Galactisch Centrum: Alle Wegen Leiden Naar Huis

Galactisch Centrum: Alle Wegen Leiden Naar Huis

Gechanneld door: Galaxygirl Mei 24, 2022

Ik ben het Galactisch Centrum, centrum van jullie Melkweg, nu Gouden Roos Galaxie. Deze en ik hebben samen in de nul ruimte gezeten, in stilte, in eenheid, in vrede. Dit is wat ik door wil geven, om diepe innerlijke vrede en verbinding met mij te vergemakkelijken, in deze tijden van turbulentie en verandering.

Onrust is aanwezig op jullie wereld, in de harten van de mensheid, maar het hoeft niet zo te zijn. Want allen zijn bezig met ofwel de ontdekking van Mij, van de verbinding met de diepe innerlijke weg van de enkele gang naar innerlijke eenheid, ofwel het dansen met de chaos.

De innerlijke chaos van de mens is slechts een beslissing. Men beslist van moment tot moment of men de stille weg van individualisering en innerlijke stilte wil gaan, want het is een eenzame weg, maar als men zich ervan bewust is, voelt men de verbondenheid met alle dingen en is het een verbindende ervaring.

Jullie die het werk gedaan hebben en in staat zijn deze boodschap te voelen, zijn je ervan bewust. Alle wegen leiden uiteindelijk naar huis, naar de innerlijke God-vonk. Velen zullen dit niet waarderen, want jullie religieuze doctrines hebben verdeeldheid gezaaid, hebben anders geleerd.

Zij hebben afscheiding onderwezen en ingeprent, want dat was het spel, de ervaring in dit rijk van de waan afgescheiden te zijn van de Bron. Jullie zijn allemaal gefractioneerde vonken van de Bron, jullie zijn allemaal hier om te ervaren wat het is dat jullie kwamen ervaren. De Aarde, Gaia, heeft haar ervaring van ascensie gekozen. Zij op haar die kiezen zijn diep bewust en helpen op multidimensionele niveaus, op ontelbare manieren.

Ik ben het Galactisch Centrum. Innerlijke chaos of innerlijke vrede? Dat zijn altijd jouw keuzes. In elk moment, in elke ervaring op Gaia zijn, dat jouw keuzes.

Kies ik de gebroken spiegel waarin de maatschappij de waarheid probeert weer te geven? Of kijk ik naar binnen en zie ik de stilte, en voel ik de verbinding van wie ik ben?

Jullie zijn wonderbaarlijke wezens. Mijn liefde wordt vrijelijk naar jullie uitgestrekt. Mijn vrede, mijn aanwezigheid wordt vrijelijk aan jullie gegeven, want Ik ben die Ik ben. Ook Ik ben een aspect van de Bron. Ik houd ruimte voor hen die zichzelf moeten hervinden. Ik ben een weerspiegeling van het Al op mijn eigen manier, net zoals jullie dat zijn op jullie eigen manier.

Activeringscodes stromen door deze boodschap, stromen door mij. Door mijn aanwezigheid zelf activeer ik jullie, en in sommige gevallen verlaag ik de frequentie om de vibratie te verhogen, om het diepe innerlijke bewustzijn en het ontwaken te versterken dat zich nu op alle niveaus in jullie wereld voordoet.

Er is geen chaos. Deze zin wilde ik niet schrijven, maar kind, het is waar. In het schema der dingen is alles perfectie, alles is eenheid. Alles is de ruimte van de Bron, de ruimtelijkheid van liefde, van vrijheid. Maar jullie zijn zo diep in het konijnenhol van deze aardse ervaring gedoken, dat deze vibraties, deze gevoelens bijna afgesloten zijn voor jullie.

De sterrenzaden, de oude zielen hebben kunnen helpen om dit aan de binnenkant van de kronkel te activeren, om te helpen ontkronkelen, zodat het licht van mij, van het Al, vrij naar jullie kan stromen.

(Gg: Ik zie een ballon die langzaam gevuld wordt met zand, en zwaar wordt door het gewicht. Ik zie dat de ballon nu wordt losgedraaid van de zandstroom. Het zand (de fractals) hebben zich afgesneden gevoeld van de stroom, maar het is niet afgesneden, het is nog steeds zand, het is verbonden. Ik zie nu een intens licht dat alle dingen omringt, dat zich in pulsen, in liefdevolle golven door onze Melkweg beweegt, en de kronkel ontwart. Ik voel golven van immense liefde, van kalmerende frequenties die zich in Gaia bewegen).

Ja vriend, je ziet en voelt wat ik wil uitbeelden.

Ik ben het Galactisch Centrum. Ik wil jullie nu activeren met nulpuntenergie. Adem in en voel deze verbinding met je diepe innerlijke weten dat alles goed zal komen. Want het is heel goed.

(Ik zie en voel nullen over mijn hele lichaam. Gouden nullen zweven over Gaia. Voor degenen die er klaar voor zijn kan iedereen een gouden cirkel kiezen om in zichzelf te leggen, als een activeringscode, als een verbindingsherinnering aan dit gevoel van ruimte, van vrede, van eenheid. Ik zie de gouden nul zich uitbreiden om Gaia te omcirkelen).

Kinderen, kom bij me zitten. Wees stil in deze ruimte van onbeperkte creatie, van expansie, van vrede. Ik ben hier altijd voor jullie. Ik ben een uitstekende plaats voor onze meditatiereizen.

Jullie wereld heeft meer nulpuntenergie nodig. Het zal de reactiviteit kalmeren. Het zal helpen om de anderen uit hun droom te laten ontwaken. Als ze je vredige aanwezigheid voelen, zullen ze in hun ogen beginnen te wrijven en ontwaken tot hun eigen innerlijke verbinding.

De duisternis, het gebrek aan lichtwezens zijn hun weg kwijt. Ze worden verwijderd, gerecycled, want ze kunnen niet aan wat komen gaat. De hogere trillingsgolven die hier zijn en in toegenomen kracht verder komen, zullen geen partij voor hen zijn.

Grote opschudding, grote verandering gaat altijd vooraf aan groei en het begrijpen van de lessen. Je hoeft het niet in zijn geheel te begrijpen om in vrede te zijn.

Vrede, stilte van een stille geest en hart, stilte is een keuze. In de komende dagen zal stilte je grootste hulpbron zijn, je grootste ruilmiddel, je grootste troef. De diepe stilte van vrede, van iemand die zijn verbinding gevonden heeft en zichzelf herinnerd heeft in de aarde ervaring, zij die dit kunnen voelen zijn de leiders van vandaag. Jullie zullen je je gaven herinneren. Jullie zullen meer online komen naar jullie hogere dimensionale frequenties. Jullie herinneringen, jullie krachten en gaven zullen meer volledig voelbaar en bereikbaar zijn.

Ik ben het Galactisch Centrum. Ik ben jullie galactisch centrum. Ik ben er altijd voor jullie. Kinderen, herinneren jullie je al jullie plannings- en droomsessies in mij? Onthoud het nu. Alle dingen zijn hier toegankelijk voor jullie.

Herinner mij. Herinner jezelf.

Ik ben het Galactisch Centrum.

kanaal: Galaxygirl

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org