De strijd voor de vrijheid is begonnen. Sta op Mensheid en neem jullie macht terug

De strijd voor de vrijheid is begonnen. Sta op Mensheid en neem jullie macht terug

De stemming op jullie planeet is aan het veranderen. Het bewustzijn van de mensen op Aarde is aan het toenemen.

Een tijdje geleden kon je nog niets zeggen over wat er achter de schermen gebeurde. Mensen staarden je aan met lege gezichten die niets begrepen van wat je net zei.

Terwijl de dagen in isolement verder gingen, begonnen de mensen ruzie te maken over elkaars gedachten en wat elk van hen als werkelijkheid ervoer.

Maar nu zie je een verschuiving gebeuren. En terwijl jullie je wantrouwen tegenover jullie regeringen en je frustratie over het feit dat jullie gedwongen worden om maskers te dragen, beginnen de mensen te knikken en “JA” te zeggen tegen dit alles. Plotseling hoor je geen gewone mensen meer de zin “Het is voor onze eigen veiligheid” herhalen. Tenminste niet meer zoveel als voorheen.

We zeggen niet dat iedereen ja zegt, we zeggen niet dat iedereen wakker wordt. Nee, dat is nog lang niet het geval. Maar de mensen op Aarde maken grote vooruitgang in het doorzien van de illusie van de matrix.

Mensen over de hele wereld komen samen in de straten van hun land om te protesteren tegen hun regeringen die volgens hen niet het beste met hen voor hebben.

DIT IS JULLIE STRIJD VOOR DE VRIJHEID, DIE EINDELIJK BEGONNEN IS.

DIT IS HET BEGIN VAN HET EINDE.

Het einde van een kwaadaardig controlesysteem dat breekt als verbrijzeld glas.

Maar jullie moeten er voor vechten. JULLIE MOETEN VECHTEN VOOR JE VRIJHEID.

Vreedzaam protesteren is hoe jullie vechten!!!

We zijn hier om jullie te helpen, we zijn hier om jullie te begeleiden, maar dit is jullie gevecht, jullie moeten het gevecht aangaan. Niemand anders kan dit gevecht voor jullie winnen.

Jullie leven in een universum met vrije wil.

Ja, jullie zijn bedrogen door jullie kwaadaardige verraders-heersers, maar jullie hebben ze toch gekozen.

Jullie hebben je goedkeuring gegeven. Jullie waren je er niet van bewust. Goedkeuring hebben jullie desalniettemin gegeven.

Jullie hebben vrijwillig de controle, de manipulatie en het misbruik zo ver laten komen. Ja, jullie werden in de val gelokt, jullie vrije wil liet het toch toe.

Maar jullie zijn je er nu bewust van, nietwaar?

TREK JULLIE GOEDKEURING NU IN.

Gebruik jullie stem, video’s en social media accounts. Schrijf op kartonnen borden en ga de straat op:

IK GEEF GEEN GOEDKEURING.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING OM EEN MASKER TE DRAGEN.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING OM ONTDAAN TE WORDEN VAN MIJN BEWEGINGSVRIJHEID.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING OM MIJN VRIJHEID VAN MENINGSUITING TE CENSUREREN.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING VOOR MISBRUIK DOOR DE OVERHEID.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING VOOR VERPLICHTE VACCINS.

Maak hier jullie mantra van.

In een wereld waar het allemaal draait om energetisch vampirisme moet je de monsters van hun voedselbron uitputten.

Jullie zijn de bewoners van de planeet aarde. Kinderen van Gaia, sta op.

De wereld zoals jullie die kennen zal niet terugkomen. Jullie zullen een tumultueuze periode doormaken, maar het is noodzakelijk om de planeet te bevrijden van de satanische agenda die voor eonen de leiding heeft gehad en dan zichzelf weer opnieuw opbouwt op basis van ware waarden en liefde.

Het is jullie vrije wil. DIT ALLES HANGT AF VAN JULLIE VRIJE WIL. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Hoe lang dit alles zal duren hangt af van hoe snel de kritische massa van de mensen HUN GOEDKEURING ZAL INTREKKEN.

Zolang jullie, mensen op Aarde, bang zijn voor jullie regeringen zullen jullie in tirannie leven.

Maar als jullie regeringen bang zijn voor jullie, de mensen, zal er vrijheid zijn.

Welkom op jullie pad naar ascensie. Jullie hebben het beginniveau van een van de belangrijkste mijlpalen bereikt: Jezelf bevrijden.

We houden zielsveel van jullie. We zijn hier bij jullie.

We zijn jullie familie van licht.

A’HO 💖🙌

Aurora-Ray

Ambassadeur van de Galactische Federatie | Lyran High Council Elder

vertaling: Martien