Heavenletter 5658 De Sterren van het Heelal / 22 mei 2016

De Sterren van het Heelal
Brief uit de Hemel
22 mei 2016 

God zei:
Alles in de wereld is zoals je waarneemt of het niet waarneemt. Er is begrip en misverstand en overhaaste conclusies. Beledigingen kwamen tot stand. Verplichtingen traden de wereld binnen. Hartzeer groeide. Het concept van vijand groeide. Al de tegenstellingen werden stevig gevestigd. Het ongewenste groeide. Het onkruid bij het denken nam het over. De wereld werd lukraak en riskant.
Het is niet een eenvoudige zaak geweest om te kiezen Aarde te verlaten, noch is het altijd innemend om te blijven.
Woorden breiden het Heelal uit terwijl woorden ook het Heelal besnoeien. Mensen werden op wilde manieren geïnterpreteerd en neergeslagen, gesorteerd en geclassificeerd volgens de wie-weet-wat.
Hoe kort was leven op Aarde voor een mens en hoe lang duurde het.
Tijd werd naar beneden gebogen. Ruimte kost geld. Water werd schaars en in rekening gebracht. Er waren allerlei tekorten in de wereld.

Er groeide op Aarde een tekort aan hart. Harten verdorden alsof harteloosheid een gewilde schat was. Harteloosheid was geen zeldzaamheid.

Blaam werd bestendigd op Aarde. Het groeide als een wingerd. Het nam de velden over. Niemand kon ontsnappen aan de wingerd van blaam, alhoewel sommige meer of minder aanrekenden. Niettemin, de dagelijkse wonderen van leven gingen door.
Ik zag verder dan wat jij in de wereld zag. Je vergat om omhoog te kijken naar de lucht. Overal waar je keek zag je fouten en je telde ze. Dit is hoe je leerde rekenen en de wereld vertelde je dat op fouten wijzen een goed ding was.
De mens dacht dat hij meester was geworden van het Heelal. Hij kon niet eens zichzelf onder de knie krijgen. Hij benoemde zichzelf een expert. Hij was een expert van gekte.
De mens deed het voorkomen om Leven op Aarde voor hem te buigen. Hij verhief zichzelf op hetzelfde moment dat hij ging verarmen.
Opzichters van het Heelal zijn neergevallen op hun werk. Ze zochten hartstochtelijk winst en bewonderde zelfzucht alsof het een diamant in de zon was.
Niettemin, de Zon kwam uit loyaliteit. Licht op Aarde is nooit gestopt. De zon was zo vaak, er werd geen acht op geslagen. Zeldzaamheid werd gewaardeerd.
Jij (jullie), Mijn kind(eren), droegen maskers. Je vond vele wegen om te verbergen. Het ergste van alles, je verborg Waarheden voor jezelf. Leugen werden uitgevonden en in geloofd en bezaaid over de Aarde.
Dit is een korte geschiedenis over hoe wee werd geboren in de wereld. Geschiedenis was een vergissing van het intellect. Geschiedenis was een doorslaande vergissing van het intellect. Klokken werden niet geluid. Handen werden vastgedraaid en bronnen vielen droog.
De doos van Pandorra werd geopend, Nu is het aan het sluiten. Het tijdperk van lijden is op zijn weg eruit. Er is niet langer plek voor opofferen op Aarde.
Het Leven is om geëerd te worden. Het menselijk hart krijgt de overhand. De wereld groeit in godheid goddelijk.
De (voor)bode engelen zingen. Muziek van de sferen en hemisferen wordt vernieuwd. De Aarde komt uit haar opsluiting.
Liefde wordt losgelaten op de wereld. Liefde wordt herinnerd en Liefde wordt herladen.
Onmetelijkheid is aan het toenemen. Disharmonie is aan het terugwijken. Er is geen plaats voor disharmonie. Disharmonie is niet langer mogelijk.
Harmonie is verrezen. Harmonie zingt zijn/haar eigen lied. Liefde is losgelaten uit zijn grot. Liefde kan niet langer worden ingehouden. Liefde zingt zichzelf luid en duidelijk. Liefde wordt niet langer betwist.
Assonantie heeft dissonantie vervangen.
Niet langer kan Expressie van Liefde in bedwang worden gehouden.
Jij en de wereld breiden samen uit.
Niet langer bestaat oppervlakkigheid of hardvochtigheid. Er was nooit een plek minder dan voor Grootheid. Dat wat niet lieflijk is, trekt zich terug.
De wereld is nu een hop, stap en sprong weg van Elegantie. Beschouw nu dat Schoonheid van Leven is vastgesteld en geaccepteerd.
Niemand is meer een eiland op zichzelf. Eilanden bestaan niet langer.
De wereld is bedekt met pracht en praal.
Sterren werden geboren en gehuldigd. Jij (jullie) Mijn kind(eren) zijn de Sterren van het Heelal. Ik heb je Aanwezigheid aangekondigd. Je bent lang geleden gearriveerd, maar het kan je nog niet duidelijk zijn, wie je altijd bent geweest. Het is jij die de wereld verlicht. Jij bent het Licht op Aarde. Jij bent de Zon. Wie is de Redder van de Wereld?
Waarom, jij bent het.
Vertaler: Anja