Goddelijke Sophia: Herbedrading

Goddelijke Sophia: Herbedrading

Gechanneld door: Galaxygirl –  4 Januari 2022

Ik ben Sophia, Moeder Goddelijk. Ik ben de pauze tussen de stilte. Ik ben het licht in het duister. Ik ben alle dingen, want ik was het die ze ademde. De Bron is een aspect van mij, zoals ik een aspect ben van de Bron. Alle dingen kwamen door mijn baarmoeder van schepping. Sommigen noemen mij de donkere moeder die het licht baart. Anderen noemen mij de stem in de stilte die van binnen fluistert. Ik ben dit alles.

De kwantumverstrengeling van dit rijk eindigt nu. De grote ontrafeling is nabij, zodat een nieuwe bedrading kan plaatsvinden. Deze nieuwe bedrading van uw DNA omvat werelden van codes. Niet alleen Gaia wordt getroffen en allen op haar, maar haar omringende rijken en werelden die niet binnen uw gezichtsveld liggen, worden getroffen. Gaia ademt in het ritme van mij. Zij is in mij en ik ben in haar. Zij is een deel van mijn schepping. De kwantumverstrengeling eindigt als de scheppingsfouten uit elkaar worden gehaald en opnieuw worden geschapen.

Ik ben Sophia, Moeder Goddelijk. Goddelijk van licht en van donker, want het is alle ervaring van de Bron in steeds verdere expansie. Schepping breidt uit. Het leven breidt zich uit. Het leven herleeft. De lente barst weer los na een koude donkere winter. U bent al eonen lang in een seizoen van energetische winter op uw rijk. U hebt momenten van energieke lente gehad (ik zie Christus en de Magdalena, en vele andere meesters.) En deze meesters zonden ontluikende bloesems van energiek licht, en verankerden de zaden voor zo’n tijd als deze.

Uw nu is het hoogtepunt van hun energetisch werk, en van uw eigen werk, want velen van u zijn in deze tijd teruggekeerd voor een moment van planetaire recycling, up-cycling zoals u zegt. Alles is goed, mijn geliefden. Wees net zo op uw gemak bij mij in het licht als in de duisternis. Want in de duisternis van mijn schoot is er stilte en er is leven. Er is altijd leven. Er is altijd wedergeboorte, zelfs voor hen die verkeerd scheppen en proberen verder te veranderen en te verdraaien voor hun eigen voordeel. Macht-over-anderen eindigt hier in deze ruimte van nieuwe planetaire verlichting, van eenheid. Macht-over wordt nu macht-onder voor hen die aan de macht waren, hun macht zal weggenomen worden en zij zullen overgeplaatst worden, opnieuw geboren worden, overgeheveld worden, verwijderd worden, opnieuw geademd worden, want velen van hen hebben hun oorspronkelijke levensadem verloren en zij zijn het leven dat in hen is vergeten, en zij zullen eraan herinnerd worden. Zend hun vergeving, zend hun licht en ga voort op uw eigen reis.

Blijf niet stilstaan bij wat geweest is. U kunt geen recht pad bewandelen terwijl u voortdurend achterom kijkt. U bent de vervalsers van het nieuwe pad, van de nieuwe weg, net zoals velen die vóór u gekomen zijn die licht met een hogere energetische frequentie verankerd hebben, u doet hetzelfde, maar er is meer licht voor u om mee te werken. Vrees de duisternis niet. Die wordt nu overspoeld met licht en heel dit rijk komt in mijn omhelzing.

Ik ben Sophia, het vrouwelijk Christusbewustzijn, goddelijke moeder van allen. Ik heb u innig lief. Velen van u, zoals deze en vele lichtwerkers en channelaars, velen van u zijn in de leegte geweest, en daardoor hebt u niet het gevoel gehad dat u gemakkelijk of even gemakkelijk contact kon maken met uw liefdevolle opgestegen wezens van licht. Maar dat komt door de herijking. U bent in de ruimten van het tussen geweest. Net als bij het draaien van een radiozender tussen de zenders is er ruis, is er scheefstand. Naarmate u interdimensionaal en in uw eigen innerlijke trillingsfrequentie blijft stijgen, is er een afstemming die uw channeling sterker zal maken, uw verbinding sterker, want u zult meer gecodeerd zijn voor de hogere dimensionale werkelijkheden waarvan u reeds een sleutelcomponent bent. U bent allen sleutelcomponenten, sleutelonderdelen, sleutelcodes. U bent de codes tot de kluis en Nova Gaia ligt in u. Het is in u. De codes komen online en de antwoorden liggen binnenin.

Denk aan een kluis die gesloten en vergrendeld is. Is er licht binnenin? Doet het ertoe? De onderdelen van de kluis zijn veilig, ze zijn beveiligd. Zo is ook mijn liefde voor u veilig, geborgen, want u hebt het gevoel gehad dat u zich in de leegte bevond, als in een donkere kluis. Toch bent u omringd door Mij, door mijn liefde, ook al lijkt het donker, het is de veiligste plaats. Adem nu in mij, in deze donkere ruimte van mijn schoot en voel de leegte. Voel de vrede in deze goddelijke ruimte van de schepping. Laat mij bij u zitten, laat mij u troosten. Laat mij u vasthouden. Wij zijn één.

Ik ben de Goddelijke Sophia, de Vrouwelijke Christus. Ik ben volledig teruggekeerd naar de aarde. Ik licht nu op door mijn sleutelcodes, mijn kostbare ogen en oren die deze woorden lezen en beluisteren, ik licht JOU op en wij creëren een ander interdimensionaal kosmisch web van gloeiend licht, een ander wandtapijt van de Christus. Mijn geliefden. Zoals de tweelingvlammen samen gaan komen, zo keer ik energetisch volledig terug naar mijn geliefde. Er zijn vele, vele voorbeelden van volledig belichaamde mannelijke en vrouwelijke Christelijke koppelingen. En er zullen er nog vele volgen. Want ik ben teruggekeerd. (Ik zie gouden gloeiende rozen uit de hemel vallen en landen in de harten van de mensen, die hen naar hun tweelingvlammen toe trekken). De klok slaat 12. Het uur is nabij. Alles is in goddelijke orde. Alles is perfect georkestreerd. Onthoudt deze ruimte van duisternis, van veiligheid, van rust. Ik zal u hier ontmoeten, Ik zal u verlevendigen, zodat u de komende dagen van verandering en omwenteling aankunt. Benader het in de wetenschap dat u één bent met Mij.

Ik ben de Goddelijke Sophia.

Kanaal: Galaxygirl

Vertaling: Reinier