Heavenletter 2342: De Planeet Aarde / Geplaatst 8 oktober 2017

De Planeet Aarde
Brief uit de Hemel
Geplaatst 8 oktober 2017

God zei:
Welkom in deze open wereld van wonderen. Laat Mij de straatventer zijn die jou naar binnen trekt achter het toneeldoek om naar de show van wonderen te kijken. Elke ochtend gaat het doek op en zijn er wonderen te zien en wonderen om te verrichten. Al deze hartelijke vertoningen zijn voor jou.
Wanneer de wereld een trampoline is, dan is de wereld er voor jou om op te springen. Wanneer de wereld een sneltrein is, dan is ie er voor jou om hem te halen. Wanneer de wereld een weg is, dan ben jij degene die er staat te liften of misschien ben je wel de auto die over de weg tuft en die jou oppikt.
Dat jij het Universum vertegenwoordigt, en dat het Universum jou vertegenwoordigt is zo beschikt. Het is geen toeval dat je op Aarde bent. Zeg niet dat je niet geboren wilde worden, want je verlangde er erg naar. Dat ben je waarschijnlijk vergeten. Dat latend voor wat het is, had je veel zin in een kans op leven in deze wereld van illusie.

Jullie daalden niet af naar Aarde, geliefden. In de Hemel zijn geen richtingen zoals op en neer, want ruimte is onbekend in de Hemel. Alleen Waarheid wordt gekend in de Hemel, en ruimte en tijd zijn niet waarheid. De begrippen van tijd en ruimte worden als waar beschouwd op Aarde, maar het zijn wel illusies, of misschien milder omschreven, metaforen. Heaven houdt zich alleen bezig met de onvoorwaardelijke Waarheid, Waarheid die zo lang duurt, zo eeuwig is, zo onveranderbaar en toch zo origineel is als de dag dat Waarheid zich voor het eerst manifesteerde in de vorm die gekend wordt als Aarde.
Geschapen door God, hoe zou de Aarde dan iets anders kunnen zijn dan een wonder? De wereld zegt dan wel dat er 7 wonderen zijn, maar 7 miljard wonderen komt dichter in de buurt. Ontelbare wonderen, daar lijkt het meer op. Er komt geen einde aan de wonderen van de Aarde. Jij bent één van die wonderen. Jij bent een ontembaar wonder. Je bent geen illusie. Jij bent dat wat echt is, alleen heb je jezelf misschien bedolven onder illusies. Terwijl je zo geconcentreerd was op de illusies van de wereld, vergat je misschien om omhoog te kijken, want, wanneer je omhoog keek, dan zou je zien dat er in  de Hemel geen vergelijkingen zijn. Er is geen focus in de Hemel, zoals jullie dat kennen. In plaats daarvan is er een concentratie van vreugde. Er is God. Er bestaat geen of het een of het ander. Er bestaat geen onmogelijkheid.
Er bestaan alleen maar illustere gedachten. Er bestaat geen Mijn en dijn, want alles is van Mij, en alles is van jou. En dat betekent dat allen Een zijn, en dat er geen allen bestaat.
Er bestaat geen gewicht, en daarom bestaat er geen gewichtloosheid. Zij komen niet bij elkaar in de Hemel. Eenheid juicht het uit in de Hemel. Waar Eenheid is, daar is ook de Hemel.
Alles is waardevol. Vertrouwen wordt gekend, wantrouwen niet. Bedrieglijkheid bestaat niet in de Hemel. Hoe zouden ze er binnen kunnen komen ? Oordelen komen de Hemel niet binnen. Wezens in de Hemel zijn veel te gelukkig om zich bezig te houden met oordelen. Er bestaat geen verleden noch toekomst, zelfs niet wat jij het heden noemt. Want weet je, het begrip tijd bestaat niet. Er bestaat geen verlies of winst in de Hemel waar alles volledig is, waar alleen maar volheid van volheid bestaat. Er is geen ingang en ook geen uitgang. Je bent hier altijd al geweest. Je bent altijd al een bewoner van de Hemel geweest.
Je kunt nu gebruik maken van alles dat de Hemel heeft te bieden. Er is niets veranderd, behalve jouw waarneming. Alles dat je nu hoeft te doen, is het met je eigen ogen waarnemen en omhoog kijken. Op Aarde heb je geleerd dat er richtingen bestaan als noorden en zuiden, en omhoog en omlaag. Kijk eens met nieuwe ogen. Zie de ware kleuren van de planeet Aarde
vertaald door: ancoterpstra