Heavenletter 375: Jij Bent Jouw Eigen Boom

Heavenletter 375:

Jij Bent Jouw Eigen Boom

Gepubliceerd: 4 november 2001 / Geplaatst 24 oktober 2021

God zei:

Het is prima om je voorouders te eren, maar weet dat hun denken niet dat van jou hoeft te zijn. Hun denken was misschien niet van henzelf.
Het kunnen hun voorouders zijn geweest. Je lichamelijke vorm is niet alles wat met overerving te doen heeft. Je hebt mede met denkpatronen als genen te maken.

Gedachten zijn aan jou doorgegeven. Manieren van denken zijn je bijgebracht. Jouw gedachten over iets zijn misschien niet hetzelfde als het zelf zien. Je ziet misschien wat je is voorgezegd om daar te zijn.

Gedachten zijn vaak gedachten over gedachten, gedachte over gedachte.
Een reactie is een gewoonte van denken. Een natuurlijke reactie is misschien helemaal niet natuurlijk. Het kan zijn geleerd. Het is vrijwel zeker geleerd omdat je als kind reageerde op de gedachten van de mensen om je heen alsof het scheppingswetten waren.

Je voorouders kunnen veel van je leren. Wat zou je ze vertellen als ze zich aan jou zouden presenteren? Welke gaven van kennis zou je hen geven?
Welk licht zou je werpen op de grootsheid van het menselijk leven?
Het is misschien het eerbetoon dat je ze zou geven, want ze waren een trede op jouw ladder, maar je bent voorbij gegaan aan hun voetstappen.

Het is geen kwestie van de tijden. Het is een kwestie van evolutie.
Je hebt voorouders, maar jij bent jouw eigen boom.
Je zou kunnen zeggen dat je een ent van hen bent, en daar wijs je eer aan toe, maar je bent nu jouw eigen scheut voor een boom.

Als er geen grenzen voor je zijn – en Ik zeg dat die er niet zijn – zullen je foto’s van jouw plek in het leven verder groeien dan de foto’s die je hebt geërfd. Overweeg dat. Misschien heb je veel om naar toe of naar beneden te leven, maar dat doet er niet toe.

Jouw eigen portret, zul je geschilderd hebben.

Jij bent de tekenaar van jouw eigen leven. Niemand anders kan het voor je in kaart brengen. Maar je kunt het alleen gaandeweg tekenen.
Je kunt de toekomst niet schetsen. Het zal vanzelf verschijnen alsof het uit een mist komt.

Als je terugkijkt, zie je misschien de wegen die je hebben geleid waar je nu bent, maar je liep onschuldig. Je bent een pionier van je eigen leven. Jij bent de ontdekkingsreiziger en jij bent de ontdekker.
Je bent geen kolonist. Je portret is nog niet af.

Je ouders kunnen zich nu in de lijn van je voorouders hebben gevoegd.
Tel de vele sterke punten die ze je hebben gegeven, en ga dan verder.
Wijk af van hun levensloop. Het was enkel een startplaats.
Het is niet jouw bestemming. Je hoeft je niet slecht te voelen om verder te gaan dan hun reis. Ze hebben je ergens heen gebracht en afgezet, en nu is het je eigen reis die je maakt. Je kunt die van hen niet vervullen.

Door jouw eigen leven te vervullen, eer je jouw ouders.
Ze hebben je veel gegeven en nu zul je veel overlaten aan anderen die je volgen. Alle anderen zijn jouw kinderen. Jij kan tempo instellen voor anderen. Ja, het is een pleisterplaats, dit proces van het leven in de wereld.

Wat deel van de estafette geef jij door? Welk deuntje zet jij in werking voor op de lippen van iemand anders? Welke suggesties maak jij in jouw leven? Wat is jouw nalatenschap? Wat voor verklaring maakt jouw leven?

Je leeft jouw leven niet alleen voor jezelf. Je leeft het niet louter voor de mensen om je heen. Je leeft ook jouw leven voor degenen die daarna komen. Je maakt de wereld gereed voor de volgende erfgenamen van de Aarde.

Iemand anders zal zich verplaatsen naar en/of in jouw geliefkoosde, veel bezochte en gewone plekken, jouw hol. Zij zullen overnemen wat jij aan hen hebt nagelaten.

http://heavenletters.org

VERTALING DOOR: ANJA