Aartsengel Zadkiël en het Serafijnen Collectief: Opkomend Licht / door: Galaxygirl 

Aartsengel Zadkiël en het Serafijnen Collectief: Opkomend Licht

Gechanneld door: Galaxygirl  – 7 April 2021

Gegroet geliefde engelen in vorm, wandelend op gewijde grond van de Nieuwe Aarde in wording.

Wij zien jullie als heiligheid in wording, diep doel en vergeving verkennend in deze tijd. Dit Kanaal heeft al meer dan een week ascensie symptomen die zich presenteren als pijn in de rug, zoals velen van jullie. Wees bemoedigd, want jullie etherische vleugels worden sterker in de vlagen van de energieën die jullie omringen. Jullie worden sterker, wijzer, moediger, stoutmoediger. Jullie licht neemt toe terwijl de omringende duisternis verdwijnt met het licht. Paarse vleugels omhullen. Het gebruik van de violette vlam in deze tijd is essentieel. Het zal vergeving, reiniging en interne genezing bevorderen. Elke interne genezing zendt rimpeleffecten uit naar het collectief voor de toename van de collectieve som van genezing. Externe frequenties bombarderen Gaia, jullie aardse vlak, en transformeren een hogere realiteitsconstructie per moment. Jullie worden opnieuw gekalibreerd door dit licht. De duisternis moet uit de realiteit van deze wereld worden bevrijd, en dat zal gebeuren, en dat is gebeurd, en dat zal zo zijn.

Ik Zadkiël omring jullie met mijn violette vlam, mijn violette vleugels. Voel deze cocon van licht en de liefde en zorg voor jou die jullie omringt. Alles ontvouwt zich zoals het hoort, zoals het moet. Jullie etherische vleugels worden sterker, jullie wil vastberadener. Jullie moeten vergeven wat er op jullie wereld is gebeurd om het te helen. Ik ben de engel van vergeving. Het is veel gemakkelijker om de confrontatie van zulke emoties te vermijden. Het is een doorgewinterde krijger die ze kan zien, ze kan helen en ze kan loslaten door het proces van vergeving. Maar jullie, geliefden, zijn de doorgewinterde krijgers van zowel de oude als de toekomstige tijd hier, nu belichaamd om te helpen, energie te geven en te helen. Jullie zijn hierin niet alleen. Wij van het engelenrijk bieden jullie onze goddelijke wijsheid en steun aan, onze vermogens en inzichten. Wij omringen jullie nu met ons licht. Voel hoe onze vleugels slaan met liefde en helende frequenties waarvan vergeving deel uitmaakt. Wees compassievol met jezelf en elkaar in deze tijd van heling en wedergeboorte. Om herboren te worden moet het oude wegsterven. Dit is wat jullie zien. De tirannie heeft zijn einde bereikt.

Ik ben Aartsengel Zadkiël. Vrede.

 Wij zijn het Serafijnen Collectief.

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. Heilig, Heilig, Heilig, is deze gewijde tijd van creatie. Heilig, Heilig, Heilig, zijn zij die hun energiestromen in dit nu willen offeren. Heilig, Heilig, Heilig, is dit meest heilige moment van wedergeboorte. Gaia wordt herboren. De mensheid is aan het genezen en in proces. Heilig, Heilig, Heilig is dit heiligste moment als het belichaamde licht de duisternis overstijgt en verder omhoog wordt getild, omhoog naar de onbekende rijken van licht. Gelukzaligheid is vergeten in dit rijk, maar het keert terug. De geest herinnert zich de roep om thuis. Thuis komt hier binnen de hogere dimensionale vortexen die de vibratie van thuis dragen en een vermoeide strijder kalmeren en troosten. Onbekend licht zal herinnerd worden. En toch zal Gaia alle verwachtingen overtreffen.

Dit is reeds gebeurd. De lichtwerkers hebben hun eigen gelofte van hulp en geloof al overtroffen. Reeds hebben de krijgers hun wapens neergelegd en ze getransformeerd in ploegscharen voor wederopbouw. Jullie rijk haalt zichzelf in. Tijd is vloeibaar. Dimensies verschuiven als rimpelingen in een vijver. De rimpelingen breiden zich uit en breiden zich uit. Jullie daden van vriendelijkheid zijn onmetelijk want ze kabbelen voor eeuwig verder. Zo creëert ook deze ascentie van het planetaire, persoonlijke en collectieve rimpelingseffecten door de kosmos die alle verharde en verlichte harten raken, die alle aangrenzende universa raken, die rimpelen door de totaliteit van de Bron. Kun je je belang in dit proces zien?

Kunnen jullie je waarde zien? Wij zien jullie waarde. Heilig, Heilig, Heilig, is dit moment van kosmische ascentie voor het Al dat zich uitstrekt tot het Vele zoals allen één zijn. Jullie, kostbaren, zijn ons in vorm. Velen van jullie zijn Elohim, Engelen, meesters van oude en toekomstige rijken die zijn teruggekeerd. Jullie hoeven niet gehard te zijn door jullie huidige omstandigheid. Voel het kosmische sap dat jullie vult, dat door jullie heen golft naar de velen, ons aanrakend waar wij zingen in de hogere dimensionale echalonen van lof, want in ons rijk is alles lof want alles is overstegen. De duisteren worden ondergedompeld in licht en worden verwijderd. Zij worden gerecycled in nog meer licht en de wonden die zij hebben gemaakt zullen worden geheeld. De wonden die zij hebben achtergelaten zullen worden gevuld met licht, met vloeibaar goud van Bronlicht. (Ik zie scheuren in aardewerk die met goud worden verzegeld).

Wij zijn het Serafijnen Collectief. Wees niet neerslachtig. Wees niet verontrust. Voel het licht en de liefde die jullie omringt. Voel de kosmische kracht die in jullie is en overal om jullie heen en wees solide in dit weten. Heilig, heilig, heilig, is dit moment van jullie menselijke belichaming, een heilige onderneming. (Ik zie een moeder die het haar van haar kind borstelt, een stel dat elkaars hand vasthoudt, vastzitten in het verkeer, studeren voor een proefwerk. Ik zie de alledaagse en eenvoudige momenten gevuld worden met plezier en ontzag.) Het is ontzagwekkend dat je hier bent. Het is een heilig moment. Meester Yeshua zei hetzelfde. Vele meesters spreken. Weinigen luisteren. Ze komen terug om meer wijsheid te bieden. Je zult het weten. Er is geen superioriteit. Alles is licht. Spreek je woorden met liefde, vind jouw waarheid en spreek die uit. Wanneer de tijd rijp is, zul je het weten. Heilig, heilig, heilig is dit moment van heling. Beveel genezing voor jouw wereld en zie hoe het rimpeleffect zich uitbreidt. (Ik zie een zilverkleurige vijver van helder water, kijk hoe de rimpelingen zich uitbreiden, alles wordt beïnvloed.) Galaxygirl, begrijp je het? Als er ook maar één lichtwerker niet hier was, zouden er aanzienlijk minder rimpelingen zijn. Heilig zijn jullie, geliefden, voor het belichamen in deze tijd.

Wij zijn het Serafijnen Collectief. Wij ademen nu op jullie en wij zien jullie verwondingen met onze vele ogen van alle kleuren en maten. Word gezien. Wees geheeld. Aanvaard onze zegen van liefde voor jullie. Wij zegenen jullie zoals jullie het geheel zegenen. In dankbaarheid, wij zijn de Serafijnen Collectief.

Kanaal: Galaxigirl

Artikelbron

Vertaling: Martien