Heavenletter 5519 Het Verhaal van de Zon / Zondag 3 januari 2016

Het Verhaal van de Zon
Brief uit de Hemel
Zondag 3 januari 2016

God zei:
Kun je het met Mij eens zijn dat liefde jouw natuurlijke toestand is? Ben je het daarmee eens?
Als liefde momenteel niet je eerste reactie is, wat heeft dan de natuurlijke staat die Ik je gaf om je veilig te voelen verhinderd? Liefde is natuurlijk omdat Ik het aan jou gaf. Ik gaf jou Mijn Natuur, en Mijn natuur is om lief te hebben.
De Liefde van Jouw Hart is beïnvloed. Jouw liefde verplaatste zich. Je kan het gevoel hebben dat jouw liefde weggejaagd werd of weggeschopt werd. Jouw Geliefde Hart ontving signalen dat jouw liefde misschien niet gewaardeerd werd. Je hebt inderdaad het bericht ontvangen dat liefde geen veilige route is. Je kon er niet zeker van zijn dat liefde aan jou werd toegewezen. Je wilde en wil je liefde beschermen. Je weet niet hoe je je hart moet blijven weggeven als je hart misschien wordt rond geschopt en niet gemakkelijk ondersteund. Je had de neiging om je Goddelijke Hart apart te houden.

Misschien was destijds wat je deed niet juist of goed genoeg. Het was belangrijker om goed te zijn dan om het licht van jouw liefde te laten schijnen. Je leerde dat op een pijnlijke manier. Ja, het voelde alsof jouw hart opzij werd gegooid.

Ongeacht het verleden, het is nu aan jou om opnieuw verbinding te maken met jouw liefde en haar veiligheid te kennen, omdat jouw hart in werkelijkheid groter is dan de wereld, groter dan pijn. Jouw hart is zo groot als de Zon. Jouw hart heeft al het Licht van Mijn Hart. Wat dacht je dat het betekent dat jij en Ik Eén zijn? Er is Eén Zon, en ze werpt haar Licht op alles, ongeacht wat dat is.
De Zon schijnt gelijkmatig. Dit is precies hoe jouw hart behoort te zijn.
De Enige Zon houdt haar Licht niet achter. De Enige Zon zegt niet “Hier, niet daar”. Zelfs als iemand het Zonlicht niet wil, schijnt het Zonlicht. Als er mensen zijn die hun huid bedekken met doeken of lotion, dan Schijnt de zon nog steeds hetzelfde. Er zijn er die bang kunnen zijn voor de Zon, toch schijnt de Zon hetzelfde. De taak van de Zon is om te schijnen. De Zon behandelt alles en iedereen hetzelfde. Er zijn er die bezwaar hebben tegen de zon, toch rolt de Zon achteloos haar licht uit.
Zelfs wanneer de wolken de Zon bedekken, schijnt de Zon gewoon hetzelfde.
Als je nu kijkt naar jezelf en de keren dat jouw liefde niet lijkt te worden gewaardeerd of gewild, ga dan niet denken dat jij, de Zon van Liefde, wel gek moet zijn om te schijnen als je je niet welkom voelt. De Zon blijft ook niet hier en daar hangen. De Zon gaat door. De Zon focust zich niet op haar afwijzing en gaat er niet om rouwen. De Zon neemt afwijzing niet ter harte. De Zon gaat zeker niet treuren over iets wat niet ongedaan gemaakt kan worden.
De Zon blijft hetzelfde en is dat altijd geweest, voor zovele jaren ja, en mensen zullen groeien naar de Zon. Jij groeit naar de Zon. De Zon houdt zich niet in. Ze levert Vitamine D en warmte aan iedereen. De Zon gaat niet hardop zitten snikken en hardop huilen. De Zon in al haar Grootsheid verspilt geen tijd.
Zal je vandaag zijn als een pasgeboren baby? Als mensen langskomen, zal je ze dan groeten met een glimlach? Als er naar je gefronst wordt, wat maakt dat dan uit voor jou? De Natuur van de Zon is om te schijnen, en dus schijn jij, net als de Zon. Je hoeft echt niet stil te blijven staan en te wachten tot er iemand met een slechte bui naar je glimlacht. De Zon geeft. De Zon geeft Licht, en dat is het Verhaal van de Zon.
En jij bent de Zon. Er is niets dat jou kan afschrikken van het schijnen van jouw Licht in vreugde op alles en iedereen. Vertel me, beste kinderen, wat kunnen jullie nog meer doen? Hinderlagen leggen voor jezelf? Je Ware Hart wegschoppen en ervoor kiezen om minder te zijn dan je bent? Jij bent geboren met een zilveren lepel in de mond. Wees een afspiegeling van Mij. Wees in je Ware Licht.
Vertaald door: Petra Simone