een ander pad voor je aandacht om op te lopen.

Dit is niet doen alsof kuilen niet bestaan.
Dit is je aandacht verleggen naar de rest van de weg, je aandacht verleggen van wat afwezig is, naar wat aanwezig is.

Als je jammert over het gebrek aan onschuld in de wereld, zoek dan onschuld op. Als je jammert over wreedheid in de wereld, wees dan het tegenovergestelde. Als je jammert over het gebrek aan goed leven in de wereld, leef dan goed. Wees dat waar je meer van verlangt in de wereld.
Boots niet na wat je niet wilt. Je kunt anderen niet arbitreren om te zijn wat je wilt dat ze zijn of doen, maar je kunt jezelf wel gedragen.

Doe niet langer beklag over de ontoereikendheid van de wereld.
Neem een andere air aan. Kom op voor goedheid.
Herinner goede manieren. Wees niet ondankbaar voor wat Ik je heb gegeven. Omdat een ander van creatie een sport maakt, wil dat nog niet zeggen dat het voor jou in orde is. Als anderen de wereld naar beneden halen, til de wereld dan op. Daar waar duisternis is, open de schermen, rolluiken. Laat de Zon binnen. Doe het als het ten beste geven van jou aan Mij.

http://heavenletters.org

VERTALING DOOR: Anja voor wakkeremensen.org 28 januari 2023

Afbeelding: tjelpanja/art/spiritual 2022