Heavenletter 5531 Het Woord van God Zoeken / Vrijdag 15 januari 2016

Het Woord van God Zoeken
Brief uit de Hemel
Vrijdag 15 januari 2016

God zei:
Ik spreek Mijn Liefde voor jou uit, want jij, Mijn kind, bent de bezieler van Mijn liefde. Ik heb geen inspiratie nodig, begrijp je, toch ben jij als de Zon voor Mijn Hart. Toen ik jou bezielde met Liefde, toen Ik de adem van jou in het Bestaan blies, steeg je op naar de Sterren en vloog je rond de Maan, en de Zon deed een liedje op jouw hart. Ik hoorde je zeggen:
“Hoera, God, u heeft een wereld gecreëerd. U heeft de wereld gecreëerd met mij er in. De klus is geklaard. Wij zijn voor altijd. De wereld is gemaakt. De rest is een verrassing en Creatie creëert zichzelf opnieuw in een kringloop van Liefde en Schoonheid.”
“God, u leert ons te glimlachen en de wereld te zegenen die U gemaakt heeft. U maakte de zeeën die stijgen en golven van gelach overlappen. U heeft in één oogopslag surfen geactiveerd en allerlei soorten plezier. U heeft aan alles gedacht. U heeft ons bedekt met het stof van de Maan. U gaf ons de magische kracht van Liefde.”

“God, U zei, zoals ik U hoorde zeggen:”

‘Ik maak voor jou al het speelgoed in de wereld. Ik maak de stralen van de Maan. Ze halen je in. Jij aanbidt Mij met dansen. Ik gaf jou het Universum om op te dansen, en jij zingt met heel je hart. Je zingt een lied van God, en jij bent het lied dat je zingt. Ik zit stil met Mijn armen over elkaar, en knik Mijn hoofd als je de liefde laat voortduren en op je knieën slaat en op de banjo van je hart tokkelt.’
“Ik, Uw kind, Ik zeg dank U wel. Ik herinner U, God. Ik herinner alle verhalen die U mij verteld heeft, en de liedjes die U zong over moed en helden. U verklaarde mij. U kondigde mij aan. U introduceerde mezelf aan mijn Zelf. U fluisterde dat ik Uw eerbetoon ben. U vertelde me dat U mij gemaakt heeft voor vreugde, die van U en die van mij.”
“U schreef een briefje voor mij. U vouwde het papier acht keer. U zei dat ik voor altijd zou zoeken om het briefje dat U mij gaf, het briefje dat mij zou onthullen aan mezelf, te openen. Ik ben vergeten waar ik dat briefje gelaten heb. Weet u waar ik het briefje dat U mij gaf heb neergelegd?”
“Ik heb er naar gezocht in de Sterren en rond de Maan. Is het briefje dat U aan mij schreef en aan mij in bewaring gaf – is het verbrand in het Geel van de Zon? “
“En toen, God, zei U tegen mij:”
‘Het briefje wat ik voor jou heb geschreven, Mijn kind, is verzegeld in jouw hart. Open je hart, en je zal het briefje zien als Stralen van de Zon.’
“En terwijl ik naar U luisterde, ging U verder:”
‘Ik heb twee woorden geschreven. Ik heb deze twee woorden ook in jouw oor gefluisterd, of heb ik drie woorden gesproken en geschreven? Ik zou het derde niet vergeten zijn. Mijn geheugen is beroemd. Kom, ik zal de eerste twee woorden nu fluisteren. Kom dichterbij.’
“God, ik leunde dicht tegen U aan, en U fluisterde de twee woorden. U fluisterde:”
‘Leven.’
“En U fluisterde: ‘Liefde’. “
“U vroeg mij om deze twee woorden aan mezelf te fluisteren. “
“Ik fluisterde de twee woorden aan mezelf. De twee woorden gingen mijn bloedbaan in. De woorden kloppen in mijn pols.”
“Ik smeek U, God, om het derde woord te zeggen, en U fluisterde dat U het Heilige Woord een andere keer aan mij zou fluisteren, als de Zon en de Maan en de Sterren zouden zijn vergrendeld in een omhelzing van Grote Betekenis. U zei dat ik het Woord in de wind zou horen, en dat het door mij heen zou galmen, en dat ik door het Universum zou worden geblazen door het geluid van het Woord.”
“Ik blijf zoeken naar het woord. Ik heb al veel woorden geraden.”

“Ik raadde Wij. Ik raadde Eén. Ik raadde Eenheid. Ik raadde Oneindigheid. ’s Nachts in dromen, is het Woord tot mij gekomen, toch als ik wakker word, kan ik mij het Woord niet meer herinneren. Dit is een Woord van God dat ik moet onthouden.”
“Ik heb Hemel geraden. Ik heb Geboorte geraden. Ik heb God geraden. Ik heb Hart geraden. Ik heb Gave geraden. Ik heb Moed geraden. Ik heb Eeuwigheid geraden. Ik heb Glorie geraden.”
“Ik heb ook Woorden herinnerd die ik toen vergeten ben en niet kon terug halen. O ja, Licht was daar één van. Ik zoek het missende Woord, heb ik het al gevonden? Is het tussen de Woorden die ik heb opgenoemd? “
Vertaald door: Petra Simone