Heavenletter 2856: Het Geluk Dat Je Zoekt / Geplaatst 11 november 2017

Het Geluk Dat Je Zoekt
Brief uit de Hemel
Geplaatst 11 november 2017


God zei:
Als je op zoek bent naar je geluk, je ware geluk, zoek het dan bij Mij, want Ik ben het geluk waar je naar op zoek bent. Alle voorspoed komt van Mij, en Ik geef het weg als diamanten.
Misschien dacht je dat wanneer je Mij zoekt, je het leven en al haar schatten op moet geven. Nauwelijks. Wanneer je Mij zoekt, verhef je je leven, maak je het eenvoudig, stroomt het over met alle zegeningen van het Hemels Koninkrijk. Vul je hart met Mijn liefde. Het is er voor jou.
Nu zeg je misschien dat naar Mij toe komen nog niet garandeert dat je voorspoed zult hebben. Laat Ik je dit zeggen: Je zult zoveel voorspoed hebben, dat alles wat daarvóór misschien essentieel voor je leek te zijn, dat gewoon niet langer meer is. Dat komt omdat je de gehechtheid aan denkbeelden die je nu hebt, los zult laten. Je beseft toch wel, nietwaar, dat je vooral gehecht bent aan denkbeelden? Je kunt gehecht zijn aan deze of gene persoon, toch is het in feite een denkbeeld waar je aan gehecht bent. Je bent gehecht aan het idee dat je deze of gene persoon moet hebben, of anders schiet je tekort, of ben je verloren.

Verloren zijn is ook een denkbeeld, geliefden, gewoon een ronddolend denkbeeld. Wanneer je zegt dat iets zo is, om praktische redenen, dan maak je het zo. Je creëert omstandigheden waaraan je gebonden bent. Je zegt dat oorzaak en gevolg bestaat. Wanneer iemand waar je van houdt uit je leven verdwijnt, bijvoorbeeld, dan zeg je dat ze dat niet kunnen maken. Je zegt dat ze bij jou moeten blijven. Je zegt dat je zonder hen niet kunt leven. Je stelt eisen aan de ander, die je niet mag stellen, en je verandert liefde in een zakelijke transactie.

Misschien heb je ook wel het denkbeeld gehad dat je alléén maar gelukkig kunt zijn wanneer je bepaalde wereldse goederen bezit. En heb je ook niet het omgekeerde gedacht, dat wanneer je maar dat huis en die auto bezat, hoe gelukkig je dan niet zou zijn ? En wanneer je het huis en de auto dan hebt, zakt je geluk gauw genoeg weer in. Het houdt geen stand. Zoek alles wat je maar wilt in de wereld en toch dwaal je door de wereld, wanneer je je niet bewust bent van Mij, wat betekent, wanneer je je niet bewust bent van Onze verbinding. Van Mij weg te zijn in je gedachten is inderdaad ronddwalen.
Met Mij, met de gedachte aan Mij, wordt je geluk groter in plaats van dat het afneemt.
Wanneer je denkt aan tekort en behoefte met betrekking tot jezelf, dan denk je over jezelf. Zelfs wanneer dit het tekort en de behoefte van iemand anders betreft, is het hun tekort dat jou ongelukkig maakt. Je doet er goed aan wanneer je geluk voor jezelf kiest. Jouw gelukkig zijn is iets goeds dat je doet voor anderen. Gelukkig zijn werkt zo aanstekelijk als de mazelen. Hoewel er geen oorzaak en gevolg bestaat, kun je gelukkig zijn creëren, en hiermee bewijs je een grote dienst aan een wereld in pijn. Wanneer je gelukkig bent, ben je een soort pijnstiller voor de wereld. Besluit gelukkig te zijn, als het niet om jezelf is, dan in ieder geval om de anderen.
Speel een vrolijke noot, en je zult een orkest van gelukkige musici dirigeren.
Niemand is wie ook maar iets schuldig. Je bent niemand verschuldigd om gelukkig te zijn, maar toch ben je jezelf verschuldigd om gelukkig te zijn. Jij bent degene die voorziet in je eigen gelukkig zijn. Je zet de toon voor de hele wereld, en toch ben je het alleen aan jezelf verschuldigd. Verminder je schuld en wees gelukkig. Vind datgene dat jouw hart doet zingen.
vertaald door: ancoterpstra