Heavenletter 2639: De Drempel van de Hemel / Geplaatst 20 oktober 2017

Heavenletter 2639:
De Drempel van de Hemel
Brief uit de Hemel
Geplaatst 20 oktober 2017

God zei:
Laat Mij een andere manier voor jou beschrijven om spanning los te laten. Door twee simpele woorden zal veel van jouw verwarring ontwarren. Deze twee simpele woorden zijn Dank U. Of twee woorden, Dank U God. Je zult er versteld over staan hoe een paar van deze woorden een soort geneesmiddel zijn. Ze smelten fronsende blikken weg. Ze verwijderen lasten. Ze wissen overmatige ontevredenheid uit. Ze herstellen je zodat je je rechtmatige plaats als deel van de kosmos weer in kunt nemen.
Het denken van Dank U doet dankbaarheid ontstaan. Deze woorden werken omdat ze de juiste woorden zijn om het juiste gevoel uit te drukken. Zeg ze stilletjes in jezelf. Spreek ze niet zozeer uit. Laat in de wereld meer je dankbaarheid zien dan dat je die uitspreekt. Het uitspreken ervan doet het minder betekenis hebben. Na een poosje, verliest een dankjewel, dat plichtmatig uitgesproken wordt, haar glans.
Echt, er is niet één ding waar je niet iets in kunt vinden dat reden is tot dankbaarheid. Ja, Ik zei, niet één ding maar in alles. In alles bevindt zich zegen. Om dit te ervaren, moet je natuurlijk je denken veranderen.

Zelfs wanneer er een gestorvene is te betreuren, is er iets waar je waarlijk dankbaarheid voor kunt uitdrukken. Misschien heeft het overgaan van degene van wie je hield voor jou de diepte benadrukt van de liefde die je in je hart hebt gehouden.
Misschien kun je blij zijn dat degene van wie je hield nu in de Hemel is, dat hij de vrede heeft waar hij naar verlangde, en waar jij ook zo gretig naar verlangt. Misschien brengt het overgaan van degene van wie je hield anderen in je familie wel dichter bij elkaar. Op zijn minst haalt de lichamelijke dood van iemand waar je van hield, tenminste tijdelijk, jou weg uit het oppervlakkige van het leven, en ben je werkelijk en zonder pretentie. En je kunt zeggen:
” Dank U, God. Dank U, God, voor de kracht die ik heb om voorbij mijn zwaarmoedige hart te komen, en om opnieuw een plek onder de zon voor mezelf te vinden. Dank U, God, voor mijn leven op dit moment. Ook al lijd ik, ik ben heel. Ook al lijd ik, U bent hier. Dank U, God, dat ik U om mij heen heb en dat ik in U mijn evenwicht vind. Ik heb U, niet als een schijnbeeld, maar als mijn Bron en Steun en Stabiliteit in een wereld die mij door elkaar rammelt. U geeft mij Uw Aanwezigheid, en U geeft me Uw liefde, en U geeft me dit leven om in te leven en om terug te keren naar U. Ik ga op in Uw liefde, God. Dank U, God, voor dit alles.”
Er is niet één ervaring die niet zegeningen voor jou in zich heeft. Alle uitdagingen brengen waardevolle elementen met zich mee die ze in jou naar voren brengen. Het is waar, je zult niet meer hetzelfde zijn. Je zult beter zijn. Je zult verdriet verworven hebben, en je zult ervaring verworven hebben. Op een moeilijke manier of op een makkelijke manier, je zult dieper in het hart van het leven gegaan zijn terwijl je het pad van het leven ging.
Zeker, geliefden, jullie hebben een paar stappen overgeslagen onderweg. Je kunt zelfs dankbaar zijn voor al die stappen en heuvels die je niet hebt hoeven nemen. Zoals een kunstenaar die eerder de ruimte schildert dan een voorwerp, zo kun jij ook in je leven je dankbaarheid schilderen voor alle beproevingen die je niet hoefde te ondergaan, waar je niet door hoefde te groeien, waar je niet je weg door heen hoefde te vinden. Je kunt de obstakels herkennen waar je niet overheen hoefde te gaan. Waar je ook maar begint, je hart kan zijn erkenning vasthouden van de glorie van het leven en de glorie van God en de glorie van diegenen die het leven leven op weg naar de Elyseïsche Velden van Heaven. En jij, in welke dichte onderbegroeiing van de jungle je onderweg maar terecht gekomen bent, jij hebt steeds gelijke pas gehouden met de drempel van Heaven en Heaven zelf.
Ja, geliefden, jullie kunnen dankbaar zijn voor waar je vandaag bent. Of je leven nu vol of ledig is, je kunt houden van de grond waarop je loopt, en je kunt houden van je kracht, en je kunt van Mij houden en blij zijn dat IK BEN en dat jij BENT.
vertaald door: ancoterpstra