Heavenletter 2862: Wie Zijn de Engelen om God Heen? / Geplaatst 14 november 2017

Wie Zijn de Engelen om God Heen?
Brief uit de Hemel
Geplaatst 14 november 2017

God zei:
Zie je Mij hier? Zie je Mij helemaal om je heen? Je weet dat Ik niet de fanfare meeneem. Er zijn geen optochten voor Mij, geen glimmende kostuums, geen tuba’s, geen versterkers, geen massa’s op de trottoirs, geen politie-escorte, geen Shriner’s, geen majorettes. Nee, Ik kom in stilte, en Ik kom met geen ander escorte dan jullie, geliefden.
Wanneer jullie je Mij voorstellen omringd door engelen, stel jezelf dan voor als de engelen die Mij omringen.
Hoe dan ook, Ik omring je aan alle kanten. Misschien hoor je niet het geschuifel van Mijn voeten en toch kun je weten dat Ik hier bij je ben. Ik ben nu hier bij je, en laat Mijn licht op jou schijnen. Wees maar niet bang, je kunt niet teveel van Mij krijgen. Wat je ook van Mij mag vinden, of niet van Mij vindt, Ik ben er en Ik schijn Mijn licht op jou. Zo is het altijd geweest.

Nu begin jij te voelen dat wat altijd zo geweest is. Een rustige God omgeeft je als een aura. Voel je Me nu? Voel je een warme Aanwezigheid? Voel je dat Ik van je houd? Begin je een lieflijkheid te voelen die je niet meer kwijt wilt? Al die lieflijkheid is voor jullie, geliefden.
Jullie blijven Mij houden. Je blijft Me in verrukking houden over jullie. Ik wil jullie nooit verlaten. Wees niet bescheiden. Bedek je gezicht niet. Het maakt Mij niet uit wie je denkt dat je bent. Ik weet Wie je bent. Ik weet Wie en Wat je bent. Nu je Mij begint te leren kennen, zul je jezelf beter leren kennen. Ik zal je aan jezelf voorstellen en je zult zeggen: “Hoe maakt u het”. En we zullen samen prachtige muziek maken, jijzelf en Ik.
Jij zult het leven componeren. Je zult de wereld vorm geven. Je zult ervan maken wat je er maar van wilt maken. Nu meteen kun je al een tekening maken van de wereld en het zal zo zijn. Zo machtig ben jijzelf en met Mij, natuurlijk. Ik hoor er altijd bij. Zo is het gewoon. Gauw genoeg zul je Mij niet anders zien dan jezelf.
Denk niet dat dat oneerbiedig is. Ik hoef geen ceremonie. Ik hoef geen ego, geliefden, en jullie staan op het punt om je ego kwijt te raken.
Waar heb je ego voor nodig als je Mij hebt? Waar heb je ego voor nodig als je Mij bent? Wat meer kun je zijn dan wat je al bent? En waarom zou je minder willen zijn? Waarom zou je minder dan goddelijk willen zijn? Wanneer je je goddelijkheid kent, wat denk je dan dat jou in hemelsnaam nog gelukkiger kan maken? Wat voor gemis zou je kunnen voelen? Wat zou je in hemelsnaam meer kunnen verlangen dan de Heelheid die je al bent?
Als je een hele sigaret zou hebben, zou je die dan fijnmaken in kleine stukjes?
Geliefden, wat is er verkeerd aan om te weten Wie je bent? Wat is er verkeerd aan om er tevreden mee te zijn dat je een ster bent aan het firmament van Gods oog?

O geliefden, laat Me niet Mijn water uitstorten over dove oren. Luister naar Mij vandaag. Hoor Mijn hart binnenin dat van jou kloppen. Onze harten kloppen als een duo. Klop, klop.
Klop, klop, zo klopt ons Ene hart. En wat zegt jouw hart dat ook het Mijne is? Het zegt, “Liefde. Liefde is alles. Liefde heeft lief. Ik ben een hart van goud en een hart van liefde dat overal liefheeft op de maat van liefde. Ik ken alléén maar liefde en liefde is alles wat Ik ken.
Ik ben Opperste Liefde. Wat is er anders dan deze liefde die Ik ben en altijd was en niets anders kan zijn dan de liefde die Ik ben. Ik heb lief “.
vertaald door: ancoterpstra