Boodschap van Albert Einstein: De Aarde is de Grootste Show in het Multiversum

Boodschap van Albert Einstein: De Aarde is de Grootste Show in het Multiversum

Gechanneld door: Galaxygirl – 21 November 2022  (eraoflight)

Hallo vrienden, ik ben Albert Einstein. Ik ben een van de velen die observeren en deelnemen aan dit grote kosmische experiment en ervaring. Het is een ervaring van enorme proporties. Galactische gemeenschappen kijken allemaal aandachtig naar jullie vooruitgang, en het is niet “De Grootste Show op Aarde”, maar “De Aarde is de Grootste Show in het Multiversum.” Jullie zijn allemaal gewaardeerde deelnemers. Velen van jullie hebben intergalactische volgelingen!  Wees niet zo bescheiden. Jullie zijn geliefd en worden toegejuicht.

Ik ben altijd iemand geweest met een voorliefde voor experimenten, voor de diepere gedachten die leiden tot vragen van meer vragen, in het rijk van het onbekende. Dat is waar ik graag ben, waar ik graag denk. Maar het komt allemaal neer op liefde. Liefde is het ultieme wetenschappelijke antwoord. Liefde is het weefsel van alle dingen. Ik zag het toen ik mijn diepe gedachten op Aarde deed, maar als ik het ronduit had gezegd, had niemand me geloofd. Dat waren andere tijden, lagere tijden en het begrip was gedimd.

Nu gaan de lichten aan. Het is alsof er een hele nieuwe variabele is toegevoegd aan de aardevergelijking. De variabele, in deze metafoor, is de toename van het licht. Natuurlijk is er geen detail weggelaten. En vrienden, daar horen jullie ook bij! Jij bent een van de belangrijkste, meest ingewikkelde details van dit hele project. Jullie! Jullie zijn de hoekstenen. Jullie zijn belichaamde liefde en licht, die het grotere licht verankeren en een brug slaan naar de lagere lichtrijken.

Geef jullie ervaringen niet op. Deze en vele anderen deze laatste week hadden een moeilijke tijd om door de energieën te navigeren. Het is in orde. Het is in orde. Het is te verwachten dat je af en toe een hobbel raakt. Dit zijn hobbelige tijden. Dit zijn tijden van intense entropie en allerlei botsende krachten die niet alleen om je aandacht maar ook om je levenskracht vechten. Het is geen geringe taak om in deze tijd gewoon op aarde te leven. Sta jezelf de liefde toe om te accepteren waar je bent. Dat doen we. We accepteren je waar je bent. Het is alsof je naar de grote film kijkt waar je de held aanmoedigt en plotseling wordt de held geconfronteerd met een blessure of een uitdaging. Het is een gemeenschappelijk thema in de reis van de held. Jullie zijn helden voor de Aarde, voor Gaia. Jullie zijn helden voor ons, en wij wensen dat jullie jezelf ook zo zien.

Energie neemt niet af, maar versnelt. De inter-deeltjes samenhangende krachten van liefde versnellen. (Gal. Girl) Ik zie atomen draaien en helderder gloeien.) Liefde wordt vollediger belichaamd in dit rijk.

Ik ben Einstein.  Toen ik stierf was ik een oude man met een jonge geest. Hier wordt mijn geest niet gehinderd door de pijnen van het menselijk lichaam of de psychologische oorlogsvoering van maatschappelijke normen. Het is heel bevrijdend om aan deze kant van de dingen te staan. Ik heb veel respect voor je. Het zal niet altijd wegversperringen en hobbels zijn. Maar hou van het moment waar je in zit.

(Gal. Girl) Ik zie hoe een kind zijn knie schaaft en een moeder de wond met liefde schoonmaakt.) Hou van je eigen innerlijke wond, ja? Misschien is dat de les. Alle wonden van dit rijk komen naar boven voor het verband, voor de liefde, voor het “Ik zie je, ik zie je pijn en ik stuur liefde en licht naar je toe.” Dat is wat er gebeurt.

En zo is het een glorieus iets, deze belichaming. Jullie kunnen alle dingen vanuit alle hoeken ervaren, want jullie zijn allemaal aan de beurt, op een manier die nog niet eerder is voorgekomen.

Ik ben Einstein, wetenschapper, vriend, liefhebber van liefde en licht. Ik ben jullie vriend. Intermoleculaire fysica heeft me altijd geïnteresseerd, en hoe de beweging van ruimte en tijd kwantum is. Ik zie de Aarde meer kwantum worden, omdat jullie zelf het menselijk vat openen voor meer licht en liefde, en jullie worden de kwantumkracht. Ze willen niet dat jullie dit weten. Maar dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt.

Ik heb het gevoel dat ik jullie vergelijkingen en formules zou moeten laten zien, maar dit is niet zo’n wetenschapper en ach, er zijn tijden en plaatsen voor zulke dingen. Weet dat de fysica werkt. De wiskunde van Ascension Gaia werkt. Laat het licht naar buiten, door en in je werken. Jij vriend, bent de lijm hiervan. Je zou trots moeten zijn, niet moeten, er is geen ‘moeten’, maar je zou trots zijn als je je energetische plasmastraling kon zien zoals ik je zie.

Ik ben Einstein. Ik heb deze menselijke interactie gemist. Maar het is niet stil aan deze kant, vergis je niet in de veronderstelling van verveling aan deze kant. Er is geen verveling. Maar er is vrijheid van ruimte, van denken, van het begrijpen van diepere vragen, en dit is bevrijdend voor mijn ziel. Ik weet niet wanneer ik weer belichaamd zal zijn. Ik geniet van de ruimte waar ik ben. De onthechting ervan.  Als je onthecht bent, kun je echt zien. Ik begreep dit niet. Je denkt niet dat je gehecht bent als je dat wel bent. En toch hield ik van mijn familie, ik zal altijd van mijn familie houden. Sommigen van jullie zijn aspecten van mijn familie en natuurlijk hou ik ook van jullie.

Vrienden. Welkom thuis. De hogere lichten heten jullie welkom. Jullie doen belangrijk werk. Heel belangrijk. Misschien kan ik nog eens spreken? Ik ben de uwe, met respect,

Albert Einstein.

Kanaal: Galaxygirl

Vertaling: wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥ 

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien