Heavenletter 5649 Victorie / 13 mei 2016

Victorie
Brief uit de Hemel
13 mei 2016 

God zei:
Jouw intentie, verlangen en beslissing zijn baanbrekers. (Wegbaners)
Intentie, verlangen, beslissing, inzet en reikhalzen voorzien de raket van brandstof die jouw evolutie teweegbrengt.
Ik heb geen zelfzuchtige bijbedoelingen.
Ik heb geen zelfzuchtige bijbedoelingen met zoeken en verlangen naar geld, nog altijd verschijnt geld meer als een resultaat van creativiteit en energie dan een verlangen naar zichzelf. Verlangen naar geld kan de pomp starten, toch er is ook nog een ander soort vuur dat jouw verlangens behoorlijk opwarmt om jou te bereiken.

Je kan de smaak van geld goed proeven op je tong. Het voelt zo werkelijk, je zou het in je mond kunnen houden. Je kan een vurigheid hebben voor grote sommen geld die jou de grote vrijheid zullen leveren, die geld kan kopen. Je ultieme verlangen is grote vrijheid en de onschuldige vrijheid van overvloedigheid.

Ieder verlangen heeft zijn eigen vibratie. Dit betekent dat ieder verlangen zijn eigen kwaliteit zich binnenin jou ontwikkelt. Tegelijkertijd ontwikkelen ook alle verlangens iets van een gelijke frequentie. Verlangens knijpen je hart uit. Binnenin iedere frequentie van verlangen, iets van het verlangen is vrijwel hetzelfde. Je zal dit weten volgens hoe jij je voelt.
Je kan vurig zijn over wraak, laten we zeggen, maar je weet al zonder concessies te doen om hierbij stil te staan, dat gedachten van wraak of rechtvaardiging, een heel andere vibratie dragen dan gedachten voor het goede voor alle. Verlangen naar een ander zijn terechtwijzing is geen goede wil. Geliefde, het verlangen waarop jij zult drijven – en waarop de wereld drijft – ondersteunt en verheft iedereen.
Gemeenheid betekent kleinheid. Kleinheid van verlangen betekent lage vibratie. Hoge vibratie voelt beter. Hoge vibratie verkrampt je hart niet. Hoge vibraties snijden niet als een mes door je heen.
Pas op voor vibratie die je van liefde afsnijden. Zelfs als je slaagt in jouw pogingen voor de overwinning, je slaagt alleen in kwade wil en kwade wil is geheel en al geen prestatie. Kwade wil voorspelt geen goeds.
Negativiteit  is zichzelf verslaand. Met Liefde kom je vooruit. Het gevoelsniveau stelt het tij in. De Hoge Weg creëert een beter pad voor jou om op te reizen. De lage weg is slordig.
Je weet hoe jij je voelt wanneer je netjes bent aangekleed.
Wees zo afgestemd op je gevoeligheden als op je kleding.
Wees afgestemd – niet om de prestaties met betrekking tot de goede wil.
Trek de pijl van goede wil terug. Iets minder is, goed, kleiner.
Liefdeloosheid is het niet waard om over te praten, laat verlangen met rust. Verlang niet iedereen zijn/haar instorting. Verlang dat anderen verrijzen. Hoe dan ook, het betaamt je niet te verlangen naar dat wat kwetsend is, want de dolk richt zich naar jezelf.
Verwond nooit meer iets in jezelf. Trek het mes er nu uit. Op de eerste plaats, gebruik het niet.
Wees zelfs niet voor een moment goed, in het pijn doen van anderen. Onfeilbaar, zal je jezelf pijn doen. Zelfs wanneer een ander pijn doen, je rijkdom brengt, het brengt jou niets. Het brengt je bitterheid. Het brengt jou dwaasheid. Het is een dwaas die letsel aanricht.
Negativiteit is zoals negativiteit doet. Een valkuil die je voor een ander graaft, helaas, is een valkuil waar in jij valt.
Als jou onrecht is aangedaan, is het onrecht er om te overstijgen. Een ander zijn kleinzieligheid en/of misstappen op zijn wegen, zijn niet voor jou om mee te wedijveren.
Kopieer iedere dag grootheid over kleinzieligheid.
Verzamel lichtheid in je trede, Verlicht de weg voor alle. Wees een Licht-Brenger. Open de schermen. Haal de schaduwen niet naar beneden, want jij bent bedoeld een ander soort Leraar te zijn.
Leer wat je wilt weten. Open de vensters. Laat frisse lucht binnenkomen. Plooi het leven netjes. Gooi het niet door elkaar. Kreuk het leven niet. Omarm het. Hou van het. Namens Éénheid, pak het leven met te aanschouwen schatten samen.
Vertaler: Anja