Yeshua: Illusoire Afscheiding / door: Galaxy Girl

Yeshua: Illusoire Afscheiding

Gechanneld door: Galaxy Girl – 21 april 2021

Ik ben Yeshua.

Ik kom vandaag door dit kanaal, zoals ik door velen van jullie kom.

Velen van jullie hebben de essentie van mij in zich, want wij zijn allen één. We zijn allemaal aspecten van de Bron in verschillende vormen. Daarom zijn we allemaal verbonden en is afscheiding werkelijk onmogelijk.

Het is mogelijk om zo verstrikt te raken in de menselijke geest en dogma’s dat je een illusoire afscheiding voelt. Dit is wat aan het afbrokkelen is nu de mensheid verder opstijgt uit de inter-dimensionale beknelling en de valsheden van de religieuze programmering. Mensen worden wakker voor het god-zelf binnenin.

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Jullie zijn aspecten van de Bron.

GG: (Ik zie een prachtige caleidoscoop van alle kleuren. Ik zie de caleidoscoop bewegen, het beeld verandert steeds, maar alle kleuren blijven binnen de caleidoscoop).

De Bron verandert voortdurend van vorm, kleur en lichaam. Jullie zijn aspecten van deze Bron. De reis van jullie ziel is een integraal deel van het geheel. Net zoals een zandkorrel een belangrijk deel is van het geheel, zoals alles één is. De essentie van de zandkorrel komt van dat wat er voor was.

GG: (Ik zie een zeedier met een schelp.)

Het vorige leven van die zandkorrel is er een deel van, ja? Jullie integreren allemaal de herinneringen en ervaringen uit het verleden waar jullie onder geleden hebben en die jullie nog steeds aan het verwerken zijn. Het is waar. Er is veel te verwerken, er is veel te begrijpen. Er is tijd om deze dingen te verwerken. Als een eeuwig wezen op een eindeloze reis is er onmetelijk veel tijd om te verwerken. Maar de tijd van het aarde-experiment loopt ten einde, is aan het sluiten.

GG: (Ik zie een oud boek dichtslaan dat haveloos en versleten is. Ik zie een nieuw prachtig gloeiend gouden boek opengaan).

Het menselijke experiment van duisternis is niet immuun voor het licht. Het licht is de remedie voor de duisternis en de pijn die de mensheid heeft geleden, maar zij moeten zich realiseren dat hun god-zelf van binnen zit. Dit zal een zeer, zeer moeilijke leer zijn voor velen en zij zullen er afgesloten voor zijn.

Maar dat is hun keuze, dierbaren. Dat is hun keuze op hun reis. Jullie zijn er om een handje te helpen, om een trillingsfrequentie van hulp te bieden. Jullie zijn er niet om hun beslissing voor hen te maken.

Voel je het verschil? Ik kwam naar Gaia als een gids, als een vibrationeel aanbod en codering dat begon / bevorderde het zaaien van het Christus Bewustzijn dat nu bloeit in de harten van degenen die geloven in het licht binnenin.

Ik ben ditzelfde licht. Ik kwam uit de Bron, net als jullie. Gelijkheid van de Bron. We zijn allemaal dezelfde zandkorrels van hetzelfde begin.

Ziet je het? Je hoeft me niet te aanbidden. Je mag met me praten als een vereerde vriend en broeder. Spreek. Praat met mij, praat met wie je het beste resoneert van de hogere dimensionale frequenties. Het universum luistert. Het god-zelf binnenin luistert.

Manifestatie zal soepeler worden, meer ogenblikkelijk. Deze denkt aan een kind dat een gat in een manifesteerde. Dat was spectaculair, Ernie. Spectaculair! Je doet het uitstekend, mijn vriend. Ga zo door! Je zou het best leren van de kinderen. Zij zijn meer vertrouwd met de vibraties van thuis. Het is niet zo’n verre herinnering voor hen. Maar dat is het niet. De kinderen die nu binnenkomen herinneren zich hun thuis, de schoot van de Bron, nog beter.

Dit kanaal heeft onlangs gemediteerd binnen de leegte. Wil je die ruimte voelen?

GG: (Ik ben terug in de leegte met Yeshua. Er is niets dan oneindig potentieel, ruimte, liefde. Ik omring mezelf in een bel van licht).

Dit is een uitstekende plaats om je manifestaties op te roepen, om te geloven in het beste voor de mensheid. Dit is waar nieuwe creaties worden geboren, verwekt en dan uiteindelijk in materie geboren, afhankelijk van de vibrationele afstemming. Vrienden, stel je de Nieuwe Aarde voor met mij, met ons. Stel je voor wat je wilt ervaren.

GG: (Ik zie tuinen, een groene gezonde Aarde, eindeloos licht in de blauwe lucht, de lucht is dik en warm en verwelkomend. Ik hoor dieren in de bomen, ik ben in een jungle, er is geen angst voor roofdieren en ik voel me prettig op blote voeten. De schors van de bomen is warm en verwelkomend. Ik voel de energie van de bomen. Ik voel het zonlicht op mijn haar. Ik voel de koelte onder mijn voeten op de aardbodem).

Vrienden, stel je nu voor dat iedereen overvloed heeft. Stel je voor dat iedereen innerlijk straalt, in vrede met zijn oorsprong in de Bron, in vrede in zijn manifestaties, want die zullen alleen van de hoogste trillingsafstemming zijn.

De mensheid is zo zelfgenoegzaam geweest, zo geprogrammeerd, hun lichten zo gedimd. Het is tijd om dit te veranderen. Ik heb dingen door elkaar geschud in mijn incarnatie en jullie zijn op de hoogte van mijn verhaal. Maar jullie kennen niet mijn hele verhaal, want het komt zelden voor dat je in menselijke vorm werkelijk het hele verhaal van een persoon kent.

Je ziet een persoon voor stukjes van een tijd, voor momenten en soms een reeks van jaren, maar je weet misschien niet wat een reactie uitlokte of welke herinnering uit een vorig leven weer bovenkwam die ze niet weten te verwerken of die ze aan het verwerken zijn. En heb dus genade met jezelf, met elkaar. Heb genade in deze enorme tijd van omwenteling en wedergeboorte. Heb het uithoudingsvermogen om vastberaden te blijven, onverzettelijk in jullie belofte om alleen vast te houden aan de hogere dimensionale frequenties want dit maakt een enorme trillingsbrug die velen zal helpen.

Vrede. Ik ben Yeshua. Ik kom door dit kanaal vandaag net zoals ik door velen van jullie kom. We zullen beter op elkaar afgestemd zijn als jullie onthouden om vaker en vollediger met mij te spreken.

Ik ben hier voor jullie. De tijden van duisternis zijn ten einde en jullie zijn hier om te getuigen van deze eeuwige waarheid, van de innerlijke god die geopenbaard wordt. Dit zal voor velen een moeilijke waarheid zijn en zij zullen er zich voor afsluiten. Het aardse programma is moeizaam geweest. Zovelen zijn de weg kwijtgeraakt. Maar zovelen vinden hun weg terug naar de Bron, terug naar de God van binnen, terug naar dat kostbare trillingskoord van afstemming, van vrede, van onmiddellijke manifestatie van alles wat goed, zuiver en mooi is.

Liefde is de hartslag van het universum, van de schepping. Bron is liefde. Bron is alle dingen. Jullie zijn een deel van dit oneindige strand van oneindige zandkorrels dat zich verder in de verte uitstrekt dan de menselijke geest kan doorgronden.

Allen zijn van hetzelfde begin en allen zullen hetzelfde einde hebben. Want alles is Bron.

Voel deze liefde. Voel deze hoop! Voel deze omhulling en weet wie je bent. Weet wie jullie zijn, vrienden. Weet dat jullie voor dit moment, voor deze tijd, in dit ruimtepak, in dit lichaam geboren zijn met een reden.

Jullie redenen zullen vollediger bekend worden. Maar weet dat jullie er klaar voor zijn! Jullie zijn er klaar voor en jullie zijn geliefd! En jullie zijn niet alleen.

Jullie worden omringd door het licht en de liefde van de vele onzichtbare handen die jullie zachtjes een duwtje in de rug geven en de onverwerkte tranen uit jullie ogen vegen. Jullie zijn omringd door de vele helpende handen en voeten die op elk moment naast jullie staan.

Want wij zijn allen één. Wij helpen voortdurend, van moment tot moment en wij zullen niet ophouden totdat dit project uiteindelijk gezegend is door de terugkeer van de realisatie van de waarheid van het Al Dat Is.

Vrede, broeders en zusters, vrede.

Jullie zijn bovenmate gezegend. Alles wat jullie nodig hebben is binnen in jullie.

Ik ben aan jouw zijde, wandelend op het eeuwige strand naast je, vriend.

Stel je open, verruim je en rust in dit weten.

Wees in vrede.

Ik ben Yeshua.

Door: Galaxy Girl

https://tinyurl.com/s6c2rxka

Vertaling: Martien