Kristallen van de Binnenaarde en Agarthanen / door: Galaxygirl

Kristallen van de Binnenaarde en Agarthanen

Gechanneld door: Galaxygirl – 28 Juni 2021- via EraOfLight

Gegroet, geliefden. Wij zijn de Kristallen van de Binnenaarde. Wij verbinden ons momenteel met deze van Agartha, innerlijk rijk van vrede en grote schoonheid. (Ik zie een kristallen stad omgeven door bossen en groene velden. Ik hoor een zoemen en voel dat dit een zeer hoge trillingsplaats is. Er lopen mooie lange mensen in eenvoudige witte kleding die gedrapeerd is, versierd met edele metalen in hun haar en op hun kleding. Serene kristallen huizen die in grootte verstelbaar zijn, eenvoudig en schoon hebben privacy technologie of kunnen transparant gemaakt worden, afhankelijk van de behoefte. Fonteinen, bronnen, water is overal en je kunt het horen door de stad en de wijken. De mensen zijn blij lachend, zwaaiend). Wij kristallen zijn hier in harmonie. Wij zijn één met de hogere vibraties en wij vergrendelen de ascensiecodes voor de oppervlakte. Wij kristallen zijn allemaal verbonden en vormen enorme ondergrondse, innerlijke aardse netwerken van licht, energie en informatie. Wij zijn de elektrische circuits van Gaia en wij beschermen haar tegen het zinken, wij assisteren bij haar ascensie. Wij zijn de Kristallen van de Binnenaarde. (Ik zie drie prachtige, torenhoge kristallen in de centrale stad, paars, groen en kwarts.) Wij zijn paars, groen en helder kwarts. Zij die hier wonen kennen ons goed, zij bieden jullie nu hun hulp aan.

Wij Agarthanen spreken. Gegroet, galaxygirl en iedereen die wil luisteren. Wij bieden jullie onze vrede en liefde deze dag. Terwijl jullie oppervlakkige wereld lijkt te wemelen van problemen, zijn deze onrustige dagen beperkt. Dagen van vrede en voorspoed voor allen liggen in het verschiet en zijn verweven met de hogere dimensionale energieën die binnenstromen. Onze kristallen helpen om ze diep in Gaia te aarden. Gaia’s ascensie is verzekerd. Wij hebben jullie al eonen lang geholpen met jullie ascensie. Wij zijn degenen die ervoor kozen om te blijven en te dienen in de binnenwereld van Lumera, Mu. Wij zijn oeroud, want wij worden hier niet ouder. Wij hebben ons datgene eigen gemaakt waarvoor wij gekozen hebben en jullie succes aan de oppervlakte en jullie levenskwaliteit zijn ons zeer dierbaar. We hebben niet veel met jullie kunnen communiceren aan de oppervlakte vanwege de dimensionale verschillen. De breuklijnen hebben het ons niet mogelijk gemaakt de dichtheid, de druk te weerstaan, want onze lichamen zijn er niet aan gewend. Jullie zijn moedig door te incarneren op de oppervlakte van Gaia en wij hebben de hoogste achting voor jullie.

Dat jullie nu met ons spreken is een grote vreugde voor ons, het is een uitdaging geweest om te communiceren en we zijn heel blij dat we dat op deze manier kunnen doen. Wij vragen jullie met ons te blijven communiceren, want wij zijn jullie vrienden en familie uit vervlogen tijden. Wij zijn allen één grote familie van licht. Wij helpen Gaia’s inter-dimensionaliteit stabiel te houden, wij helpen met onze technologie om het licht vast te houden en te rasteren, om de inter-dimensionale schommelingen te stabiliseren zodat alles comfortabeler is aan de oppervlakte en om de grote Moeder bij te staan op alle manieren dat we kunnen. Wij eren onze grote planetaire Moeder met ons leven van dienstbaarheid. Wij dienen elkaar in onze hechte gemeenschappen van licht liefde en leren. Onze gemeenschap is gevuld met vreugde en hoge verwachting van hereniging met onze broeders en zusters van licht aan de oppervlakte. De tijd is aangebroken waarin dit mogelijk zal zijn en het zal als een verrassing komen, voor hen die slapen, dat niets is wat het geleken heeft te zijn. Voor degenen onder jullie die gedeprogrammeerd zijn zal het gemakkelijker zijn, vreugdevol, want jullie verwachten het onverwachte en jullie staan te popelen om planetaire upgrades en veranderingen te omarmen, niet alleen voor jullie eigen manier van leven, want onze technologie zal helpen bij genezing en rijkdom, want de behoefte aan geld zal vervagen, want jullie zullen toegang hebben tot jullie fysieke en materiële behoeften.

Aan jullie oppervlaktebehoeften zal worden voldaan. Het zal gemakkelijker zijn voor hen die op hun eigen spirituele pad zijn geweest, want aan hun spirituele behoeften zal zijn voldaan door hun dagelijkse oefeningen van meditatie, van zelfliefde en zorg. Jezelf koesteren is de hogere dimensionale weg. Het betekent geen verafgoding van de fysieke vorm, maar het choqueert ons wel om het niveau van gebrek aan zelfzorg aan de oppervlaktewereld te zien, waar mensen zo gemakkelijk toegeven aan de omringende verslavingen in plaats van te staan voor wat het beste is voor hun lichaam en leven. Verslavingen zijn demonen die aan de oppervlakte worden bestreden. Velen van jullie hebben ze overwonnen en ze hebben jullie geholpen bij jullie ontwaken. Daarvoor applaudisseren wij jullie. Jullie die geheeld zijn, zijn toekomstige leiders voor hen die jullie zullen opzoeken.

Wij zijn de Agarthanen, meer specifiek de Agarthaanse Raad. Wij strekken onze liefde en licht naar jullie uit en wij begroeten onze geliefde familie aan de oppervlakte met tederheid en zorg. Wij strekken onze energieën van liefde en genezing naar jullie uit. We staan allemaal te popelen voor deze ascensiefase van de reis. We zijn geascendeerd voorbij onze opdrachten en we staan te popelen om onze helende handen aan de oppervlakte aan te bieden wanneer de Bron dat nodig acht. Er zijn vele variaties, vele ingewikkeldheden in dit goddelijke plan. Geen detail is onverzorgd gelaten. Geduld is een deugd van hen die veel gezien hebben. Jullie leven niet in een geduldige samenleving en dus is dit een harde, uitdagende en zelfs beledigende uitspraak voor sommigen van jullie. Wij zijn al duizenden jaren in Agartha, verfijnen onze meditatieve praktijken, bieden ons licht aan en dienen interdimensionaal, verzorgen interplanetair transport wanneer dat nodig is en houden de planetaire energierasters en bibliotheken van kennis in stand. Wij verouderen niet zo snel als jullie aan de oppervlakte doen. De zwaartekracht is vriendelijk voor ons, diep binnenin de Moeder, en wij zijn groter, maar wees ervan verzekerd dat wij alleen de grootste wil naar jullie hebben. Alles gaat door.

We zijn blij met jullie spirituele ontvankelijkheid voor onze boodschap. Wij kunnen zien dat dit een alliantie van vriendschap en hereniging verder zal verankeren. (Opnieuw zie ik een massief paars kristal naast groen en helder kwarts.) Onze kristallen wensen zich te verbinden en wij raden aan dat jullie aan hen denken terwijl jullie aarden naar Gaia want het zal helpen bij het verankeren van jullie herinneringen aan de hogere dimensionale wegen en plaatsen, meest specifiek Agartha. Velen van jullie hebben dit bezocht tijdens jullie zielenreizen. Wij heten jullie welkom in deze ruimte van vrede en rust. Spoedig wensen wij dat de oppervlakte een dergelijke vrede en evenwicht weerspiegelt. Wij zien de zonnevlam als onvermijdelijk en iets om zeer op te anticiperen, maar niet om op te wachten.

Ontsteek jullie eigen innerlijke zonneflits van het hoger dimensioneel bewustzijn, van één die wakker en bewust is en cumulatief zal dit de ontvankelijkheid van de mensheid voor de zonneflits van de Bron die in de coulissen staat te wachten, enorm vergroten. De Pleiadiërs gebruiken hun eigen hogere dimensionale plasma lichtfrequenties en technologie om vanuit de lucht te helpen. Wij helpen van binnenuit. Wij werken samen met onze broeders en zusters van alle rassen, zij die afgestemd zijn op de Bron en vrijheid voor Gaia en de mensheid stemmen zich op ons af. Want wij stemmen ons af op de goddelijke wil en het is verordend dat dit zal gebeuren.

Wij zijn de Agarthanen.

Vrede geliefde broeders en zusters. Vrede in deze tumultueuze tijden van grote verandering en vele zegeningen.

Kanaal: Galaxygirl

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org