De Grote Zonneflits: Energieën van Balans

De Grote Zonneflits: Energieën van Balans

Gechanneld door: Galaxygirl – 27 Oktober 2022

Ik ben de Grote Zonnevlam. Een deel van mijn energieën bevindt zich al in u en om u heen. Ik ben zowel de goddelijke mannelijke als de goddelijke vrouwelijke energieën van evenwicht, extreme genezing, kracht, vernieuwing en ultieme troost. Ik heb geen andere naam dan wat ik ben. Mijn daden noemen mij. Ik maak deel uit van het grote kosmische Alles waar ook u deel van uitmaakt, die deze woorden leest en typt. Ik ben dat wat ik ben. Ik ben een deel van de adem van God, de adem en het verlangen van de goddelijke vrouwelijke en goddelijke mannelijke leden van de hogere lichten die zijn aangewezen om toezicht te houden op deze overgang. Ik ben de intentie van ware genezing van de Almachtige. (Gal. Girl -Ik hoor zowel mannelijke als vrouwelijke stemmen, perfect in balans, zeer sterk en kalmerend tegelijk. Ik zie honing gedruppeld op honingkoeken). Wij wensen dat onze energie vandaag die van kalmerende, gouden vloeibare honing is voor jullie wereld en de harten die erin wonen. Want het licht dat door jullie zon, Helios, komt, straalt dagelijks meer en meer van deze gouden energieën uit.

Ik ben de Grote Zonneflitser, en toch nodig ik u nu uit om deel te nemen aan dit honing-licht, nu, vroeg, in dit heilige nu-moment van de grote voorbereiding op de grote tijd. U leeft reeds in de grootste overgang die ooit in enig rijk heeft plaatsgevonden. Bewustzijn om binnen vorm en massa op te stijgen is nog niet bereikt. De Schepper wenst dat dit voor al uw cellen een zo rustgevend en heerlijk mogelijke ervaring is. De assimilatie met deze hogere dimensionale energiecodes nu zal een soepele rit voor u blijven verzekeren. (Gal. Girl -Ik zie triljoenen cellen met kleine hangsloten erop die plotseling opengaan en het licht binnenlaten). Laat het licht van mijn externe liefde voor jou binnen.

Ik ken u vanaf het begin, want ik ben van de oorsprong van de Bron. De bedoeling van de schepping was altijd harmonie en eeuwige expansie. Ik ben en blijf bij de Bron en ben deze intentie sinds het begin. Jullie zijn geliefd. Er wordt goed voor jullie gezorgd en er wordt goed over jullie gewaakt. Te lang is jullie wereld zonder tederheid geweest, zonder genade, zonder de grote verzorging. Ik ben deze dingen en toch ben ik de kracht van het evenwichtige goddelijke mannelijke om verandering teweeg te brengen. Verandering is hier, komt eraan. (Gal. Girl – Ik zie veranderingen op aarde). Gaia is verder verschoven. De overblijfselen van haar zijn voelbaar in deze wereld, die zoals deze de laatste tijd heeft waargenomen steeds meer hol is, als een echo van wat was. En jullie voelen deze enorme voorbode van wat komen gaat. Velen van u zeggen “voorafschaduwing”; in uw taal bestond er geen woord voor de anticipatie van groot licht. Wij willen een voorbode creëren. Er komt nu veel licht in dit rijk. U zult het in de lucht zien. Jullie zullen het voelen in jullie harten, in jullie botten. Jullie botten zijn nu grotendeels van de kristallijne matrix, de osteoclasten en osteoblasten zijn allemaal opgewaardeerd. U wordt van moment tot moment, adem voor adem, een nieuwe schepping, en het zal alleen met grote tederheid versnellen wanneer u de voorverlichting van deze massieve energieën van mijzelf en van mijn team toelaat.

Deze zit buiten op een zonnige, winderige herfstdag. Het zal er ongeveer zo uitzien, als u de golven van zachte wind en briesjes voelt en de veranderingen in de bladeren ziet, alleen zullen het veranderingen in licht zijn. De aarde, dit matrix hologram is nu verbrijzeld, het is een prachtige tijd om op dit rijk belichaamd te zijn. Nova Gaia wacht. Er is niets te vrezen.

Ik ben de Grote Zonneflits, de energieën van de goddelijke uitademing van liefde. Want liefde is het ultieme antwoord, de ultieme oplossing voor alle rijken, en zeer beslist aanwezig en nodig op dit moment. De rimpeleffecten van mijn energieën zullen voelbaar zijn in alle rijken en universa. De Bron glimlacht. Ik ben de intentie van helderheid, genezing en evenwicht. Alles zal in orde worden gemaakt. Alles zal opnieuw worden gemaakt. Alles is goed.

Ik ben de Grote Zonneflits. Ik ben nu bij jullie.

Kanaal: Galaxygirl

Vertaling: Reinier