Ashtaria van de Galactische Federatie van het Licht / Gechanneld door: Davey

Ashtaria van de Galactische Federatie van het Licht

 Update voor degenen die zich zorgen maken

Gechanneld door: Davey voor EraOfLight

De volgende boodschap kwam door van Ashtaria van de galactische federatie van licht, na het lezen van informatie die op dit moment naar buiten komt:

Gegroet deze dag, lieve aardse broeders. Wij willen jullie vandaag een korte boodschap zenden over een zaak waarvan wij weten dat velen van jullie er bezorgd over zijn. Het gaat over de zogenaamde inentingen die op dit moment aan velen worden gegeven.

Voor u van de lichtwerkers gemeenschap heeft dit weinig of geen enkel effect op u. Wees niet bang.

Er is echter een mogelijkheid voor degenen met een lagere vibratie om verwikkeld te raken in de energie die wordt uitgezonden door degenen die dergelijke inentingen hebben genomen. Dit was altijd het plan van de duisteren, om zo’n effect te hebben, maar het is minimaal dierbaren. Wij willen jullie geruststellen over dit feit.

Er is een oplossing die wij jullie willen aanbieden, diegenen van onze lieve lichtwerkers gemeenschap die dit lezen. Het verankeren in energiecodes, zo u wilt, om uw mede-aardse gemeenschap te helpen en te ondersteunen, om te helpen bij het tenietdoen van dergelijke overdraagbare effecten. Als jullie deze codes willen ontvangen, zal dat een grote hulp zijn voor de kleine groep mensen die baat zou hebben bij deze hulp.

Wij willen u ook codes schenken die uw eigen energetische samenstelling verder zullen versterken om uw vibratie verder te verhogen, wat op zijn beurt ook uw medemensen zal helpen hun eigen vibratie te verhogen. Als u deze codes wilt ontvangen, stemt u dan alstublieft af op uw Hoger Zelf en op ons in de Galactische Federatie van Licht, als u dat wilt, en vraag uw Hoger Zelf om de codes te downloaden die in dit nu voor u geschikt zijn.

We zullen deze boodschap eindigen met te zeggen dat alles goed is, geliefden. Zulke maatregelen als deze zijn slechts ondersteunend en wij dringen er bij jullie op aan je niet te laten verontrusten door dit of iets anders dat momenteel gaande is in de wereld om jullie heen.

Wees blij, geliefden, want alles verloopt precies zoals de Schepper het wil. Het kan niet op een andere manier gebeuren. Zoals de Schepper het wil, zo zal het zijn.

Dat is alles voor nu. Ga in vrede en liefde. Wij zijn altijd bij jullie.

Ashtaria & De Galactische Federatie van Licht.

Kanaal: Davey

Vertaling: Martien