Heavenletter 5501 Er Zijn Geen Goden Voor Mij / Woensdag 16 december 2015

Er Zijn Geen Goden Voor Mij
Brief uit de Hemel
Woensdag 16 december 2015

God zei:

Ik heb jou horen zeggen:
“Geliefde God, U bent de basis van mijn leven. Naar wat zou ik dan verlangen? En toch verlang en verlang ik naar wereldse goederen en de vrijheid van rijkdom, zelfs als ik weet dat U mijn rijkdom bent. U bent Groter dan de Sleutel naar mijn rijkdom en al mijn dromen en verlangens.“
“Ik heb hier en daar gehoord dat het niet waardig is om te verlangen naar materiële zaken, onnodig om zelfs maar te hunkeren naar de liefde van een levenspartner en een familie en baby’s waar ik zo naar verlang. Ik zou Uw Liefde voor niets ruilen. Ik heb hier zorgvuldig over nagedacht. Ik kan Uw Liefde voor niets ruilen. Ik ben onbevoegd om U ergens voor te ruilen, zelfs als er zoveel is waar ik naar verlang. God, Ik zou U nergens voor ruilen, zelfs niet als ik dat kon. Ik zou U niet verruilen, God.”

“God, Ik ben er nog niet zeker van dat wij al Eén zijn, maar ik voel mij dichter bij U dan ik dat ooit heb gevoeld. En toch, het verlangen naar schoonheid en goedheid in de wereld achtervolgt mij. God, mijn verlangen komt op en het wil niet weggaan.”

Gezegende Ziel, je doet het prima. Je hoeft niet anders te zijn dan je bent. Ik ben geen God Die vraagt om offers of zelfs één offer. Ik vraag geen offers van jou. Je hoeft voor Mij niets op te geven. Je hoeft er niet op een of andere manier uit te zien. Wees en zie er uit zoals je bent. 

Als je verknocht bent aan motoren, dan ben je verknocht aan motoren. Als je verlangt naar een partner, waarom zou je dat niet doen? Als je verlangt naar dromen, zo zal je zijn.
Denk je misschien dat je Mij ontrouw bent als je andere verlangens hebt? Het is voor jou helemaal in orde om te verlangen wat je verlangt in de buitenwereld. De buitenwereld heeft haar charmes. Je bent niet hier op Aarde om de charmes van het leven te verachten. Geniet op alle mogelijke manieren.
Jouw leven in de wereld daarbuiten is niet voor eeuwig. Je hoeft niets te bewijzen aan Mij of aan jezelf of aan iemand anders. Ik vraag geen offer of bewijs van jou of iemand anders. Als iets voor jou een opoffering is, doe het dan niet. Van Mij houden betekent niet dat je iets wat jou gelukkig maakt moet opgeven. Wat jou vandaag gelukkig maakt hoeft niet altijd veel voor jou te betekenen. Dan laat je het los. Dan zal het zichzelf loslaten.

Jouw verlangens zijn gedachten en gedachten komen en gaan.
Hoe dan ook, hoe zou je je van mij afwenden? Je hebt gelijk dat je dat niet kunt. Dus wat is de moeilijkheid? Hoe zou jij die een gelukkig leven hebt een verraad zijn van Mij? Zou dat op de een of andere manier een crisis zijn voor jou of voor Mij? Ik ben geen jaloerse God. Ik wil dat jij gelukkig bent. Je hoeft geen beoefenaar te zijn van het een of het ander om Mij te schikken. Ik ben een Universele God.
Wees als het kleine kind. Een klein kind strekt zich uit naar een rammelaar of een doek of speelgoed na speelgoed. Is daar iets mee aan de hand? Bovendien, dichtbij Mij zijn woont in het menselijk hart. Jouw hart is bedoeld om blij te zijn op Aarde. Dichtbij Mij zijn is meer dan een handeling of een prestatie. Er zijn vele paden die leiden naar Onze Eénheid.
Laat Mij je er aan herinneren dat je niet meedogenloos bent. (Ik stel nog terzijde dat Judas niet meedogenloos was. Hij werd achterdochtig. Hij wilde niet achterdochtig worden. Judas had teveel nagedacht en helemaal niet ècht nagedacht. Hij verkocht Degene Die Van Hem Hield aan degenen die niets om hem gaven. Natuurlijk had Judas er spijt van.)
Ik zeg en ik zeg het heel duidelijk: Heb geen andere Goden voor Mij. Hoe dan ook, onwetendheid is geen God. Van het pad afraken is geen God. Er ZIJN geen Goden voor mij. Zo simpel is het. Wat bestaat er op Aarde waar Ik jaloers op kan zijn!
Het is Mijn Wil dat jij gelukkig bent op Aarde. Dit is de Vrije Keuze die ik jou heb gegeven om te accepteren.
Vertaald: Petra Simone