Heavenletter 2842: Een Nieuwe Wereld Staat op het Punt van Beginnen / Geplaatst 7 november 2017

Een Nieuwe Wereld Staat op het Punt van Beginnen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 7 november 2017


God zei:
Al je leven op het Aardse vlak is een zinsbegoocheling, maar wat lijken zinsbegoochelingen werkelijk! Het verschil tussen jouw zinsbegoocheling en een luchtspiegeling in de woestijn, is dat jij niet in een woestijn bent. Jij bent in de Hof van Eden. Een deel van jouw zinsbegoocheling bestaat hier uit dat jij lijkt te denken dat je in een woestijn leeft, en vervolgens ga je er op uit om te bewijzen dat het zo is. Je zegt : “Zo is het nu eenmaal”.
Wil je alsjeblieft, voor eens en altijd, de dingen vergeten die jou geen plezier doen? Wil je alsjeblieft stoppen met het te voorschijn halen van statistieken en feiten? Wat maakt het uit wat er in het verleden gebeurd is? Je hoeft het verleden echt niet opnieuw te scheppen. Je hoeft het niet voort te zetten. Je hoeft jezelf er niet aan te herinneren dat je in een woestijn leeft waar het vaak nacht is en licht afwezig is.

Wil je zo vriendelijk zijn om nadruk te leggen op een andere werkelijkheid? Wat dacht je van de werkelijkheid van wat er kan zijn? Wat dacht je van de werkelijkheid van wat er moet zijn?


Ga eens na of je, wanneer je in de wereld in de modder zou staan, er uit zou stappen. Je zou niet in de modder blijven staan, wanneer het niet nodig is. Je hoeft de modder zelfs niet eens meer aan te duiden. Je stapt er gewoon uit en bent in het land van je dromen.
Dromen komen uit. Ze komen voortdurend uit. Het is niet realistisch om te zeggen dat het niet zo is. Het is niet realistisch om te zeggen dat de wereld niet kan veranderen. Geliefden, de wereld verandert elke dag. Soms gaat ze heen en weer. Waarom zou je niet dromen van een wereld die zo bestendig is als Ik ben?

Waarom zou je niet dromen van een wereld zoals je die wilt ervaren? Waarom zou je ook maar aan iets anders denken?
Je zegt misschien dat je er niet zeker van bent dat de wereld die jij verlangt zich kan manifesteren. Je kunt er echter zeker van zijn dat je alléén door te dromen van de wereld die je verlangt, alléén door je die voor te stellen, alléén door die te voelen, die wereld zult helpen manifesteren.  Anders zul je de wereld houden zoals ze is.

Waarom zou je dat doen? Wanneer je een mooie wereld wilt, en ik weet zeker dat jij dat wilt, waarom blijf je dan de oude wereld achter je aan slepen? Waarom leg je daar het accent op? Waarom zou je die 10 keer achter elkaar herscheppen en eigenlijk nooit de wereld creëren die je verlangt? Jullie ploegen achteruit, geliefden.
Wanneer het leven op Aarde toch niet de werkelijkheid is, waarom schep je dan niet de onwerkelijke wereld die je waarlijk wenst? Luister eens, wanneer je een verrukkelijke soep voor het avondeten wilt maken, denk je toch niet terug aan de aangebrande soep van gisteravond? Geliefden, het is jullie plicht om een wereld te verzinnen zoals je die graag zou hebben. Stel jezelf vrede voor. Zeg tegen Mij niet dat er altijd oorlogen zullen zijn. Omdat er oorlogen geweest zijn betekent dat nog niet dat die er altijd moeten zijn. Zie je wel hoe je jezelf in het nauw brengt? Je weet beter. Doe dit gewoon niet meer.
Columbus ontdekte een nieuwe wereld. En jullie, Mijn geliefden, staan op het punt om een nieuwe wereld te ontdekken. Ontdek haar eerst in je gedachten. Waar anders kan een nieuwe wereld beginnen dan in je gedachten?
Niets hoeft hetzelfde te blijven. Niets blijft hetzelfde. Je gedachten vliegen steeds maar rond. Waarom zet je je gedachten niet in voor een nieuwe wereld? Ja, geliefden, begin nu meteen al met het helen van de wereld door je gedachten. Geef de wereld vorm naar Mijn Beeld.
vertaald door: ancoterpstra