Heavenletter 120: Weef Het Universum / Gepubliceerd: 26 Februari 2001 / 17 Mei 2020

Heavenletter 120:
Weef Het Universum
Gepubliceerd: 26 Februari 2001 / 17 Mei 2020

God zei:
Wij hebben het over het merg van jouw hart.
Die stille absorberende reflecterende kern van je hart, het innerlijke wezen van je hart dat zijn ware aard kent en vervult.
Het hart heeft een eigen leven. Het kent geen bewapening.
Het kent alleen ontwapening, of liever, vrede.
Je hebt één Vader en dat ben Ik. Je hebt één hart en dat is van Mij.
Je hebt één verlangen, en dat is voor Mij.
Ik heb één vervulling, en dat ben jij.
Was aan tot jouw waarheid en je bent aangegroeid tot Mij.
Waarheid en Ik dat is hetzelfde en de waarheid van jou is dezelfde als die van Mij.
We zijn in elkaars hart gehuisvest. We worden daar gesanctioneerd.
Wij zijn daar bekend.

Wij zijn elkaars hart en dat is hoe wij Eén zijn.
Mijn liefde is Mijn liefde. Wat Ik liefheb is Mijn liefde. Mijn liefde is gegeven en Mijn liefde is ontvangen. De ontvanger van Mijn liefde is Mijn Geliefde. Mijn liefde ontvangt zichzelf keer op keer. We zijn in het oneindige. Wij zijn oneindig, jij en ik.
Oneindig is Onze liefde. En oneindig zijn de golven van Onze liefde.
Onze liefde stroomt door het universum en is opgenomen.
Het universum beweegt zich wentelend en wiegend naar Onze liefde.
Het verwelkomt het. Het neemt in zich op.
Jij bent de kelk waar Ik van drink. En Ik vul de kelk weer bij.
We zijn in vervoering door Onze liefde die niet te scheiden is van Ons bestaan. Liefde is ons bestaan. Wij bestaan in liefde. Liefde zwemt in liefde. De Minnaar houdt van zichzelf en jij bent Mijzelf.
Wat een bekoring weeft Onze liefde! Het weefde jou.
Het weefde je dwars door het universum. Van de Hemel naar de Hemel.
Jij bent de geweven schering en inslag van het universum.
Jullie zijn de kruispunten. Jij bent boog en pijl. Jij bent de snaren om te kruisen. Jij bent de omtrek en het middelpunt. Je bent een leidstar van het universum.
De beweging van licht werpt een betovering.
Je bent bekoord.
Word wakker met het licht dat van en naar jou straalt.
Weet waar jouw ogen zich op aanhouden met richten.
Beide ogen.
Regelrecht op Mij Die het merg van jou is.
Mijn ogen van liefde onderhouden je visie. Daarom kijk je in Mijn ogen.
Als je in Mijn ogen kijkt, zie je ook vanuit hen. Mijn ogen openen de jouwe.
Mijn ogen bewegen je snel Hemelwaarts. Waar Ik kijk, kijk jij.
Wanneer jij ziet zoals Ik zie, wat wil je nog meer?
Dat is jouw taak, en dat is jouw beloning, om het Licht te zien en te zijn dat Ik ben. Jij bent het, en nu hoef je het alleen nog maar te zien.
Als je het ziet, lichten je ogen op en worden ze nooit meer gedimd.
Zie Mijn licht zoals ik het jouwe zie, en je hebt de Hemel gevangen.
Je kunt liefde zien. Je kunt de stralen zien van de liefde.
Je kwam van stralen van liefde, en je bent ervan geweven en je weeft ze.
Met elke stap die je neemt, weef je het universum. De draden volgen je, of we kunnen zeggen dat je aan de draden trekt. Het is hetzelfde. Je kent niet alle draden die je met je mee trekt. Je weet niet hoeveel draden met jou verbonden zijn. Je weet niet hoe ver je ze brengt en meeneemt.
Dit zijn draden van Licht waar we over spreken, ononderbroken, verbonden lichtdraden die de wereld in stralende Eenheid verstrikken.
Alle draden zijn nu.
Het Licht verplaats zich snel.
Het kost helemaal geen tijd.
Het beslaat de eeuwigheid in dit moment van Eenheid.
Jij die geweven bent, jij bent een wever van licht. Een wever weeft.
Je weeft voor Mij op Aarde en tilt de Aarde naar de Hemel.
De Hemel daalt niet af naar de Aarde. De Aarde stijgt naar de Hemel en jij bent degene die verrijst. Verhoog jouw blik. Dat is al wat je hebt te doen.
Naarmate jouw visie stijgt, stijgt ook de Aarde. Je draagt de Aarde naar de Hemel. Met een gouden lichtdraad trek je eraan.
Goed gedaan, lichtdrager, Aarde-brenger, Hemel-arriveerder!
VERTALING DOOR: ANJA
Foto: ringtina.com.ar