Heavenletter # 5963: Muziek Maken voor God Gepubliceerd: 23 maart 2017 / Geplaatst 31 augustus 2019

Brief uit de Hemel 
Muziek Maken voor God
Gepubliceerd: 23 maart 2017 / Geplaatst 31 augustus 2019

God zei:
Geliefden, Ik hoor jullie, Ik hoor jullie zeggen:
“Lieve God, wat een God bent U. U wanhoopt niet. U doet geen deuren op slot. U doet de deuren van het slot in mij die ik voor mezelf op slot doe.
“Ik breng mezelf in een trance alsof de betekenis van het leven maar tijdelijk kan zijn. Het tijdelijke kan worden vergeleken met een jas van vele kleuren waarmee ik mijn ziel bedek. Ik maak deze jas heel belangrijk, alsof ik er niets over te zeggen heb, terwijl de realiteit is dat ik er alles over te zeggen heb. Ik houd me vast aan deze jas en wikkel hem om me heen alsof het het leven zelf is.
“Ik ben inderdaad ingepakt in de oppervlakte van het Leven, alsof deze oppervlakte alles is wat er is. Ik dek mezelf af van de realiteit.
Ik verstop mezelf in een zak. Ik kijk niet in de Spiegel van Mijzelf.
Ik verkwist mijn leven.

“Natuurlijk zou je zeggen dat ik met elke ademhaling fictie hooghoud.
Ik verdraai fictie van de wereld en noem het de mijne.
“Betekent dit dat ik een vals zelf bij me draag dat ik aan de wereld openbaar, zelfs als ik probeer de valsheid van mij te bedekken met verschillende manieren? Als ik in een kleine spiegel van mezelf kijk, moet ik een illustratie van mezelf zien, zelfs een cartoon van mezelf. Ik zou graag naar mezelf willen kijken in een heldere spiegel en mijn weerspiegeling zien zoals U, God, mij echt ziet.
“Soms heb ik niet het gevoel dat ik besta. Ik houd me hier gewoon in het leven op en weiger ermee door te gaan. Ik blijf volhouden in de illusie dat ik slechts een holle buis ben wanneer ik een fluit voor U moet zijn, God.
“Ik zou heel graag muziek voor U willen maken, God. U zegt dat ik dat toch kan, echt, hoe kan ik zoiets wonderbaarlijks bevatten zoals U suggereert?
Ik zou mijn oude omhulsels uitdoen als ik kon. Ik zou voor U staan als U. Ik kan me niet vrijpostig gedragen, want aanmatigen het lijkt me de allerhoogste arrogantie. ‘
Nu zeg Ik, God:
Het loslaten van je omhulsels is Grote Nederigheid.
Was Christus arrogant? Waren alle Spirituele Groten arrogant?
Nee, zij waren de Essentie van Nederigheid.
Ze spraken in vreugde over Mij. Ze droegen Mijn Briljantheid.
Ik spreek eenvoudigweg: De Briljantheid van God is ook van jou.
Wanneer je opmerkelijk bent in Mijn Licht, hoef je het niet te personaliseren of eromheen te dansen.
Wanneer het Licht schijnt, schijnt het Licht.
De Heldere Gele Zon maakt geen opmerkingen over zijn dapperheid.
De Heldere Gele Zon schijnt eenvoudig en dient de hele wereld.
Hij ondersteunt het.
De zon beschouwt zijn Heldere Licht niet alsof hij het bezit.
Het is gewoon voor hem om te schijnen.
Hij schijnt Zelf in dienstverlening aan Mij en ook in dienstverlening aan jou, want de Zon weet niet van afscheiding.
Jullie daarentegen hebt scheiding gezien. Dit is onbescheiden arrogantie. Schijnen is eenvoudige dienstverlening aan Al Dat Is.
Het is arrogantie om te verklaren dat je lijdt.
Je arrogantie doet een lied en danst. Je slaat loos alarm, je hebt het over een probleem dat er niet is.
Herstart jezelf. Onderscheid verantwoordelijkheid van schuld.
De schuld komt van het vasthouden aan het verleden. Verantwoordelijkheid is nu.
Zoek niet naar oorzaak, want oorzaak leidt tot fout.
Verbreed je horizon. Je hebt een hart om mee te vliegen. Houd Mij in de gaten. Het is niet nieuw dat je aandacht op Mij voor jou is en niet voor Mij.
Kom, ken Mij ter wille van jou. Kijk naar Mij, want de Genade van dit grote universum is groter dan zoals je het waarneemt. Je hebt heel goed aan dwaasheid geleden. Accepteer nu wijsheid. Laat de terugtrekking uit de volheid van het leven los.
Kom nu naar voren om je Zelf te claimen als de Zoon of Dochter van God. Dit is jouw recht. Dit is de zetel die Ik je aanbied en die je moet accepteren. Niet langer ingetogen over wat Ik voor je heb.
Alles wat minder is dan je volledige acceptatie van de volheid van het leven is valse bescheidenheid. Wees trouw aan jezelf en trouw aan Mij. Reik hoger. Verschijn voor Mij. Ik zat op je te wachten. Kom nu.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja
Foto: Depositophotos.com