De meest belangrijke tijd in de geschiedenis van de mensheid

DE MEEST BELANGRIJKE TIJD IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID 

Mijn groeten aan u deze dag, dit is Sananda. Ik denk dat u in uw gedachten alle wezens die contact maken met wie dan ook op Aarde hebt onderverdeeld, ik weet dat het natuurlijk is omdat u ervan uitgaat dat ik, Sananda die Jezus was, automatisch verbonden ben met de Drie-eenheid, en dat ik en de Aartsengelen hand in hand samenwerken met de Meesters van de Hiërarchie, zodat de mensheid kan profiteren van alle hulp die wij in de loop van de geschiedenis kunnen geven en hebben gegeven. Probeer ons niet gescheiden te houden van alle andere wezens van het licht die in de kosmos bestaan, hun liefde wordt ook vrij en onvoorwaardelijk aan jullie gegeven, en we werken ook met hen samen. De wezens die op andere planeten leven en die werken voor het welzijn van iedereen, en die in hen een grote liefde hebben voor elk wezen dat bestaat. Misschien denkt u dat, omdat wij in de Bijbel worden genoemd, dat wil zeggen de Hiërarchie van de Drie-eenheid, de Aartsengelen die samenwerken en de Meesters die in de afgelopen jaren zijn genoemd, en dus worden wij in uw gedachten gescheiden gehouden. Maar geloof me, wij hebben altijd met buitenaardsen gewerkt zoals jullie ze noemen; ze zijn net als jullie, allemaal onderdeel van het geheel.

De kosmos bestaat uit sterrenstelsels die zelfs de wetenschap van de mensheid te boven gaan, het Universum is zo enorm uitgestrekt, maar denk aan jullie zelf als een klein deel daarvan en dan zullen jullie je realiseren dat ook jullie buitenaardsen zijn, zullen we zeggen, voor hen op andere planeten. Maar als we ervan uitgaan dat alle planeten en sterren waar wezens op leven, samenwerken, dan zullen jullie vast kunnen stellen dat jullie tot die grote Hiërarchie van kosmische wezens behoren, en wij hebben al lang voordat ik als Jezus in de bijbelse tijd leefde, samengewerkt.

Voorafgaand aan mijn leven in die incarnatie zijn er bezoeken aan de planeet Aarde gebracht, die door de mensheid in het verleden zijn ervaren, en deze bezoekers werden verondersteld goden te zijn, want hoewel ze dat niet waren, waren ze zowel technologisch als spiritueel zo geëvolueerd, dat er werd aangenomen dat ze goden waren voor die eenvoudige mensen. In de loop van de millennia hebben dergelijke landingen regelmatig plaatsgevonden door andere wezens uit de hele kosmos en hoewel het tegenwoordig niet meer zo vaak gebeurt, zijn er in de lucht boven de Aarde wel degelijk vaartuigen gezien en zijn er de laatste jaren ook af en toe landingen geweest om de kennis te faciliteren, welke door deze buitenaardse wezens over de Aarde en de mensen die er op wonen, zodat er hulp kan worden gegeven, wanneer dat nodig is.

Jullie weten natuurlijk al enige tijd dat de Aarde geleidelijk aan verandert en dat er te zijner tijd een ascensie zal plaatsvinden. Jullie zijn je ervan bewust dat de vierde dimensie heel dichtbij komt, en dat de Aarde zelf daar op korte termijn naar zal ascenderen. Het is een geleidelijk proces geweest in de afgelopen jaren en het zal doorgaan; jullie merken ook dat er een versnelling van de veranderingen om jullie heen is geweest. Verandering is altijd noodzakelijk voor evolutie, zowel van denkprocessen als van spirituele ontwikkeling, en ook deze verandering is veel dramatischer dan op enig ander moment op aarde bekend is, afgezien van de natuurlijke veranderingen die zich in de loop van de millennia hebben voorgedaan, geologische veranderingen, klimatologische veranderingen, de ijstijd bijvoorbeeld, en in de loop van de jaren meer recentelijk, is het klimaat aan het veranderen en zal dat blijven doen, maar we hebben het daar al eerder over gehad.

Ik heb het vandaag over spirituele veranderingen die minder voor de hand liggend zijn, maar dit gebeurt voor jullie allemaal. Jullie zijn allemaal aan het ontwaken en proberen anderen te ontwaken voor hun spirituele aard, die spiritualiteit die latent is geweest en die volledig moet worden gewekt. Jullie hebben een grote kracht binnenin jullie, het begint net te ontstaan en het moet in de komende jaren naar voren komen. Jullie zijn je daar nu allemaal van bewust en proberen je bewustzijn op een nog hoger niveau te brengen door middel van jullie meditaties. Dit zal zich plotseling ontwikkelen en jullie zullen nieuwe horizonten ontdekken die jullie je niet hadden voorgesteld. Jullie hebben geprobeerd je voor te stellen hoe het zal zijn als je eenmaal de vierde en vijfde dimensie hebt bereikt, maar jullie geesten zijn op dit moment beperkt, en het zal nog even duren voordat jullie uit die cocon komen waar jullie nog steeds in gevangen zitten. Die wachtende vlinder zal in korte tijd opstijgen, en jullie zullen je realiseren hoe anders de dingen zullen zijn als dit eenmaal gebeurt.

De nieuwe mensheid zal de leiding nemen over de Aarde, de leiding nemen over het leven van hen die kostbaar zijn voor God. Alle mensen zijn dat, maar degenen die in staat zijn om die nieuwe spiritualiteit te bereiken zijn bijzonder kostbaar en zullen die bevoegdheid krijgen om iedereen te helpen met wie ze in contact komen. Steeds meer van jullie worden zich bewust. Er zijn zelfs meer dan jullie je kunnen voorstellen, die hun leven rondom jullie leven leiden en met wie jullie niet hebben gesproken over dit onderwerp. Probeer iedereen die jullie kennen uit te vragen en kijk of ze ontwaakt zijn, dit wordt steeds belangrijker en onvermijdelijker naarmate de tijd vordert. Degenen die in deze tijd in deze wereld incarneren, zijn meestal zeer oude zielen die ervaren zijn en vele levens hebben geleefd. Ze worden geboren met veel meer kennis dan zelfs jij hebt na jaren van meditatie en het lezen van vele boeken over spirituele onderwerpen. Jullie zullen merken dat de jongeren in staat zijn om hun kennis en hulp te geven wanneer de belangrijke tijden van de Aarde beginnen te veranderen. Het zal allemaal goed komen, want velen van jullie staan klaar om te helpen in deze tijd.

Jullie kennen de uitdrukking ‘de mens kent zichzelf en jullie zullen het Universum kennen’. De mensheid begint zichzelf te ontdekken en wat er in hem zit, en die wijsheid zal de komende jaren naar voren komen en jullie allemaal helpen, en dan zullen jullie in staat zijn om mee te doen met ons allemaal in de kosmos die onze energieën uitstorten om jullie te helpen jullie geest te openen voor die realiteit die overal om jullie heen is. Laat dit gewoon op natuurlijke wijze gebeuren, het zal gebeuren, geloof me. Ik weet dat velen van jullie wachten op dit nieuwe begin en uitkijken naar wat jullie zullen kunnen bereiken, vooral bij het zien van degenen die nu nog ongezien zijn, maar waarvan jullie je bewust zijn, vooral degenen die onze woorden channelen maar ons niet kunnen zien. Zij hebben alleen het geloof om te weten dat wij hier altijd helpen en begeleiden, dus voel je nooit alleen en hulpeloos. Jullie weten dat we jullie in dit nieuwe bewustzijn ondersteunen. Het enige wat jullie hoeven te doen is met de stroom mee te gaan.

Weet dat jullie je nieuwe mogelijkheden zullen bereiken die geleidelijk aan toenemen, en als jullie in mij geloven, Sananda, de Meesters van de Engelenhiërarchie, en bovenal, God, zullen jullie weten dat alles goed is en dat we allemaal werken aan het doel van jullie nieuwe bewustzijn dat net om de hoek ligt. Iedereen die deze woorden leest zal in de komende jaren veel bereiken, en dat zal ook het geval zijn als je op deze tijd terugkijkt en erkent dat mijn woorden waar zijn. Ga met God. God zegene jullie allemaal.

– SANANDA

Artiest: Louis Dyer

Vertaling: Martien