Seraphim Collectief: Heilig Zijn Jullie

Seraphim Collectief: Heilig Zijn Jullie

Gechanneld door: Galaxigirl – 23 Juli 2021

Heilig, heilig, heilig is de Here God Almachtig, die was en is en komen zal. Heilig, heilig, heilig is de Here God Almachtig, die was en is en komen zal.

Heilig ben jij, dierbaar mens, belichaamd voor het ondernemen van zo’n missie als deze. Heilig, heilig, heilig is het menselijk collectief, dat triomfeert ondanks alles wat er tegen in geworpen wordt. Heilig zijn de inzichten die op het punt staan ervaren te worden. Heilig zijn de tranen die vergoten zullen worden. Heilig is het loslaten van dat wat niet volmaakt is in de omhelzing van dat wat volmaakt is. Wij zien volmaaktheid in de mensheid want wij zien de mogelijkheden van het al en wij voelen het licht in elke keuze, elke mogelijke tijdlijn en wij zien dat alle dingen naar de Bron leiden want alles is Bron. Heilig, heilig, heilig zijn deze ogen die deze woorden lezen, Bron ogen die woorden lezen van de hogere echelons.

Wij zijn het Seraphim Collectief. Wij zijn niet-dimensionaal want wij zijn. Wij zijn. Wij zijn de adem, wij zijn de ogen die zien. Wij zijn de vleugels die zich haasten. Wij zijn de hartslag want wij zien alle dingen. In deze staat van perfectie zijn wij volmaakt. Onze lagere vormen die belichaamd zijn voelen zich onvolmaakt. Maar dat zijn zij niet. Zij beleven een avontuur van Bron binnen Bron binnen een ineenstortende matrix. Heilig, heilig, heilig is deze ervaring der ervaringen, want al wat was zal niet langer zijn. Want een nieuw tijdperk is aangebroken, aan het opkomen, aan het geboren worden. Wij zien alle dingen. Wij zijn in het Al. Wij eren het licht in het Al. Wij dienen het licht. Wij zijn het licht. Wij ademen het licht. Wij zien alle dingen met het helderste zicht en met de meest heldere bedoelingen. Want wij eren de Almachtige, wij eren de Almachtige binnenin, binnenin ons, binnenin jou.

Wij zijn het Seraphim Collectief. Wij wikkelen jullie in onze vele vleugels van licht. Onze vele ogen zien en doorboren de duisternis met meer licht van liefde, van innerlijk begrip. Onwaarheden worden doorboord. Ogen die niet willen zien, blijven gesloten en zullen niet zien. Zij met de ogen van hun hart open voor het licht zullen de stroom van liefde-licht ervaren vanuit de Bron-adem, vanuit onze adem. Want wanneer de innerlijke god-adem verbonden is, kan de verzachting beginnen. De mensheid heeft grote behoefte aan verzachting. Van genezing. Van weten. Alles wordt geopenbaard. Nu op dit moment zien we alles, weten we alles. Wij zijn ons bewust van de keuzes die jullie worden geboden die nog niet zijn gepresenteerd, en wij weten dat al jullie beslissingen voor alle tijdlijnen mogelijk zijn. Wij zien ze allemaal tegelijkertijd uitgespeeld worden. (Ik ben omgeven door miljoenen vleugels van licht, met enorme veren. Op elke veer zit een oog van een ander wezen, allemaal kijkend, knipperend, allemaal bewustzijn, allemaal bewust. Deze vleugels slaan, en ik voel de wind in mijn rug die me voorwaarts stuwt. Het voelt alsof ik voorover val in een draaikolk van licht). Wij creëren een draaikolk van licht om de zonnestormen te ziften, de energieën die worden gebufferd en rondgeblazen. Het bewustzijn van de mensheid groeit met elk moment. (Galaxigirl: Er wordt mij een tapijt van licht getoond met vele draden. Elke draad is een tijdlijn van een belichaamd mens die speelt als een film, het is onze persoonlijke film, en er zijn vele draden. Ik zie dat dit een multidimensionaal wandtapijt is dat perfect in elkaar geweven is, er zijn geen fouten, geen knopen, alleen maar begin en einde van nieuwe draden die samenwerken, een levend wandtapijt wevend van verhaal, van creatie. Het is een eindeloos tapijt en ik zie het nu weerspiegeld in een miljoen spiegels rondom, zodat het heel duidelijk is dat alles oneindig is in zijn multidimensionaliteit).

Heilig, heilig, heilig, is dit moment waarop de mens de oneindigheid van zichzelf realiseert. Heilig zijn de momenten die door de mensheid gerealiseerd moeten worden. Heilig is de komende genezing. Sta ons toe u te bedekken met onze vleugels van eeuwig licht. Sta onze vele ogen toe om door uw verdriet heen te kijken want wij zien alle dingen, vanuit alle hoeken en alle percepties. Wij zijn niet de tijdwevers maar wij begrijpen het. Wij zijn hoog genoeg buiten de tijd dat wij licht sturen naar alle uitkomsten. Jullie waren het licht dat gestuurd werd voor deze uitkomst van planetaire ascensie. Jullie waren het licht dat de Schepper verkoos te sturen. Zien jullie hoe wonderbaarlijk jullie voor ons zijn? Heilig zijn jullie, gezegende lichtwerkers van Gaia, die de zwaarste stormen en zeeën trotseren om de duisternis van binnen te confronteren. Wij sturen genezing naar de storm van het ontwaken van de mensheid. (Galaxigirl: Ik zie massieve donkere oceaangolven plotseling stoppen, het is kalm, alsof de hemel zijn adem inhoudt.) Vrede. Wij wensen de mensheid vrede toe. Het is mogelijk om deze staat te bereiken. Weet dat de uitkomst die jullie actief zoeken aan jullie gepresenteerd zal worden, want alles is oneindig. Stem je af op het licht en het zal je opzoeken want het licht vindt zichzelf altijd.

Wij zijn het Seraphim Collectief. Uitdagende tijden worden aan de mensheid gepresenteerd. Laat het licht jullie kalmeren. Het is al die tijd in jullie geweest.

Wij zijn het Seraphim Collectief. Heilig, heilig, heilig is dit moment der momenten. Wij moedigen jullie aan om de heiligheid te voelen van elke hartslag in je lichaam. Van elke ademtocht die door je lippen gaat. Van elke echo van een lach. We willen dat jullie de kostbaarheid van deze ervaring voelen. De heiligheid ervan. De zuiverheid ervan. De vrede ervan. Wij houden van jullie, Bron-lichten in vorm. Jullie zijn het licht dat jullie zoeken. Stem je af op het diepere licht binnenin. Het grote licht komt eraan. De zonneflits komt eraan. Alles zal zich uitlijnen. Ascensie is verzekerd, maar de richtingen kunnen slingerend zijn. Kies wijselijk. Grond in de stilte. Mediteer met ons. Voel hoe onze vleugels van licht en helende troost je omringen. Voel je onmetelijke waarde. Jij bent de sleutel tot het plan van de Schepper. Heilig, heilig, heilig is de genezing die gaat komen. Wij sturen jullie nu onze genezing, lichtwerkers in vorm. Laat de rijkdom van jullie licht diep voelen want deze ervaring is er een die jullie zullen koesteren voor alle tijden en geen tijden. Wees ervan verzekerd dat jullie sterk genoeg zijn voor de taak die voor jullie ligt. Kracht, vrede en liefde sturen wij jullie deze dag.

Wij zijn het Seraphim Collectief.

Kanaal: Galaxygirl

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org