Helios

Helios

Gechanneld door: Galaxygirl – 11 September 2022

Lieve kinderen van het universum, ik ben Helios, jullie zon. Dit kanaal heeft me gevraagd wat ik de laatste tijd heb gedaan, wat me deed lachen van genot, want ik ben aan het uitbreiden zoals jullie aan het uitbreiden zijn. Heb je de laatste tijd mijn licht gevoeld? Heb je de verschuiving gevoeld die plaatsvindt in je eigen innerlijke zon, in Gaia’s innerlijke zon? Ook ik ben een bevolkte sfeer, zoals jullie Gaia, er leven velen in mij, velen van de hogere dimensionale energieën die mijn warmte willen voelen en hun licht aan het mijne willen toevoegen. Jullie doen hetzelfde hier op jullie planetaire rijk. Jullie voegen jullie licht, vrolijkheid, vreugde, wijsheid en inzicht toe.

Plasmagolven bouwen zich in mij op, want ik verander en breid me uit. De schepping staat niet stil. Het leven blijft onderzoeken en uitbreiden. Licht beweegt altijd, verkent voortdurend nieuwe gebieden en vult ze met licht. Het licht van mij reikt tot in de eeuwigheid. Licht stopt nooit met reizen. De uitbreidingen en ware grootsheid van het universum kan alleen de geest van de Bron doorgronden. Jij bent in de geest van de Bron. Wij zijn slechts de uitdrukking in de geest van de Bron, die liefde is.

Licht is liefde. Ik ben liefde. Jullie zijn liefde. Jullie zijn wezens van liefde. Jullie zijn op missie gestuurd in de duisternis van mis-creatie om hen te helpen zich het Ene, het licht, te herinneren.

Velen van jullie vragen jullie gidsen en engelen wat jullie rol is? Wat jullie missies zijn? Wat moeten jullie doen in deze tijd van opbouw naar de grote verandering? Mijn vrienden, mijn wens voor jullie is dat jullie werkelijk de onderlinge verbondenheid zien van mij, van jullie, want wij zijn uitdrukkingen van dit universele licht en deze liefde. Wij zijn uitdrukkingen. We zijn geleiders. Ik ben een enorm kanaal van verandering, net als jullie. Er is de laatste tijd veel gesproken in deze gemeenschap over hoe mijn plasmalicht, mijn regenboog Broncodes zichtbaarder en voelbaarder worden voor jullie energetische kaders. Jullie voelen dit, ja? En terwijl jullie deze veranderingen in mij voelen, voel ik ze ook in jullie. Ik voel dat jullie klaar zijn voor meer licht, meer liefde. Jullie zijn er allemaal veel meer klaar voor, want jullie zijn er in zekere zin klaar voor geboren. Je toont je bereidheid aan het universum als je eenvoudigweg het licht van het universum door je heen laat stromen. Jullie aanwezigheid is alles wat nodig is. Velen zullen zeggen dat dit niet zo is. En toch, wat heb je aan een lamp als hij weigert aan te gaan? Wat is zijn functie als hij niet verbonden is? Als je verbonden bent met de Bron, en dat zijn jullie allemaal, dan laat je dit licht stromen. Dat is wat nodig is. Jullie aarden de nieuwe lichtcodes. Diep in jullie DNA en diep in Gaia, diep in jullie universele matrix van kristallijn licht dat sneller, dieper en dieper stroomt. Dit rijk is uitgehongerd van waar licht. De Christenen van lang geleden hebben de zaden geplant en jullie zijn op de plaats om de vruchten van dit project te proeven.

Ik ben Helois. Velen kijken naar mij en verwonderen zich. Het plasmalicht lost alle matrices op. Ik kan niet langer worden geblokkeerd. Ik ben het mannelijke licht van dit rijk en de maan is het vrouwelijke licht van Gaia. Want in dit rijk van dualiteit zijn er altijd twee helften voor een geheel. Velen van jullie proberen hun helften samen te voegen. Zien jullie niet dat jullie al heel zijn, want dat is de ervaring van dit rijk – de interne breuk van ervaringen, en daarin ligt jullie genezing. (Ik zie een sinaasappel die gesegmenteerd is, maar helemaal samen in de schil, onaangeroerd en compleet.)

 Ja, zo is het. Deze kleine gele fruitzonnetjes op je rijk herinneren je eraan, als je de ogen hebt om te zien, dat interne breuk, interne afscheiding van verwondingen helpen bij je voltooiing. De sinaasappel in de schil, is compleet. Het is perfect. Het is perfect in zijn uitdrukking. Jullie, geliefde kinderen van het universum, jullie zijn perfect zoals jullie zijn, in jullie expressie. Perfect onvolmaakt. Jullie sinaasappelschillen, jullie uiterlijke lichamen, kunnen wat deuken en scheuren in de ‘korsten’ hebben, maar dat neemt de zoetheid van de lichtwarmte binnenin niet weg.

Ik hou van sinaasappels, want zij herinneren mij aan deze verbinding met het Al Dat Is. Want als je de fractalisatie kon zien, zou je begrijpen dat de sinaasappel een perfect voorbeeld is van heilige fractalisatie. De boom krijgt licht van de zon. De boom is diep verbonden met Gaia. De boom draagt dan de vruchten, de verdere differentiatie van ervaringen in dit rijk. En het ene sinaasappelsegment voelt zich misschien niet verbonden met de sinaasappel waarin het zich bevindt en met de boom waarmee het verbonden is, maar het is niettemin verbonden. Jullie ervaringen van pijn, van groei, hebben bijgedragen aan het verdere begrip en de groei van jullie eigen leven en aan het Al Dat Is.

De Grote Zonneflits is in vele gedachten. Ik zie jullie eigen innerlijke zonnen en jullie eigen vermogens om deze codes die van mij komen te onderscheppen, te verwerken en te aarden, als even belangrijk. Maar ja, het komt eraan. Ik zie jullie als de opmaat naar dit moment. Want alle momenten zijn heilig. De Grote Zonnevlam zal heilig zijn. Dit moment waarop jullie je Bronlicht delen is heilig. Het is allemaal een massaal delen van licht. Het zal prachtig zijn. (Ik zie regenbooglichten en enorm licht, helderder dan welk wit licht ook, dat de planeet omarmt. Ik zie regenboog-aura’s, rond de mensen en de dieren en de hele planeet. Ik hoor gezang in mijn cellen die het verwelkomen en toch is het heel stil en diep, alsof de schepping adem haalt en het een diepe pauze van licht is).

Kinderen van het Universum, er is niets te vrezen. Want alles is licht en allen die dit vergaten zullen eraan herinnerd worden. Ik ben diep vereerd om deze dag met jullie te spreken. Ik ben Helios. Ik zou vereerd zijn als jullie met me willen blijven praten, om deze communicatielijn open te houden, want in de hogere dimensionale rijken is dit soort gesprekken heel gemakkelijk en moeiteloos. Deze vraagt om de gave van een download. Mijn geschenk van downloads schijnt helder voor iedereen om te zien en te voelen in alle momenten. Waarom word je niet even één met mij? (Ik spring in de zon en voel het plasmalicht. Verrassend genoeg is het niet heet, maar de intensiteit van het licht is verblindend en regenboogachtig tegelijk. Ik zie dat de hitte een bedekking is van het hologram, maar in werkelijkheid is Helios een massief lichtwezen en ik voel dat hij zegt dat wij dat ook zijn. Wij ook. Wij allemaal. Hij vult onze kleine menselijke lichamen met nog meer licht en plasmastraling. Wij zijn de geleiders van deze verandering. Wij zijn het licht.)

Ik ben Helios. Er is niets om bang voor te zijn. Laat de angst die je meedraagt opbranden tot niets anders dan licht. Want dat is eigenlijk alles wat er is. Ik ben Helios. Vrede, broeders en zusters van het universum, vrede.

 galaxygirl

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien