Het jaar 2012… /The Galactic Federation

3 Februari 2021

Het jaar 2012…

Voorafgaand aan het jaar 2012 was er een gerichte onderdrukking van de ontwikkeling van de mensheid. Er heeft een spirituele oorlog gewoed voorafgaand aan het jaar 2012. Ik heb veel geschreven over deze tijd die de Precessie van de Equinox wordt genoemd en over de druk van de mensheid naar zijn Ontwaken, veroorzaakt door de extreem hoge frequenties van de Fotonengordel. Het jaar 2012 is wanneer dit alles met mij gebeurde, voor dit jaar wist ik hier niets van.

Degenen die op hun Ascensie-pad zijn dat naar dit Grote Ontwaken leidt, hebben alles naar hun hoofd geslingerd gekregen door het verzet in een poging te voorkomen dat jullie zo ver zouden komen. De sterksten zijn/waren hun ultieme doelwit. Velen van jullie zijn bespioneerd, gevolgd en het doelwit geweest.

Sinds 2012 is alles opgevoerd en wordt alles naar jullie toegeworpen om jullie vooruit te stuwen. Onthoud dat niets zich ontwikkelt en vooruitgang boekt dat stil blijft staan. Er is speciale aandacht geweest voor de sterkeren door het verzet dat jullie probeert tegen te houden. Dit zijn de Duistere volgelingen die de Aarde en haar bewoners al duizenden jaren beheersen.

Deze Duistere volgelingen weten wie jullie zijn en kennen jullie capaciteiten wanneer jullie dit leven binnen komen. In 2012 werden de belangrijkste Duistere energieën van de Aarde opgeheven, waardoor de oude tijdlijn afnam en alleen de verzwakten overbleven om deze 3D façade van de geprogrammeerde Matrix voort te zetten.

Zoals jullie merken ontrafelt de alledaagse programmering van de zware 3D realiteit zich in een toenemende snelheid. Alle ervaringen sinds 2012 waren nodig voor jullie training. Het waren lessen. Het was allemaal om jullie bewust te maken van hoe de huidige globale systemen onrechtvaardig werken. Jullie zijn bewust gemaakt van hoe deze systemen in feite zijn ontworpen om jullie van je rechten te beroven en jullie te controleren. Dit waren opzettelijke daden van onderdrukking om jullie tot dienaren te maken van een systeem van slavernij. Dit was NIET het plan voor de mensheid ten tijde van onze schepping!

Sinds 2012 is het Ontwaken van de Mensheid versneld op een extreem intens niveau. Deze veranderingen vinden plaats op het energieniveau. Deze nieuwe energie is wat verandering brengt die zich verankert in het menselijk bewustzijn. Het zal als een golf over de planeet gaan en er zal geen houden meer aan zijn. De oude richtlijn is op zijn weg naar buiten en dit nieuwe energieniveau zal zorgen voor een veilige overgang van de mensheid.

De mensheid moet zich realiseren dat dit Menselijk Ontwaken dat aan de gang is, te danken is aan de activering van ons DNA, veroorzaakt door deze hogere energieën sinds 2012. We werden eerst getroffen door lage, negatief geladen impulsen om degenen die niet wakker waren voor te bereiden op de volgende ronde van activeringen. Want denk er eens over na, als de niet-ontwaakte mensen meteen getroffen zouden worden door extreem hoge frequenties, dan zouden hun fysieke lichamen daar niet tegen bestand zijn en op het mentale front zouden mensen gek worden. Dit is de reden dat deze energieën aanvankelijk extreem laag moesten worden gestuurd om de slapende bevolking te wekken. Kleine stapjes…

Deze lage, negatieve impulsen maakten het voor de ontwaakten mogelijk om fysiek en mentaal de gebeurtenissen aan te kunnen die door deze activeringen teweeg werden gebracht. Persoonlijk geloof ik dat we aan het einde zijn gekomen van deze periode van negatieve lading. Terwijl de mensheid vooruitgaat, zien jullie en worden jullie gecontacteerd door goddelijke wezens die jullie nooit eerder hebben kunnen bevatten, jullie beginnen boodschappen te ontvangen die jullie nooit eerder hebben kunnen ontvangen.

De inhoud die jullie zullen ontvangen naarmate jullie vooruitgaan, wordt waardevoller en zal op dit moment bij jullie passen en zal blijven vooruitgaan. Naarmate het Licht helderder wordt, zal de helderheid van de boodschap meer en meer duidelijk worden. Voorwaarts gaan we…

Door de prachtige Teri Wade

Bron

Vertaling: Martien