Heavenletter 255: Leven in een Lichaam

Heavenletter 255:

Leven in een Lichaam 

Gepubliceerd: 11 juli 2001 / Geplaatst 15 augustus 2021

God zei:

Leven in een lichaam kost veel ingebeelde tijd. Zolang je in een lichaam bent, zijn er veel dingen te doen. Als je niet in een lichaam was, als je helemaal je zuivere ziel was, zou je niet zo bezig zijn met doen.

Als je toegeeft dat je wezen samen met je doen bestaat, als je toegeeft dat je minstens net zoveel een mens bent als een doener van menselijke dingen, dan kun je de kracht van het zijn gaan beseffen.

Een van je oordelen is dat je altijd in activiteit moet zijn, alsof activiteit de optelsom van jou is. Je stelt elkaar vragen als: “Wat hebben jullie dit weekend gedaan? Wat heb je op school geleerd? Wat ga je dit weekend doen?”

Dit zijn mooie vragen, begrijp Me niet verkeerd. En ze betrekken je bij de uitwisseling met andere mensen. Ik suggereer alleen dat de nadruk meer op de uiterlijke activiteit ligt dan op de ontwikkeling van de ziel.
Inderdaad, veel van de aandacht voor activiteit is om je geest af te leiden van je zielsontwikkeling.
Je vermoedt dat er iets is dat om jouw aandacht schreeuwt, maar je kunt het niet met je handen pakken en weet niet goed hoe ermee om te gaan, dus verberg je het met meer lichamelijke activiteit.

Denk eraan dat Ik activiteit niet veroordeel. Het is niet de bedoeling dat je fulltime blijft zitten nadenken. Zelfs de grootsten van jullie zijn dat niet.
Toch is het goed om stil te staan bij het wezen van jou en het voor je te laten werken. Jouw wezen is een grote vriend voor je.

De vraag die zo gemakkelijk van je tong glijdt: “Hoe gaat het met je?” – gezegd zonder veel betrokkenheid, is toch een verklaring die dichter bij de waarheid van het zijn staat. Het is ook sociale uitwisseling. Maar zelfs die vraag van het zijn wordt het vaakst gesteld en beantwoord vanuit het lichaam. “Redelijk goed. Niet zo goed. Voelde me de hele dag moe. Had hoofdpijn. Voelde me geweldig.” Alsof je je lichaam bent en gelijkwaardig aan zijn staat van comfort of ongemak.

Overweeg zo nu en dan het zijn van jouw wezen en geef het zijn recht.
Houd van je wezen, nog steeds deel van jou dat de ware kracht van jou is. Het is jouw wezen dat met Mij verbonden is. Je lichaam is dat niet.
Jouw bezittingen zijn dat niet. Jouw heelheid van ziel is het. Dit is het niveau waarop wij opereren, jij en ik. Dat is onze verbinding.

Beschouw jouw wezen zijn als liefde, geen liefde operant, maar liefde als de Zon wanneer deze vol is op het moment dat hij aan de horizon opkomt, of zelfs wanneer hij aan de andere kant van de Aarde is.
Beschouw jouw wezen als de roos in zijn volheid aan de vooravond van de bloei, klaar om door te breken in bloei, net op dat moment van volheid voordat hij volledig in kleur uitbarst.

Is de roos slechts het moment van bloei? Is er niet dat van de roos die niet verwelkt? Als het zijn bloembladen laat vallen, is het dan geen roos meer?

Ben je niet meer dan je actieve bestaan en de bewegingen die je lichaam doormaakt en de plaatsen die het bezoekt?
Ben je niet meer dan wat je lichaam bijeenveegt?
Waar ben je als je slaapt en waar ben je als je wakker wordt?

Jij bent meer dan je doet.

Jouw wezen is Mijn zegen.

Jouw wezen is je erfenis.

Jouw wezen is het lange en korte van jou.

Zegen jouw wezen, dat aspect van jou dat niet relevant is voor de Aarde. En zegen je bereidwilligheid, dat aspect van jou dat de Aarde omarmt.

http://heavenletters.org

VERTALING DOOR: ANJA

AFBEELDING: All free downloads