Heavenletter 5516 Een Dans van Atomen / Donderdag 31 december 2015

Een Dans van Atomen
Brief uit de Hemel
Donderdag 31 december 2015

God zei:

Als je groeit in bewustzijn, groeit je vertrouwen. Dit is een nieuw soort vertrouwen. Het is van jou. Het hoort bij jou. Dit is niet jouw oude soort van aarzelend vertrouwen of misschien een soort grootsprekerij. O nee. Dit vertrouwen is meer zoals vreugde. Natuurlijk, jouw vertrouwen is nu vreugde, want jij belichaamt mij.
Je bent niet alleen meer zelfverzekerd, je bent meer zelfvoorzienend. Je bent meer met Mij en daarom minder afhankelijk van Mij. Je bent niet weg van Mij. Je bent dichterbij Mij. Je ondersteunt jezelf. Je bent meer zeker van Mijn Aanwezigheid.
Mijn Aanwezigheid zit binnenin jou. Dat zie je nu. Ik, God, Die jouw Hulpbron Is, is gevestigd in jou. Wat kun je nog meer wensen? Jij weet precies waar Ik woon. Je begrijpt steeds duidelijker hoe het komt dat ieder levend mens jouw broer en zus is en daarom Eén met Mij en Eén met jou.

Dit gevoel van Eenheid groeit zo sterk, dat je het gevoel begint te krijgen dat Iedereen Jou is. Je begint te weten dat jij eigenlijk Alles bent wat jij waarneemt als Bestaand, niet in de laatste plaats de vogels en bloemen en elk takje – jij ziet Alles als een Uiting van jou.

Je uit je liefde in alles wat je ziet en hoort. Als jouw wetendheid zich uitbreidt, vibreert Iedereen en Alles als een uitdrukking van jouw hart. Iedereen en Alles is een wonder waar jij mee leeft, en je hart verrijst. Overal waar je heen gaat, ontmoet je jezelf, en je hart zingt. Je danst. Je roept: “Halleluja. Dank U, God.”
Overal waar je heen gaat, ontmoet je Mij, want ik besta in Iedereen en Alles, en je wordt op de Vleugels van Engelen gedragen. Je gaat zien dat jij de Energie van de Engelen bent die de wereld dragen. Je maakt aanspraak op bestaan. Jouw hart kan alleen gedijen in liefde en houden van het leven, elk deeltje daarvan, elke openbaring, elke toevalligheid. Jij drinkt van de menselijke goedheid. Jij danst met de wereld en alles wat de wereld bevat. Je wervelt rond met alle andere engelen, die ook jou zijn. Je begrijpt het leven beter. Je begrijpt het voortdurende schoppen en schreeuwen. Je begrijpt en — nu komt het — houdt van de schurken, die uiteindelijk net als jij een rol spelen, een rol waarvan je niet weet hoe die rol de jouwe werd om te spelen.
Je doet niet hetzelfde als de schurken, maar je zondert ook geen schurk af van Mijn liefde en mededogen. Jouw waarneming wordt breder. Je leeft in een grotere en betere wereld. Je bent niet minuscuul. Je bent niet gefixeerd op schuld. Je bent niet gefixeerd op Mij. Je bent vermengd met Mij en Mijn Begrip voor de Mensheid.
Je wordt je eigen held. Je brengt jezelf naar een hoger niveau. Je kijkt van bovenaf. Je ziet de Dans van de Atomen. Je ziet. Je begrijpt. Je ziet jouw broer als jezelf en je kijkt met liefde. Je roept vijandigheid niet terug in je geheugen, want nu zwem je in liefde. Je bent niet langer bijziend. Van de een op andere dag ben je een Ziener geworden die alles ziet, alles begrijpt en alles liefhebt.
Liefde stroomt door iedere cel van je lichaam. Dit is waar jouw lichaam voor is, om een voertuig te zijn waar liefde doorheen stroomt en van waaruit liefde de dorstige wereld instroomt.
Je bent een Afgezant van Mij geworden en niets anders dan een Afgezant van Mij. Je leeft in Mijn opdracht. Je spreidt dekens van liefde in Mijn opdracht. Jij bent de Verpersoonlijking van Liefde. Jij bent God aan het Werk, en toch werk ik nooit. IK BEN. IK BEN Zijn en jij bent dat ook. Wij zijn hetzelfde Zijn.

Vertaald door: Petra Simone