Heavenletter 5640 Als Wensen Uitkomen / 4 mei 2016

Als Wensen Uitkomen
Brief uit de Hemel
4 mei 2016

God zei:

Op hetzelfde moment dat je verlangt dat er meer dromen tot vervulling komen en jouw hart vullen, verspil jouw leven niet door jezelf te vertegenwoordigen als niet vervuld of ontkend.
Ik zeg liever: Hoera voor onvervulde dromen! Hoera voor dromen die nog niet zijn uitgekomen. Onvervulde dromen zijn dromen onderweg naar jou. Deel van de vreugde van jouw reis is dat je ergens gaat komen. Vervulling geeft jouw vreugde. Sta toe dat er zo veel vreugde of nog grotere blijdschap mag zijn in het klimmen dat jou voortbeweegt tot de vervulling van jouw dromen.
Toen je een eerstejaars was, hoe verlangde je om een grote zesdejaars te worden. Toen je zesdejaars bereikte, bleek de droom van het bereiken van het zesde jaar blinkender te zijn dan het werkelijke succes.
Je hebt vele dromen vervuld. Is het ook geen goede zaak om dromen te hebben waar je naar verlangt en nog niet hebt bereikt? Om vol dromen te zijn, is het nodig om wat dromen wachtend voor jou te hebben buiten grenzen. Ergens naar uitkijken bevat zijn eigen vreugden.

Zou je echt avondeten willen hebben gelijk na de lunch? Zou je werkelijk echt al jouw dromen ogenblikkelijk vervuld willen hebben? Je zou onverzadigd kunnen worden.  Er is een sensatie bij het moment van succes, maar dan is dat moment voorbij.

Zo nu en dan is het goed om een maaltijd over te slaan om echt trek krijgen, want overvloed kan veranderen in al teveel overvloed. Je wilt echt onvervulde verlangens voor je.
Mag al wat jij zoekt, jou bereiken, toch niet alles in één keer! Één lepel honing is zó zoet.
Tien lepels later, kan je  de smaak van honing niet zo goed op prijs stellen, zoals je eens deed.
Ah, dit is de wereld van de Aarde, een wereld waar alles wordt vergeleken met iets anders. Ben je bekend met het volksverhaal van -The Three Bears? – De Drie Beren? In dit volksverhaal, is het de pap van de Baby Beer die altijd precies goed is. Precies goed is het meest wenselijke voor Mijn kinderen, wanneer de pap varieert en is niet precies goed de hele tijd.
Er is een verhaal over een man die een verzoek deed aan een geest. De man wilde dat zijn vriendin voor eeuwig aan ieder woord dat over zijn lippen kwam bleef hangen en om hem lief te hebben en te aanbidden zonder ophouden. Hij vroeg de geest of hij dit zou willen doen. De geest verleende zijn wens tegen een prijs, natuurlijk, en de geest zag de toekomst en wreef zich vrolijk in de handen.
Kijk en aanschouw, naarmate de tijd verstreek, de man kon de constant overdreven aanbidding van zijn vrouw niet langer verdragen. Hij kon haar voor geen minuut meer uitstaan. Hij smeekte de geest om zijn aanvankelijk wens ongedaan te maken. De geest ging akkoord voor een prijs voor meer dan het dubbele van het oorspronkelijke bedrag.
En er is een verhaal over een bakker die wenste dat zijn gistdeeg de kom zou overlopen, als magie. Zijn wens werd toegekend. Echter, zijn deeg deed zijn huis overlopen en vulde de straat van zijn stad. Wie verlangde toen om zijn wens terug te nemen?
Je kan zeggen dat je niet van uitdagingen houdt, maar denk nog eens na. Hoeveel is succes waard, wanneer het je slijt. (als een last) Je kan veel succes verlangen, maar het bereiken van jouw wensen is misschien niet al het bereiken van het knallen om te zijn.
Je hebt recht om te genieten van de hoogten van succes. Je hebt ook recht op vrijheid van succes. Geniet van wat je krijgt. Tel jouw gelukssterren. Als er in wat je ontvangt, knikken zitten, werk ze eruit. En als er geen knikken zijn, in wat er komt, en alles perfect is, wend je dan tot je volgende avontuur. Je wilt toch avontuur, is het niet ?
Verwelkom dan avontuur en geniet ervan. Als je aan het wandelen bent met sneeuwschoenen door stormen in poolgebieden, geniet van de ijzige kou. Als je moeizaam vooruit komt op mocassins door een jungle, geniet van de hitte. Wees blij met wat je hebt.
Hier is het verhaal. Je moet niet al jouw wensen als waarheid hebben bewaarheid op ieder gegeven moment. Wees blij met gepastheid en wees blij met ongepastheid. Geniet van wat het leven jouw biedt, op het moment dat het je wordt geboden. Zeg, dank je wel.
Ontworstel de vreugde van het leven op beide manieren. In het leven in de wereld, ben je om te genieten van een aantal dingen, zo geniet van wat er komt.
Vertaler: Anja