Heavenletter 5630 Een Wijd Verspreid Idee in de Wereld / 24 april 2016

 Een Wijd Verspreid Idee in de Wereld

Brief uit de Hemel
24 april 2016 

God zei:
De wereld moet bewegen voorbij het idee dat dood van het lichaam een
triest-slecht-gruwelijke-ding-te-vermijden-ten-koste-van-alles is.
Het wijd verspreide verschrikkelijke idee lijkt dat het een vreselijk ding is om te sterven, dat dood, zoals men dat in alledaagse taal weergeeft en in goed geweten, moet worden uitgesteld tot het laatst mogelijke moment, vanwege een idee dat dood een overduidelijk gebrek aan respect voor leven is, alsof dood het ergste ding is die jou of iemand kan gebeuren.
Dood is eenvoudig de andere kant van de munt. De dood van jouw huidige lichaam is niet het einde van de wereld. Is zelfs niet het einde van jouw leven.
De bedoeling van jouw huidige leven is niet – Ik herhaal – is niet vermijding van dood. Er is veel meer in het leven dan dat.

Kom op jongens, tegen deze tijd moet je een idee hebben dat het achterlaten van je lichaam een deel van Leven is, en even goed een excellent deel van Leven. Om je angst te verlichten, wil Ik zeggen, dat dood het beste idee is sinds Coca Cola, en Ik ben een Genie.

Geliefde, de hele weg die je gaat om bevestiging te rechtvaardigen. Het geval is dat je gehecht bent aan je lichaam en je kan het beschouwen, dat het laten gaan een misdrijf is.
De dood van een lichaam is niet meer en niet minder dan het Leven. Dood kan vergeleken worden met afstuderen of een opnemen/inwijding in de Eeuwigheid. In elk geval, dood, zoals al het andere is in Leven, is een voorbijgaand ding. Leven is bepaald om over te gaan in dood wat simpelweg betekent Leven op een ander niveau. Wat is daar mis mee?
Geliefde, je hoeft niet meer te kwijnen over dood dan dat je het naar je moet oproepen. Dood is een transito. Het is geen enkele vorm van falen of wat dan ook.
Het belangrijkste streven van jouw Leven is niet om dood zo lang mogelijk te voorkomen. Het gangbare idee lijkt te zijn je goed bent om te leven en in ongelijk om dood te gaan, het is eervol te leven, en het is eervol je lichaam te laten gaan. In Waarheid is er geen dood. Dood is een verkeerde benaming. Dood bestaat niet. Er is geen afwezigheid van Leven.
Wie kan zeggen wanneer het je tijd is om dood te gaan, als de wereld het zou hebben? Leef jouw Leven goed totdat jouw Leven in de wereld oprolt voor een andere dag.
Dood is okay. Dood is niet iets om je voor te schamen. Nog ben je er om naar dood te kijken als een strijd waartegen je moet vechten om te winnen. Leven op Aarde is een soort generale repetitie voor wat hoe dan ook is te komen.
Door alles, de Waarheid  is dat je niet dood kan gaan. Je hebt een Eeuwig Leven. Je lichaam kan zich echter verontschuldigen. Je kan voelen dat jouw lichaam faalt, wanneer jouw lichaam zijn doel volgt om uit de weg te gaan. Wat een oordeel over dood maakt de wereld.
Je bent in leven op Aarde voor een goede reden en je verlaat de Aarde voor een goede reden. Aha, er is een geschikte tijd voor alles. Welke sterveling is om te beslissen dat Leven een zegen is en dood niet?
De oorzaak van dood is niet een ziekte of een ongeluk niettegenstaande wat een lijkschouwer misschien zegt.
Het maakt niet uit wat de wereld zegt. Dood is evenzeer een zegen als het Leven. Je zou kunnen denken aan Leven als het gebruiken van de voordeur en dood als het gebruiken van de achterdeur. Alle deuren zijn gelijk in waarde. De ene is niet meer waard dan de andere. Hallo en waarwel zijn beiden deel van Leven.
In elk geval, Ik verwelkom je en doe Mijn Liefde over je stromen.
Vertaler: Anja