Heavenletter: 469 – Zijn en Zien

Heavenletter: 469

Zijn en Zien

Gepubliceerd: 2 februari 2002 / Geplaatst: 24 april 2022

God zei:

Je denkt dat je ver van mij verwijderd bent, of Ik ben ver van jou verwijderd. Zoals je denkt, zo lijkt het.

Begin te denken of verbeelden of peinzen of weet dat Ik zo dichtbij ben dat Ik in jou ben. Jij bent een tegenhanger en aanvulling van Mij.
Bedenk dat elke ademhaling die je neemt en geeft, de Mijne is.

Beschouw Mijn gedachten als kleding aan een waslijn die in de Hemel hangt. Je reikt omhoog en trekt gedachten één voor één naar beneden, en je vouwt ze over je arm. Of je vult je geest, een wasmand, met gedachten van de lijn.

Soms verdring je Mijn gedachten terwijl je ze naar beneden haalt, of je stapelt ze hoog op, of je verplettert ze of rimpelt, plooit ze.
Maar ze kunnen worden ontplooid, gladgestreken.
Je kunt ze één voor één eruit trekken en ze tegen de zon houden en hun oorspronkelijkheid zien zoals ze waren toen ze aan de lijn in de Hemel werden vastgemaakt.

Bedenk dat elke gedachte die je hebt van Mij afkomstig is.
Misschien viel het op de Aarde en werd het modderig, maar toch was het Mijn gedachte. Vind de waarheid ervan. Hoor Mijn stem.

Leg jouw oor naast Mijn gedachte zoals je zou doen bij een schelp van een kroonslak, en luister.

Wat hou je tegen jouw oor?

Spreek je eerst en luister je daarna?

Luister je net zo vaak als je spreekt?

Vandaag gaan we samen op pad.

Genoeg maskerade. We ontbloten Onze harten aan elkaar.
Geen camouflage meer.

Met welk nut? Wat is er volgens jou mis met jezelf zijn, zijn zoals je bent?

Niets met troeven, niets opgeruimd, gewoon jij zoals je bent zonder uitvluchten of verheerlijking.
Gewoon rondbazuinen in pure waarheid.

Waarom leven naar boven of beneden naar de oppervlakkige inzage van anderen over jou? Hun inzage kan ook voorwendsel zijn. Het is in ieder geval niet voldoende, hoe anderen je hebben gezien, wat ze van je hebben gedacht en wat ze hebben gezegd. Ze hebben niet gekeken. Ze wisten niet waarover ze spraken.

Maar je zult kijken en je zult zien, en je zult zien wat je nog niet eerder hebt gezien. Je zult hoger en breder kijken, niet precies dichterbij als je verder kijkt, maar meer van nabij, in de zin van meer waarheidsgetrouw.

Voor wat was je bang om in jezelf te zien? Jouw glorie?
Denk je dat je per ongeluk die van iemand anders hebt en dat deze niet van jou is?
Mijn glorie is de jouwe.
Voor wat was je bang om in anderen te zien? Dat ze van je wegkijken of dat ze in je kijken?

Wees voor geen van beide bang.

Het gaat on jou zelf, waar je kijkt. Kijk met Mij.
Zie vanuit het standpunt zoals Ik dat doe. Zie Overal.
Of kijk naar zelfs de atomen en zie de heelheid zoals Ik dat doe.

Waar kijk je naar en wat zie je?

Waar hebben jouw gedachten uitgehangen?

Bedenk dat Wij bezig zijn met denken, jij en Ik. Wij denken na over het Universum dat Ik met jou erin heb geschapen.

Wij slenteren rond langs de kusten. We kijken naar de sterren omhoog.
Of Wij kijken naar beneden vanuit Onze hoogte. Het maakt niet uit.
Jij kijkt naar Mij, en Ik kijk naar jou. Hoe welwillend, weldadig is Onze blik! Onze ogen ontmoeten elkaar, en dan is er maar één paar ogen, de onze. Onze ogen ontmoeten elkaar en het zicht wordt naar binnen en naar buiten en allesomvattend. Er wordt geen verschil meer tussen innerlijk en uiterlijk, want het zijn slechts woorden.

Het punt is dat Onze visie, de jouwe en de Mijne, ziet, het bekijkt en meemaakt. Het stelt geen vraag. Het ziet, bekijkt het, maakt het mee.
Het verandert niet wat het ziet, want er valt niets te veranderen.
Wij zien Waarheid. Hoe prachtig is de Waarheid die Wij zien op deze wijze. Onze blik gaat verder zonder na te denken, en Wij zien, bekijken, maken mee en zijn oneindig. We reizen nergens heen. Wij zijn overal.

http://heavenletters.org

VERTALING DOOR: Anja voor wakkeremensen.org – 23 April 2022.

Afbeelding: Wallspic