Heavenletter 2944: De Aanvang Van Wonderen / Geplaatst 29 november 2017

De Aanvang Van Wonderen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 29 november 2017


God zei:
Laat grenzen los. Waar heb je ze voor nodig? Ze houden je vast. Wees een vrij man, niet gebonden aan oude gedachten.
Telkens wanneer je jezelf hoort denken, “Ik kan dat niet, niemand kan dat, het is onmogelijk”, denk dan opnieuw.
Ja, jij, die volmaakt bent in Mijn ogen, ik draag je op om je gedachten te veranderen. Lever ze in. Het is tijd dat ze gerecycled worden. Ruil oud denken in voor nieuw. Ruil ze liever niet in. Je wilt niet dat iemand jouw oude denken krijgt. Gooi oude gedachten uit je brein. Gooi het bij de vuilnis. Dat oude denken behoorde jou toch al nooit toe. Je nam het alleen maar op je. Je kopieerde het. Je dacht dat het iets goeds was. Maar, echt hoor, neem me niet kwalijk, het was meteen al een verloren zaak.

Gehoorzaam aan de wetten. Laat voor de rest, je brein vrij. Laat je gedachten tot grote hoogte stijgen.

Er is niets ter wereld dat jouw gedachten niet kunnen veranderen.
Er is niets in de wereld dat jou in de weg hoeft te zitten. Alleen wanneer je daar aan toegeeft, zit het jou in de weg.
Jullie brein is vrij, geliefden. Je hoeft geen enkel ding je gedachten laten controleren. De gedachten van anderen hoeven jou niet in te perken. Wees het vrije hoge Wezen dat je bent ongeacht de omstandigheden, ongeacht de mensen die nee tegen je zeggen, ongeacht de mensen die je wantrouwend aankijken, ongeacht je eigen twijfels. Daar heb je de schuldige, je eigen twijfels, en wat zijn twijfels anders dan je eigen gedachten? Laat twijfelen aan jezelf los. Laat het voor eeuwig los.
Jij bent de kapitein op je schip. Jij staat aan het stuur. Jij houdt de helmstok van je leven vast. Het wiel van het leven ligt in jouw handen. Je leven is aan je gegeven om sturing aan te geven, niet om alleen maar achter iedere boot aan te varen die toevallig voor je uit gaat.
Wees vrij in jullie handelen, geliefden. Laat de wereld maar doen wat werelden doen, en wees jij soeverein. Werp je eigen gedachten omver. Kam niet het haar van een ander. Kam je eigen haar.
Houd je gedachten hoog, en je hart zal er fier bij staan, en het zal een gelukkig deuntje laten klinken. Wanneer je hart schade heeft opgelopen, dan hebben je gedachten dat gedaan. Maar wat je gedachten ook maar hebben gedaan, je gedachten kunnen dat weer ongedaan maken. Geloof absoluut niet dat het te laat is. Laat en vroeg, te laat, te vroeg – dat zijn alleen maar tijdelijke woorden van de wereld. Er bestaat geen te laat; er bestaat geen te vroeg. Alles bestaat precies nu, en je kunt je gedachten opnieuw vormen en dus ook je leven op precies dit moment, recht voor je neus.
Wie zegt dat je geen nieuwe ledematen kunt laten groeien? Wie zegt dat een hart niet geheeld kan worden ? Je zou nieuwe aangroei en heling wonderen kunnen noemen. Nou en, geliefden, wat is er zo vreemd aan wonderen ? Denk je soms dat ze zo zeldzaam zijn? Wonderen gebeuren ieder moment in overvloed. Kijk maar rond. Het is een en al wonderen. 

Waarom zou je het ene wonder wel accepteren en het andere niet? Wie ben jij dan wel om wonderen doormidden te snijden? Wie ben jij dan wel om te beweren dat sommige dingen mogelijk zijn, maar andere niet? Wie ben jij dan wel om de aanvang van wonderen tegen te houden? Wie ben jij dan wel om nee te zeggen tegen wonderen? Wie ben jij dan wel om te ontkennen wat ik je vertel?
Wie ben jij dan wel om te beweren dat het leven tot zover gaat en niet verder? Wie ben jij dan wel dat je het leven in een pakje stopt en zo de uitbreidende groei ervan tegen houdt? Wie kan er eigenlijk geloven in het leven zoals het zich aan je voor doet?  Het leven zelf is niet logisch.
Misschien is het tijd geworden om logica weg te gooien en gewoon met het leven mee te stromen, en maar zien waar het je heen brengt en maar zien wat ongebonden leven jou brengt. Het kan wonderen brengen. Wat zeg Ik, het kan bergen verplaatsen. Weet je dan niet dat alles juist nu in beweging is?
vertaald door: ancoterpstra