Heavenletter 5623 Meerijden met God / 17 April 2016

Meerijden met God
Brief uit de Hemel
17 April 2016

God zei:

Ik vraag mijzelf af: Waarom zou iemand zich van mij afkeren? Waarom zou iemand aannemen om een breuk met mij te maken en denken dat het slim is? Toch zijn er mensen in Mijn Geschapen Wereld, die ervoor kiezen om Mij hun rug toe te keren. Kan je dat geloven?
Alleen de mens, want er zijn geen andere wezens die liefde opzij zetten en Mij ontkennen. Alleen mensen gaan tot zo’n raaklijn. Alleen de mens maakt Mij liever doelwit dan van Mij te houden. Om van Mij te houden is natuurlijk. Geen schepsel wijst Mij af.
Mensen, echter, voelen zich vermoedelijk hoog en machtig of niet zeer gewaardeerd en kunnen hun wankele ego’s overbrengen om Mij weg te duwen van hun harten. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven.

Het woord zachtmoedig betekent, zonder opschepperig ego. Dit is de keerzijde van de Vrije Wil. Maar er is altijd een omgekeerde. Het omgekeerde is dat er kans is  om opnieuw te kijken.

Er zijn mensen die er zeker van zijn dat Ik een verzettend ‘Iets’ ben, Die neemt in plaats van te geven. Er zijn mensen die zich van mij afkeren.
Er zijn mensen die Mij afsnauwen. Er zijn er die Mij vervloeken. Er zijn er die Mij de verantwoordelijkheid van hun levens aansmeren, alsof hen teleurstellend Mijn vreugde was. Er zijn mensen die negativiteit richting Mij uitoefenen. Zij weten nog niet dat God niet ver weg is in de lucht of op een andere planeet, maar dat God is God binnenin hun ware zelf.  De ontkenning van een persoon van Mij, is de ontkenning van zijn eigen zelf.
Wanneer iemand zich begrensd voelt om Mij te verstoten, is het zichzelf dat terzijde wordt geschoven. Hij lijkt een behoefte te voelen om God af te beelden als anti-God, voorwaar in tegenstelling tot hem. Vroeger of later, zetten versmaders hun kinderlijke manieren opzij.
Ze ontdekken dat het zinvoller is om te houden van in plaats van te debatteren – dat het meer zin heeft om een vriend dan een vijand te voorspellen – dat het meer zin heeft om te luisteren dan om een tirade te hebben. Ze stappen van hun grote paard af. Ze kunnen voelen dat ze naar beneden komen naar een tred om zich over te geven, toch zijn ze aan het opstaan (wakker worden). Ze geven hun trots over in wat zij zichzelf projecteren. We komen terug op het idee om het leven niet zo persoonlijk te nemen.
Wanneer je kunt vanuit de context van Liefde, waar zou iemand tegen jou bestaan? Wanneer je afkomstig kan zijn van Liefde, waarom zou iemand tegen jou bestaan? Wanneer je afkomstig kan zijn van Liefde, wat kan de capaciteit hebben op de eerste plaats om je hart te kwetsen?
Net als dat je een boek leest en een bladwijzer plaats bij jou bladzijde in het boek, zo zal Liefde jou op het spoor houden.
Er is geen andere weg om te gaan, tenzij je wilt gaan voor de verminking van vijandschap.
Er zijn ruwe wegen om naar beneden te gaan en er zijn vlakke wegen om naar beneden te gaan. Er zijn langere wegen en kortere wegen.
Waarom zou iemand doelbewust kiezen om een lange ruwe weg naar beneden te gaan.
Er zijn comfortabele zitplaatsen en oncomfortabele zitplaatsen. Wie zou kiezen om te zitten op oncomfortabele zitplaatsen?
Toch, er zijn kleine overwegingen als je de belangrijkheid bedenkt om te rijden met God versus zoeken naar een belediging. Ik heb je geen menigte gestuurd om van Mij weg te lopen.
Ik ben de beste vriend die je hebt.
Denk je werkelijk dat ik erop uit ben om jou te pakken, jou te laten struikelen, je te bespotten of je te straffen? Denk je dat ik op die manier Mijn kicks krijg?
Toon wat medelijden met jezelf. Ik aanschouw je en Ik aanschouw je met Liefde. Ik weet niets anders dan Liefde. Als ik minder dat Liefde zou weten, dan zou ik geheel geen God zijn. Dan heb je gelijk, in de zin van dat de God die je projecteert, God niet kan zijn. Het heeft geen zin voor jou om boosheid te rechtvaardigen en Mij ermee te treffen.
Laat boosheid gaan, en kom naar Mij toe.
Vertaler: Anja