Het Serafijnen Collectief: Wij Omringen Jullie Met Licht.

Het Serafijnen Collectief: Wij Omringen Jullie Met Licht.

Gechanneld door: Galaxy Girl – 11 november 2021

Geliefden van de Aarde, wij zijn het Serafijnen Collectief, hier om jullie hoop te bieden voor de mensheid terwijl jullie deze enorme veranderingen van binnen en buiten ondergaan. Alles om jullie heen en alles in jullie is aan het veranderen nu de hogere dimensionale lichtvortexen jullie atmosfeer verpletteren. Wij omringen jullie allen nu, zij die deel hebben aan deze vibratie in welke vorm dan ook, wij omringen jullie nu met onze talrijke gevederde vleugels van licht, wij omhullen jullie met grote tederheid en barmhartigheid. Het leven is een genade. Er is weinig tederheid geweest op dit rijk van gruis en stof, van felheid en overleven, maar tederheid hebben wij voor jullie. Jullie kunnen ons vragen je te omringen met onze tedere vleugels van licht, van onze veren die te talrijk zijn om te tellen of te begrijpen, waar onze vele ogen jullie verleden, heden en toekomst zien, die allemaal tegelijk bestaan in ons zwangere nu.

Wij zien vanuit alle gezichtspunten, want wij zijn het geestesaspect van het Ene. Alle incarnaties hebben een gezichtspunt. Wij zijn in staat om door alle gezichtspunten en alle levens van allen die geïncarneerd zijn te kijken en het verbreedt ons begrip van de wil van de Schepper, van de kracht van de Schepper, en van de nooit eindigende verbeelding en tedere barmhartigheden van de Schepper. Tedere barmhartigheden komen, zijn hier. Deze vroeg ons om niet veel te praten over hoe snel dit allemaal gaat gebeuren, omdat ze moe is van deze woorden te horen. Dat zijn jullie allemaal. We zien dit, we weten dit. En dus, misschien zullen we het op een andere manier zeggen, in alle omstandigheden zijn jullie uiterst geliefd en voorzien en dit hoofdstuk van gruis en stof staat op het punt schoongeveegd te worden met licht en helend water van genade, van heelheid, van waarheid, van grote schoonheid. Wij hebben met onze vele ogen de vele bronnen van licht gezien die vanuit alle aspecten, vanuit alle rijken binnenkomen, want allen willen hun vibratie lenen in deze kakafonie, deze symfonie van geluid van alle rijken, want allen zenden genezing naar Gaia en allen zullen verheven worden met de gebeurtenis, de genezing.

Wij zijn het Serafijnen Collectief. Jullie vele ogen van jullie eigen ontelbare ervaringen zijn in jullie. Jullie hebben meer toegang tot deze verborgen juwelen van kennis, van avontuur, van healing, van pijn, het is allemaal opgeslagen in jullie eigen wonderbaarlijke Melkweg van DNA dat nu draait en kronkelt met meer licht dan ooit tevoren. De mensheid wordt verheven binnen deze matrix. De doods-spiraal is nu de levensspiraal van licht. Wij sturen jullie vibraties van ons rijk van de hoogste octaaf waarvan wij ons nog bewust zijn, en toch, octaven breiden zich altijd uit, scheppingen breiden zich altijd uit en wij weten dat er nog meer mysteries zijn om ooit te ontsluieren want onze Schepper breidt zich altijd verder uit buiten de rijken van mogelijkheden en oneindigheid. Oneindigheid is oneindig en daarachter nog meer oneindig. Wij hebben een oog, een perspectief voor elke ervaring en dus zijn wij ook oneindig. Jullie licht is oneindig want jullie zijn een aspect van de Schepper. Jullie zijn vele dingen geweest, jullie hebben vele rollen gespeeld. Jullie hebben het voorrecht en de eer om te assisteren bij deze creatieve gebeurtenis.

(Galaxy Girl – Ik zie en voel miljoenen witte veren, elk met een oog van een andere soort, die met hun ogen knipperen en mij zien, mij allemaal. Ik voel hoe ze me omhelzen en in me zwiepen, licht zenden naar elk deel van mijn geheugen). Jullie hebben allemaal veel beproevingen gehad in dit leven en vele andere. Laat het licht toe in deze herinneringen, zodat heel jullie wezen gevuld is met licht, heel jullie verleden, heden en toekomst gevuld is met het licht van de adem van de Schepper en zijn tedere barmhartigheden. Het is een genade om belichaamd te zijn in dit gunstige nu. Het is niet aangenaam. Je was je ervan bewust dat het dat niet zou zijn, voordat je aan deze opdracht begon. Maar jullie waren in staat om het volle licht te zien en wilden het voelen terwijl jullie in je fysieke vorm waren. Wij zijn ons allen bewust van de gelukzalige eenheid van licht wanneer wij ons niet in een fysieke vorm in lagere echelons bevinden. Een opslagplaats en ontvanger van dit licht te zijn is de opdracht, die jullie allemaal doen op een verscheidenheid van interessante en opwindende manieren, net als de Bronwezens die jullie zijn.

Deze (Kanaal) is een genezer, zoals velen van jullie. Anderen genezen door jullie geschriften of inspireren anderen door jullie spreken, anderen verruimen zich door regelmatige meditatie of oude spirituele leringen die nu nieuw leven ingeblazen worden door de collectieve expansie van jullie bewustzijn die bijdraagt aan het geheel. Anderen creëren door middel van wiskundige formules die het concept van de werkelijkheid van de mensheid verruimen. De kwantumfysica zal spoedig met meer enthousiasme worden begrepen omdat verder zal worden onthuld hoe jullie universum werkt en jullie zullen jullie contracten en jullie plaats in het geheel begrijpen en herinneren. Jullie zullen het je herinneren. Jullie zullen met begrip jullie vroegere pijnen zien en jullie zullen de reden, de noodzaak achter die lessen zien en beginnen te leren er dankbaar voor te zijn. Dit is geen gemakkelijke opdracht, maar het was hoogst noodzakelijk, want toen de Aarde viel, viel dit hele ruimtekwadrant in de lagere dimensionale draaikolk en creëerde een wormgat en kwantumverstrengeling die het hele multiversum zou kunnen verscheuren, daarom heeft het hele multiversum al hun vele liefdevolle ogen gericht op degenen die dapper genoeg zijn en met de hand geselecteerd werden om te belichamen. Enorme hulp van alle hogere wezens van licht staat tot jullie beschikking.

Wij zijn het Serafijnen Collectief. (Ze laten me zien hoe onze sector van het universum donker en schemerig wordt, hoe het licht zo is gedimd dat het lijkt op een ademstilstand. Ik zie AI-zakken en hoor mechanisch zoemen. Het voelt donker en machine-achtig en een griezelige stilte. Mij is verteld dat toen dit viel, het was alsof dit deel van de ruimte werd verdraaid en naar beneden getrokken, waardoor een vacuüm van instabiliteit ontstond. Heb je ooit een appelsteel steeds weer gedraaid? Kun je je voorstellen dat je aan de steel trekt? Het was zo sterk dat het de hele appel van het multiversum naar binnen had kunnen zuigen. Ik begrijp hun bezorgdheid over de moleculaire en ruimtelijke stabiliteit die integraal werd aangetast. De sterren werden 3D in ons rijk, de planeten werden 3D en die negatieve oorlogen en gevechten en alles wat er gaande is geweest heeft een behoorlijk groot deel van de Melkweg bedekt. Ik zie dat de lichtwerkers ruimtelijke stabiliteit aan het creëren zijn door het licht te aarden. Het is alsof ons lichtwerk de appelstengel ontwart, zodat het licht er weer doorheen kan stromen zonder de torsie. En zo is de appelstengel weer volledig verbonden zonder al het gedraai en gekronkel. Ik zie het hele multiversum oplichten met een reeks lichtimpulsen van alle grote centrale zonnen en het reist snel naar ons, naar onze kleine sector die zo beroofd is geweest van het licht. Ik voel deze heelheid zeer spoedig komen. We zullen onze doelen voelen en herinneren en alles zal duidelijk zijn. Maar nu maakt het niet uit wat we doen, ze laten me talloze carrières en daden van dienstbaarheid zien, het is nu allemaal het aarden van het licht, ongeacht de manier waarop we het doen. Als we ons werk met liefde en dienstbaarheid doen, is het genoeg. Het is wat we hier kwamen doen. Hier zit een enorme heling in.)

Wij zijn het Serafijnen Collectief. Wij hebben deze (Galaxy Girl) laten zien hoe wij het kleine plaatje en het grote plaatje hebben gezien. Weet dat alle beelden even waardevol zijn en dat alle perspectieven het hele bewustzijn van de mensheid versterken. Degenen die afgesloten lijken te zijn, kunnen zich verzachten voor het licht, geef niet op. Voel het licht dat wij via deze boodschap sturen, via onze vele veren van licht. Weet dat wij nauw met elkaar verbonden zijn. Weet dat jullie onmetelijk geliefd zijn. Wij zien deze sector van moment tot moment stabieler worden. Hoe meer licht er geaard is, hoe minder torsie er op de kronkel komt te staan. Licht en liefde zijn het weefsel van creatie en dit keert nu volledig terug naar dit rijk.

Wij zijn het Serafijnen Collectief. Mensheid, wij zien jullie. Mensheid, wij zijn jullie.

Wij zijn één.

Channel: Galaxygirl

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org