Heavenletter 5899: De Behoefte om Gehoord te Worden en de Kunst Om te Luisteren / Gepubliceerd: 18 Januari 2017 / 18 Januari 2020

Brief uit de Hemel 5899:
De Behoefte om Gehoord te Worden en de Kunst Om te Luisteren
Gepubliceerd: 18 Januari 2017 / 18 Januari 2020

God zei:
In termen van de wereld zijn er minstens twee partijen die communiceren. De ene wordt de spreker genoemd en de andere wordt de luisteraar genoemd. Ware conversatie is een prachtige tango.
De ene leidt en één volgt. Ze leiden allebei. Ze volgen allebei.
De luisteraar luistert echt, onderbreekt niet, luistert diepzinnig totdat het zijn/haar beurt is. Dan is er een omkering van rollen. Goede spreker wordt goede luisteraar. Er is geen inbreuk op gemaakt. Elke rol is onbetaalbaar.
Het is voor sommige mensen moeilijk om uit te drukken wat ze echt willen uitdrukken. Voor anderen is het makkelijker om te spreken dan te luisteren. Spreker en luisteraar zijn beiden essentieel. Zonder spreken en luisteren, waar kan gemeenschappelijkheid liggen?
Als je op een bepaald moment de luisteraar bent, wacht je misschien gewoon op je beurt om te praten.
Gretig wachtend om jouw hart te laten spreken, is niet luisteren.
Het telt de seconden tot het jouw beurt is.

Voor de behoefte van luisteren, zijn vriendschappen opgegeven.
De een of de ander, of beide partijen, halen hun schouders op en denken: “Het kan hem/haar geen lor schelen. Waarom kan het mij wat schelen?”
Vriendschappen zijn verbroken. Oorlogen beginnen. Alles vanuit een onvermogen om te luisteren. Kanten zijn gekozen. Er komt een behoefte om niet te luisteren alsof luisteren zwakheid is.
Luisteren is een grote vaardigheid. Het is noodzakelijk om te overleven.
De Hemel weet, je wilt niet dat iemand je in de maling neemt, en je wilt ook niet meer doen alsof je wilt doen alsof. Je wilt begrijpen, en je wilt begrepen worden. Hoe belangrijk is het om gehoord te worden en hoe belangrijk het is om te horen.
Luisteren is geen zwakte. We zouden beter kunnen zeggen dat luisteren te vaak ongebruikt is, terwijl de behoefte om gehoord te worden Gargantuesk is en zo diep als honger. Op de een of andere manier moet de leiding genomen worden, dit duikt te vaak op en neemt het over.
Er is een soort zwakke knieën vereiste om gelijk te hebben, zelfs tot elke prijs.
Geliefden, het is moeilijk om te begrijpen en te zeggen:” Ik begrijp wat je zegt.”
Wat is er zo moeilijk aan om sorry te zeggen? En wat is er zo geweldig aan om gelijk te hebben? Wat is er zo geweldig aan het winnen van een argument? Wat heb je gewonnen? Jij en je zogenaamde tegenstander winnen allebei wanneer een argument zichzelf heeft opgehelderd!
Wanneer er eerlijk gepraat wordt, waar komt een tegenstander, een bestrijder dan vandaan? Valse overeenstemming speelt later een rol in wrok. Misschien zeg je niets om te berusten. Misschien heb je jezelf niet meteen vertegenwoordigd. Misschien heb je je rechten weggegeven, en dus heb je jezelf beledigd. Misschien had je zo’n behoefte om bemind te worden, een stem binnen jou fluisterde in jezelf: “Ik zal de meest gevende persoon ter wereld zijn. Ik zal onze vriendschap op eigen kosten opbouwen.”
Je wilt gezien worden als een goede kerel en dus misschien wel de eerlijkste van allemaal.
Het is mogelijk dat je te veel betaalt voor te weinig en je begint in te zien dat je te veel hebt betaald voor gunsten. Je hebt jezelf klein gemaakt in plaats van geweldig. Misschien ben je begonnen met pretentie.
De onechte positie (een situatie waarin een persoon wordt gedwongen te handelen of lijkt te handelen tegen zijn/haar principes en belangen) is dat je niet veel waard bent. Ik zeg het anders.
Geliefden, jullie bestaan, jij bestaat en het is geen gunst voor de wereld of voor iemand, inclusief jou of je vriend, om je eigenwaarde te ontkennen.
Onthoud Mijn verzoek. Mijn verzoek is dat je Mij vertegenwoordigt in alle interacties. Ik ben sterk, lieverds. Dat Ik bescheiden ben, betekent niet dat ik een verzoener ben. Dat Ik zonder ego ben, wil nog niet zeggen dat ik een makkie ben.
Ik heb niets te bewijzen. Jij ook niet. Je bent gemaakt naar Mijn beeld.
Ik ben openhartig. Ik maak geen koopjes. Ik handel niet. Ik geef de waarheid niet op om iets anders te winnen. Ik bagatelliseer Mijzelf zeker niet.
Dat Ik voorstel dat je snel en vaker ja zegt, betekent niet dat je een pion bent die zichzelf wist.
Niet vergeten, jij vertegenwoordigt Mij. Je moet jouw geboorterecht niet weggeven. Ik ben de Weg.
VERTALING DOOR: ANJA
Gargantuesk [overdadig in spijs en drank] {na 1950} < frans gargantuesque, genoemd naar de hoofdpersoon Gargantuain Rabelais’ La vie inestimable du grand Gargantua.