Heavenletter 5539 Jij Bent Gezegend voor het Goede Wat Je Doet / Zaterdag 23 januari 2016

Jij Bent Gezegend voor het Goede Wat Je Doet
Brief uit de Hemel
Zaterdag 23 januari 2016

God zei:

Het leven is voortdurend. Er is geen onderbreking in het leven. De zogenaamde dood is geen onderbreking. Er zijn geen pauzes. Zijn er zulke interpretaties in de wereld? Ja, er zijn zulke interpretaties in overvloed.
Het leven op Aarde is geen eclips van het Leven in de Subtiliteit van de Hemel. Hemel en Aarde zijn voortdurend. Er is komt niets tussen, behalve het leven zoals het op Aarde wordt waargenomen.
Het leven op Aarde is gevuld met valse schijn. Hele samenlevingen zijn gebouwd op valse schijn.
Er zijn zelfs Kinderen van Mij die zich aanmelden voor wat de wereld crimineel gedrag noemt. Anderen kunnen er voor kiezen om in de wereld de ontvangers van criminaliteit te zijn. Er wordt handel gedreven. Of je nu wel of niet kiest voor het leven in de wereld zoals het is, het leven in de wereld is perfect zoals het zich vertoont.

Niet perfect, maar toch perfect weergegeven, zelfs als iemand die vervuld is van zijn of haar volledige talenten, de impulsen om het over te nemen in de wereld, die wel eens tevoorschijn komen, niet laat zien.

Wie in de wereld zou er niets om geven om de harten van anderen over te nemen, en wie zouden er naar voren stappen als lammetjes naar de slager? Wie zou er aan denken om ogenschijnlijk anderen in de categorie slachtoffers of overwinnaars te plaatsen en zich daar vervolgens heel goed over te voelen? Hoe kan één van Mijn kinderen zich zo goed voelen als iemand anders valt, alsof de val van een ander een soort overwinning is?
Er zijn verschillende stromingen in de Oceaan waarover geploeterd en misleid wordt in de surrogaatwereld.
Hoe is het mogelijk dat het denkbeeld van vijandelijkheid groeide, als Eenheid de Waarheid is? Er is Eén Waarheid en een groot aantal versies daarvan, en er zijn er die deugd vinden in het veroordelen van een ander tot de dood of gevangenisstraf, alsof dit geluk geeft.
Het leven is een aansluitend geheel. Het leven was nooit bedoeld om een of andere soort straf te zijn. En toch staat het leven open voor interpretatie. Niet alle interpretaties zijn gebaseerd op de Waarheid, zeer zeker niet.
En toch is er het Mysterie van Vrije Wil, en ieder mens vindt dat zijn eigen manier uit.
Er zijn vele veranderingen op Aarde. Het leven lijkt vooruit en achteruit te gaan en rondom, en toch blijkt vaak dat er niets is veranderd, en vooruitgang is bruisend, eigenlijk net zoals jij zelf, individueel en collectief, niet altijd het gevoel hebt dat je echt bestaat op Aarde, en je lijkt niet te kunnen aarden op hetzelfde moment dat je er naar verlangt om boven het leven te vliegen zoals het zich presenteert in de wereld.
Soms vraag je je heel diep af waar, oh waar is de Glorie om te Leven in het Hoogtepunt? Waar is het gebleven? En toch heb je daar een steeds weer terugkerend geloof in, en er zijn tijden dat je daadwerkelijk Glorie ervaart en het je voorstelt en het vangt in je hand.
Het lijkt er op dat dit aan jou is. Jij bent Degene. Jullie zijn Degenen. Het leven is aan jullie.
Denk alsjeblieft niet meer dat het leven verschrikkelijk en triest is. Het leven is een wonder, zelfs als het niet vol is met het wonder waar jij de voorkeur aan geeft. Je voelt misschien meer ontsteltenis dan verheffing.
Til de wereld hoger. Als je tilt, ligt het gewicht van de wereld niet op jou, en toch vertrouwt het gewicht van de wereld op de jou.
Juich de Koning toe, want God is in de Hemel en op Aarde, en Ik ken geen wanhoop. Wees niet iemand op aarde die wanhoopt. Ga de wanhoop niet hooghouden. Hou goed geluk en zegeningen hoog, die de Harten en Zielen inspireren van degenen die de Aarde bewonen. Jouw erfenis is machtiger dan wat je voor je kunt zien, en daarom moet je een sprong maken naar de voorgrond van de wereld en verhoog dan haar levenskrachten en goedhartigheid. Wees de eerste. Wees zeker niet de laatste.
En als je je neerslachtig voelt, ga dan gewoon hetzelfde verder. Je bent hier op Aarde om vooruit te zeilen, voorbij welke draaikolken dan ook waar je over leest en waar je van hoort of die je lijkt te zien.
Nu is de tijd om liefde op Aarde aan te moedigen en alle goeds voor al Mijn kinderen, inclusief jezelf. Als je niet kunt streven naar Alle Goeds, streef dan naar het Goede voor Alles.
Bij alles wat Heilig is, ben Ik er getuige van hoe jouw liefde de Aarde optilt en een hoogwaterlijn bereikt. Gezegend ben jij voor het goede wat je doet.
Vertaald door: Petra Simone