Heavenletter 2827: De Pracht / Geplaatst 1 november 2017

De Pracht
Brief uit de Hemel
Geplaatst 1 november 2017

God zei:
Je kunt het geloven of niet, Wij, jij en Ik zijn zo dicht bij elkaar als erwten in een peul. We zitten zó dicht tegen elkaar aan gekropen in deze peul van het Universum, dat je Mij misschien niet gezien hebt of Mijn Aanwezigheid gevoeld hebt. Ook al ben je misschien bijziend, je kunt gewoonweg niet zien wat zich vlak voor je bevindt. Ik denk dat je een blinde vlek hebt. Je bent afgeleid. Je aandacht dwaalt van Mij af naar iets anders. Maar zelfs dat is goed, weet je.
Je ogen zullen spoedig helder worden. Alles zal voor je onthuld worden. Niets zal je afleiden van de openbaring die je binnenkort krijgt. Paarden kunnen je er niet van afhouden. Wat Ik zeg is waar, en het is waar voor jou. Het is voor iedereen die deze woorden leest, en het gaat ook waar worden voor degenen die dit niet lezen.

Dit is allemaaal ingebouwd in de cosmos. Je vraagt je misschien af waarom je het niet eerder hebt gezien. Het leek alsof je een ommetje nodig had, of zelfs een flinke wandeling, in het park van het betrekkelijke leven, voordat je je in staat voelde om je verstand en je hart helemaal te openen, om te kunnen zien wat zich vlak vóór je bevindt. Je bent wat aarzelend geweest over wat jij de toekomst noemt, een beetje timide, zelfs angstig, alsof je bestormd zou worden door iets waar je niet tegen opgewassen bent. Misschien heb je gedacht dat je niet helemaal opgewassen bent tegen Mijn gunst.
Geliefden, Ik heb jullie Mijn gunst nooit onthouden. Waarom zou Ik ? Waarom zou Ik dat zelfs maar overwegen ? Ik ben een Gever, niet Iemand die dingen van jullie afhoudt. Ik ben niet vrekkig, gierig of iemand die oppot. Ik ben gewoon een Gever. Ik ken niets anders. Ik ben niet iemand die neemt. Ik sta net zover van nemen af als liefde zelf, want liefde – echte liefde – verlangt alleen maar te geven en te geven en te geven. Ik geef je alles. Ik dring er op aan dat je de prijs die Ik je vóór houd, aanneemt. Alles wat Ik geef was al gegeven voordat de illusie van tijd begon.
Je bent net als een erfgenaam die op een of andere manier het bericht niet ontvangen had dat hem een fortuin was nagelaten. Dat is niet Mijn schuld. Ik heb je het bericht vele malen gestuurd. Bovendien maak Ik nooit een fout. Natuurlijk kun jij daar anders over denken. Jij denkt misschien dat Ik een fout heb begaan door dit hele Universum te scheppen en jou daar neer te planten.
Geliefden, wanneer je niet helder kunt zien, zie je het verkeerd. En heb je dan niet het verkeerde gezien ? Ben je daar niet groots in geweest, groots in het verkeerd opvatten ? Zelfs expert daarin ? Expert in het zien van wat er niet is en niet zien wat er wél is ? Je hebt deze vergissing op vele niveaus gemaakt, maar laten we het er niet meer over hebben. Het maakt geen zier meer uit nu het ogenblik snel dichterbij komt dat je je ogen opendoet, je verstand en je hart en dat je ziet wat altijd en eeuwig al bestond. Je zult méér doen dan zien. Je zult weten. Je zult zeggen : “Ah ! ” en verzoend zijn met jezelf en je plaats in de prachtige wereld die Ik geschapen heb.
Je zult de schoonheid ervan kennen. Je zult verbaasd staan over alles wat je op een of andere manier tot dan toe niet gezien had. Je zult uitroepen : ” Hoe kan het toch dat ik al dit fraais nooit eerder heb gezien ? Was ik er met mijn hoofd niet bij ? Waar waren mijn ogen ? Wat was ik aan het doen ?
En dan zul je stoppen met je te verwonderen, met treuren en al dat soort dingen, en je zult een -voudigweg de pracht inademen. Er zal trouwens niet langer een verleden zijn. Je zult verdiept zijn in dit unieke prachtige ogenblik van Eeuwigheid.
vertaald door: ancoterpstra