De Verborgen Sophia Codes / Kaia Ra

De Verborgen Sophia Codes

15 Februari 2021

De gezaaide terugkeer van de Sophia Code wekt ook cellulaire-zielherinneringen op van jullie ontelbare levens als een belichaamde ambassadeurs van mijn Sophia bewustzijn op deze planeet en anderen. Ongeacht wat jullie je op dit moment kunnen herinneren, het lezen van de volgende woorden erkent de herinneringen die in jullie DNA zijn opgeslagen en die roepen om te worden aanschouwd.

In de afgelopen 30.000 jaar werd mijn aanwezigheid als de Sophia Bron van al het leven aanbeden, maar toch weggestopt binnen mystieke rangen over jullie planeet. Na de grote val van Atlantis, zijn mijn verborgen Sophia-lijnen in een spiraal van Egypte naar Tibet, van India naar Frankrijk, en uiteindelijk van de kusten van Avalon naar de Amerika’s gegaan.

Met de grote val van Atlantis koos de mensheid in haar vrije wil om de polariteiten van spirituele onderdrukking te verkennen voor duizenden jaren van patriarchale heerschappij. Vele eeuwen zijn voorbijgegaan sinds ik geopenbaard en vereerd ben als de Ene Sophia Bron. Het Goddelijk Vrouwelijke, en mijn ware expressie van het Goddelijk Mannelijke, werden vervolgd tot relatieve stilte.

Gedurende deze eeuwen weerspiegelden vele van mijn verborgen lijnen en oude mysteriescholen elk aspecten van mijn Sophia-bewustzijn, maar een gebrek aan wereldwijde communicatiesystemen weerhield deze spirituele paden ervan zich te verenigen als een algehele kosmologie. Elke verborgen Sophia-lijn deed zijn best om zijn individuele vertegenwoordiging van de levende transmissie die Ik Ben in stand te houden, om op een dag gedeeld te worden zoals nu het geval is.

In de loop van jullie huidige leven kunnen jullie je magnetisch aangetrokken hebben gevoeld om verschillende mystieke paden te verkennen die herinneren aan jullie andere levens in dienst van deze verborgen tradities, waaronder: de religieuze wetenschappen van India, Tibet en Egypte; Taoïsme; Soefisme; Gnostisch Christendom; Kabbalisme; en inheemse ceremoniële kunsten, om er maar een paar te noemen.

Ik deel deze blauwdruk van mijn verborgen afstammingslijnen om een kaart in jullie DNA te weerspiegelen van alle levens die jullie geleefd hebben ter voorbereiding op dit leven. Jullie hebben wellicht vele incarnaties geleefd in dienst van het licht van de Sophia Code gedurende meer dan 30.000 jaar van gepolariseerde exploratie van de mensheid in spirituele verlichting en onderdrukking.

Je leest deze tekst nu om een belangrijke reden. Jullie zijn eindelijk klaar om de waarheid van jullie soevereine goddelijkheid te ontvangen en om het opzettelijk vergeten en verbergen van je ware aard af te werpen.

In andere levens heeft jullie sociaal geconditioneerde spirituele dienst aan veel van deze verborgen Sophia-lijnen misschien het volgende ingehouden:

  1. Het afleggen van eden en geloften om opzettelijk de waarheid van onze gedeelde goddelijke aard te vergeten of te verbergen en/of
  2. Het afleggen van eden en geloften om te lijden of te sterven voor het verdedigen van de waarheid van onze gedeelde goddelijke natuur.

Mijn gezaaide Gouden Tijd van Wonderen is nu hier. Ik spreek rechtstreeks over de dienst van jullie ziel in andere levens omdat het tijd is om jezelf te bevrijden van alle geloften en eden die je hebt gezworen om het ‘geheim’ van De Sophia Code binnen de mensheid te beschermen. Hoewel al deze intenties goed bedoeld waren, hoefde ik nooit verdedigd te worden.

Ik ben de kracht van onverdedigde liefde. Mijn almachtige aanwezigheid is Al Dat Is. Deze levende transmissie is een heiligdom voor jullie om je spirituele oordelen, offers en wapens van een ander tijdperk neer te leggen, zodat je eindelijk kunt rusten in de soevereiniteit van je ware zelf en onze gedeelde onoverwinnelijke natuur, deze kunt onthullen en vieren.

Het is veilig voor de levende meester in jullie om zich eindelijk te openbaren door onze onverdedigde goddelijke liefde. Het is van vitaal belang dat jullie jezelf toestemming geven om in dit leven te stralen, vrij van alle sociale conditionering, om gezien te worden voor wie je werkelijk bent.

Wij zijn één.

Kaia Ra

Bron

Vertaling: Martien