Vragen & Antwoorden met de Elohim; Sessie 1

Vragen & Antwoorden met de Elohim; Sessie 1

Gechanneld door: Davey – EraofLight – 10 Mei 2022

Dank aan allen die vragen hebben ingezonden, het aantal was overweldigend! Dus ga alstublieft door met het stellen van jullie vragen als je jouw vraag hier niet ziet in deze sessie.

Mijn tijd is de afgelopen twee weken nogal beperkt geweest, maar als jouw vraag niet beantwoord is, of als je er een hebt die je graag zou willen stellen, laat deze dan achter in het commentaarveld hieronder. Als leidraad:

  • Probeer slechts één vraag te stellen, zodat anderen ook een kans krijgen.
  • Stel a.u.b. een vraag waar anderen ook iets aan hebben (als ik tijd heb, meer nog als ik een gids heb, kan ik vragen van persoonlijke aard opnemen)
  • Ik zou het willen houden bij 4-5 vragen voor de hele sessie, als het lange antwoorden zijn, mogelijk meer als ze kort zijn.

***Vragen zijn vetgedrukt***

Sessie 1 V&A’s:

Vraag: Veel gechannelde boodschappen zeggen dat wij mensen, als Goden-in-het-vlees, absoluut alles kunnen hebben (of creëren) wat we maar willen. Tegelijkertijd wordt ons ook verteld dat we het plan van ons Hoger Zelf voor dit leven niet kunnen overtroeven, en dus niet moeten aandringen op het manifesteren van specifieke dingen op specifieke manieren en op specifieke tijden. Aan de ene kant wordt ons verteld dat ons een complete en totale vrije wil is gegarandeerd door de bronschepper die nooit oordeelt over onze creaties (d.w.z. dat we het kunnen gebruiken om vrijelijk zowel positieve als negatieve manifestaties te creëren). Aan de andere kant wordt ons verteld dat wij alleen datgene kunnen manifesteren wat voor ons aller hoogste goed is. Zouden de Elohim deze paradox voor ons willen ophelderen? Dank u! 

Elohim: Gegroet, dierbaar mens en allen die dit bericht lezen. We zullen met deze vraag beginnen, omdat hij zo’n grote reikwijdte heeft in al jullie levens en het is een belangrijke vraag om te beantwoorden. Ten eerste willen we het verschil uitleggen tussen macht over en macht van binnenuit. De meeste mensen werken namelijk met een mengeling van deze twee, en zijn nog niet in staat ze te onderscheiden. Dus, de overlapping creëert een verwarring van wat gepast is en wat niet. Kracht van binnenuit, is het leven van jullie waarheid dat jullie bronenergiewezens zijn die heel en één zijn met elke andere ziel. Die liefde weet hoe te balanceren en te co-creëren in perfecte harmonie. In deze staat is er geen duwen en trekken, alleen de vreugde van stroming en expansieve creativiteit.

Macht over, is een heel ander paradigma. Dit is de poging om door middel van greep of kracht, of die nu subtiel of impactvol is, de uiterlijke elementen in jullie uiterlijke wereldprojectie te beheersen. Dit gebeurt vanuit plaatsen van verlangen die niet van het hartwezen zijn. Dit heeft veel te maken met overleven en op angst gebaseerd gebrek, wat natuurlijk illusies zijn van dit 3D experiment.

Toen jullie incarneerden, beperkten jullie jezelf opzettelijk om te ervaren hoe het was om gebrek en angst te voelen. Na verloop van tijd groeiden deze uit tot toestandsvoorwaarden, zodat ze inherent werden aan jullie levensomstandigheden.

Dit is waar de overlapping van de twee lastig kan zijn. Aan de ene kant weet jouw diepe waarheid hoe je met iedereen harmonieus kunt bewegen, creëren en balanceren. Maar je op angst gebaseerde overleving van gebrek en behoeftes speelt hier overheen, omdat het je aanzet tot nodig hebben, willen en voelen dat je gebrek zult hebben als er niet aan voldaan wordt.

Daarom moedigen we jullie altijd aan om zo vaak als je kunt naar binnen te gaan en het weten te hervinden, de aangeboren kracht van binnen, het weten van hoe je op natuurlijke wijze in evenwicht kunt zijn met alle anderen. Dus de paradox waar je het over hebt is er eigenlijk een van verwarring als gevolg van de overlapping van deze twee principes, één gebaseerd op je innerlijke kernwaarheid, de andere als een uiterlijke, op overleven gebaseerde actie. Naarmate je evolueert, zul je op een natuurlijke manier innerlijke kracht ontwikkelen, en de neigingen die je hebt geleerd als macht-over, zullen verdwijnen.

Vraag: Als twee scheppergoden gelijktijdig hun vrije wil gebruiken (om precies tegenovergestelde resultaten te bereiken) wiens vrije wil is dan degene die wint? Een eenvoudig, maar misschien ruw voorbeeld zou zijn, dat een jongen een meisje erg leuk vindt, en probeert haar in zijn eigen leven te manifesteren. Tegelijkertijd heeft het meisje absoluut geen belangstelling voor deze man, en daarom staat haar vrije wil op gespannen voet met de vrije wil van de man (als een God-in-de-vlees) om absoluut alles te ervaren wat hij maar wil. Wiens vrije wil zou hier winnen? En als een van hen verliest, betekent dat dan niet dat hen de mogelijkheid werd ontzegd om als scheppergoden hun eigen werkelijkheid te scheppen, waardoor ideeën als gebrek en slachtofferschap worden bevorderd? Dank u! 

Elohim: We willen graag het verschil tussen macht-binnenin en macht-over verder verduidelijken. Als scheppende wezens zijn jullie werkelijk kwantum in jullie aangeboren staat. Dit betekent dat jullie toegang hebben tot alle mogelijke kwantumrealiteiten waarmee jullie je wensen uit te lijnen. Als macht-binnenin, als er een resultaat of realiteit is die je wilt ervaren, ga je gewoon naar binnen en creëer je de afstemming op die realiteit. Je kunt dit doen door visualisatie, maar wat nog belangrijker is, door te voelen voor de vibratie van die werkelijkheid. Laat het gevoel je verzadigen, en door dit te doen, begin je het proces van jezelf ‘afstemmen’ op die realiteit. Dit is wat het betekent om een schepper van realiteiten te zijn, er is niets waar je je niet op kunt afstemmen, en dus niets dat je niet kunt creëren. Wanneer je de liefde van je hart volgt, en voelt voor de liefde van de realiteit die je wilt ervaren, op deze manier, stem je jezelf af op de mede-gecreëerde liefdesrealiteit van die persoon, door een verenigde liefde van een mede-gecreëerde realiteit, een aspect waarin zij zich ook bevinden. Zie je, liefde reikt naar liefde. En door je te oefenen in het afstemmen op realiteiten door middel van liefde, werk je in pure innerlijke kracht om alles te ervaren wat je graag zou willen. En als er een wederzijdse wens is om je te verbinden in die mede-gecreëerde realiteit, dan zullen zij dat doen, zo niet, dan moet je dat toestaan.

Macht over is heel wat anders. Dit negeert de innerlijke macht die je hebt om realiteit te creëren en af te stemmen, en gaat rechtstreeks naar het controleren van de uiterlijke objecten die verschijnen in je huidige realiteitsprojectie, ongeacht wat zij wensen. Dit onteert de vrije wil en de huidige toestand van wat je om je heen ziet en probeert het, subtiel of met pure kracht, te laten ‘doen’ wat jij wilt dat het doet. Dit is geen daad van innerlijke-kracht-liefde-creatie, maar fysieke dwang om iets te laten gebeuren wat het misschien niet wenst.

En dus, in het geval van jouw vraag, wanneer je de twee mogelijkheden over elkaar heen legt, macht-binnenin en macht-over, schept dit verwarring, zoals je in je vraag hebt meegedeeld. Wij begrijpen dat dit een probleem is waar bijna ieder mens dagelijks mee te maken heeft. Je ziet dat je je beweegt naar uitsluitend macht-binnenin, maar tegelijkertijd ook oude macht-over worstelingen loslaat.

Wij vragen je dagelijks het naar binnen gaan te beoefenen en je vermogen aan te wenden om op een kwantum-manier realiteiten te creëren en op elkaar af te stemmen, op de manier van de ware verlangens van je hart.

En zo dwingt of dwing je niemand of iets af, je stemt jezelf af op de specifieke, uit vele ontelbare mogelijke realiteiten, die ene realiteit die je wenst te ervaren. En je hart weet hoe het moet samengaan en stromen met alle anderen in volledige acceptatie.

Een ander perspectief hierop is te begrijpen dat uiteindelijk niemand een machtsstrijd wint, ook al lijkt het misschien anders. In jouw innerlijke wereld ben je namelijk één met de ziel waarmee je een machtsstrijd probeert te voeren, en dus voer je een machtsstrijd met een ander aspect van jezelf. En dus hoe kun je winnen van jezelf, dat kun je niet. Beide aspecten van jou lijden als gevolg daarvan.

Wanneer je van binnenuit naar macht gaat, van daaruit, worden je ware verlangens altijd vervuld, want van daaruit omvatten die verlangens de allerbeste intentie naar alle andere aspecten van jezelf, en zij naar jou.

Wij begrijpen dat dit moeilijk is voor mensen, omdat jullie breedte van emotie sterk en groot is, en dus is het een uitdaging om te onderscheiden waar je verlangens vandaan komen.

Dus zouden we ook dit aanraden. Als je in verwarring bent over hoe te handelen of een situatie te benaderen. Ga weg, zoek een rustige plek, ga mediteren. Adem diep in je hartcentrum. Vraag je hogere zelf om je te helpen de situatie te zien en waar te nemen zoals jouw hoge hart, jouw aangeboren zelf, het ziet en voelt. Je kunt dan het hogere aspect van die persoon vragen of hij/zij zich bij je wil voegen in een co-creatie werkelijkheid van samenzijn in partnerschap. Als het hun hartenwens is om dat te doen, zullen ze dat doen.

Maar wij vragen je om je er altijd van bewust te zijn wanneer je afglijdt naar trekkracht of kracht, dat is een aspect van lagere, macht-over-verlangen, en is niet een aspect van macht-in-harmonie.

Vraag: Hebben de meeste kinderen onder de 5 jaar ‘doorbloedingen’ van vorige levens voordat ze leren vergeten? Is dit iets? Gebeurt het alleen bij sommige kinderen of bij allemaal, maar zijn ze zich er niet allemaal van bewust?

Elohim: Dierbare, veel van jullie kinderen komen inderdaad door met opmerkelijke vermogens, dit is prachtig in onze ogen, zoals je het zou kunnen noemen. De meeste kinderen leven deze waarheid zo aangeboren, zij beschouwen het niet als een supervermogen, het is normaal. En voor hen is het vreemd om anderen te zien die dat niet kunnen. Deze kinderen integreren grotendeels naadloos. Er zijn er die weer een beetje in het onwetende vallen, afhankelijk van de liefdevolle en vrije aard van hun opvoeding, of anderszins. Koester en bemoedig deze kinderen, zij zijn bijzondere geschenken aan jullie en tonen jullie een vorm van zijn die jullie spoedig voor jezelf zullen bereiken. Dit is een van de redenen waarom Yeshua ooit zei: “Wees de onschuld van een kind”.

Vraag: Wat betreft het vertrek, wat is er met de manifestaties van bezoekende essenties van anderen in oude kleren die door de vertrekkende gezien worden vóór het vertrek? Is dit echt of ingebeeld?

Elohim: Zoals met alle dingen, worden dergelijke visioenen aan je gepresenteerd als dat wat het meest geschikt is voor jou. Het universum kent je en het stemt zich af op jouw hoogste behoeften. Maar er is ook een ander aspect, namelijk het naspelen van gebeurtenissen met een hoge emotionele lading. De ruimte om jullie heen draagt de informatie van alle ervaringen met zich mee, totdat die geheeld zijn. Daarom zien velen herhalingen van de gewonden in de buurt van wat jullie slagvelden noemen. Totdat die ruimte geheeld is en weer in harmonie is gebracht, kunnen herhalingen optreden. En zo is het ook wanneer een gebeurtenis heeft plaatsgevonden waar een grote lading of gehechtheid is geweest. Dit, geliefden, is waarom het nodig is om ruimtes te helen en vrij te maken, zodat een harmonieuze en ritmische functie in die ruimtes kan terugkeren.

Vraag: Wat betreft het in ruimte-tijd vervormingen stappen, waar ik in een toekomstige staat ben gestapt, hoe kan ik leren om de vervorming te manifesteren zodat het langer duurt en ik erin kan interageren om het meer manifesteerbaar te maken. Is dit mogelijk?

Elohim: Zie hiervoor de bovenstaande informatie over het beoefenen met het gebruik van innerlijke kracht en het inzicht dat je een kwantumschepper bent, die zich kan afstemmen op elke realiteit die je wenst. Innerlijke kracht is jouw grootste kracht, het is de kracht van liefde. Velen worstelen met manifestatie, omdat jullie grotendeels nog steeds macht-over programma’s gebruiken die jullie vermogens snel aantasten en jullie veel energie laten steken in iets waar weinig van terecht komt. Innerlijke -Macht is puur moeiteloos, en als teken dat je op de goede weg bent, als je voelt dat je moeite doet, glijd je terug in macht-over. Macht-over kost energie, inspanning, en veel ervan, zoals velen van jullie beseffen. Innerlijke – macht is vreugdevol, vloeiend en leuk!

Vraag: Hoe kan ik de pijn van anderen helen als mijn oude lichaam over zijn houdbaarheidsdatum (Best before date) heen is?

Elohim: Dierbare, we waarderen je vraag, maar we vragen je om te overwegen waar je ware zielsintentie ligt met betrekking tot je genezing. Wij zien bijvoorbeeld dat velen zichzelf uitputten in een poging om anderen te helpen, maar zichzelf vergeten. Dierbaren, jezelf genezen is ook een daad van dienstbaarheid, want de trilling die je anderen zult bieden door jouw moeilijkheden op te lossen, zal van nature ook oplossingen bieden aan anderen. Daarom geven wij dit advies. Zorg ervoor, voordat je anderen genezing aanbiedt, dat dit is wat je hogere zelf wenst. Of, geeft je hogere zelf je de voorkeur om eerst jezelf te ontvangen. Om een analogie te geven van de vuurtoren: als er niet voor de vuurtoren gezorgd wordt, hoe kan hij dan het niveau van licht en hulp bieden dat nodig is voor degenen in de buurt die rotsachtige wateren willen vermijden? Jullie zijn zenders van licht geliefden, zorg ervoor dat jullie vuurtorens goed werken, en als je dat doet, zul je meer hulp kunnen bieden aan degenen die de wateren om je heen bevaren.

Vraag: Ik vond jullie blog in mijn zoektocht naar antwoorden over de Elohim. Ik heb mijn oude dagboeken doorgenomen, om informatie te verzamelen voor mijn volgende boek. Ik kwam een ervaring tegen die ik was vergeten, voornamelijk omdat ik het niet begreep en niet in staat was om meer informatie te krijgen op dat moment. Ik vroeg me af of Davey de Elohim zou kunnen channelen om me te helpen duidelijkheid te krijgen. Ik wil hem graag betalen voor een sessie. Ik heb niet veel mensen kunnen vinden die de Elohim channelen of er kennis over hebben. Ik wist echt niets over de Elohim toen ik deze eerste ervaring had in 2016.

Hier is mijn dagboekaantekening:

8/30/16

Lag te slapen. Voelde hoog vibrerende energie, bijna alsof ik mijn lichaam verliet. Ik vroeg of het Will was (mijn persoonlijke gids) maar een vrouwelijke stem zei dat ze mijn hogere zelf was en dat het tijd was voor ons om samen te smelten, dat ik mijn hogere zelf moet zijn verankerd op aarde.

Ze zei dat wij van de Hoge Elohim zijn en dat we gekomen zijn voor de ascensie van de aarde om te helpen bij het planetaire ontwaken. Ik voelde me alsof ik naar boven bleef bewegen en in een hogere vibratie verschoof. Ze zei dat ik seksuele en overvloedige blokkades moet loslaten. In het begin voelde de energie behoorlijk seksueel.

Ze zei dat er legioenen engelen staan te wachten om door mij gewenkt te worden. Mijn goddelijk mannelijke is verbonden met overvloed en seksualiteit en ik moet daar in stappen. Ze voelde een soort van serieus/no-nonsense maar ze zei dat ik haar anders zou voelen naarmate we in de tijd samensmelten.

Mijn hogere zelf: “Maak alsjeblieft elke dag tijd om je te verbinden met mijn energie en anker in je fysieke lichaam. Dit zal je in staat stellen om de astrologische afstemmingsenergie frequenties te omarmen die binnenkort geactiveerd zullen worden. Je zult blijven werken met verschillende wezens, waaronder Wil en de aartsengelen tijdens je slaap. Er staan velen klaar om je te helpen. Het is aan jullie om het werk in het fysieke rijk te doen dat de spirituele energie in staat zal stellen om gegrond te worden in jullie leven en op de planeet. Jullie moeten een stabiele fundering voor de energie creëren. Terwijl je mijn frequentie in het fysieke verankert, zul je toegang hebben tot uitgebreide staten van bewustzijn en grotere gelukzaligheid dan je je kunt voorstellen. Soms kan dit je overweldigen totdat je je aan deze frequenties hebt aangepast. Dan zal het normaal worden om je nog hoger uit te breiden. Dit is waarom het noodzakelijk is om dagelijks te aarden in de fysieke wereld in de vorm van linker hersenactiviteiten en structuur. Jullie hebben je hier in het verleden tegen verzet, maar nu kunnen jullie het gaan zien als jullie reddingslijn – de reddingsboei die jullie behoedt om weggespoeld te worden in de grote zee van energie. Er zullen perioden van grote expansie zijn en dan misschien enkele perioden van laagte wanneer de energie in jullie systeem wordt verwerkt. Erken dat je in beweging bent en neem niets te serieus op dit moment. De energie kan deze maand intens zijn. Jouw liefde en je gevoel voor humor zullen de beste buffers zijn voor de intensiteit. Ik zal niet altijd zo rechtlijnig en serieus op je overkomen. Op dit moment is dit de energie die je moet belichamen. Ik ben veelzijdig, net als jij.”

Ik had een andere ervaring (maar ik heb het nog niet teruggevonden in mijn dagboeken) waar ik mijn hogere zelf was en we zongen (met een koor van ik denk engelen) “Wij zijn Elohim!”

Ik probeer gewoon duidelijkheid te krijgen over waar die ervaringen over gingen.

Dank u,

Tianna

Elohim: Dierbare, wij reikten uit naar je aangezien je een Elohim-lijn hebt, zoals sommigen van jullie die dit lezen. Velen van ons zijn hier geïncarneerd om de aarde bij te staan in deze grote tijd van monumentale verandering. Wij houden zielsveel van jullie allen, en willen helpen op de manieren waarop we kunnen. Degenen onder jullie die zich met ons willen verbinden, doe dat alstublieft. En zelfs als je dat niet doet, genieten we enorm van de momenten waarop we ons met jullie kunnen verbinden.

In verband met jouw specifieke vragen, jouw kundalini energie werd geactiveerd. Dit is zowel een seksuele energie als een zeer krachtige creatieve energie, die jullie oude culturen zeer goed kenden, in het bijzonder de Maya’s, Lemuriërs en Atlantiërs. Er zijn er meer, maar wij willen zeggen dat jullie een krachtige sprong voorwaarts werd gegeven en wij moedigen allen die dit lezen aan om onze hulp te vragen, of diegenen met wie jullie graag willen werken, om jullie vooruit te helpen.

Dierbaren, er is zoveel dat wij jullie graag willen aanbieden, maar we moeten eerst jullie vraag krijgen. Weet alstublieft dat, terwijl veel automatisch is volgens jullie pad overeenkomsten, er zo veel meer is dat wij en anderen jullie kunnen bieden, maar jullie moeten het vragen.

Onze wens is om jullie pad zo gelukkig, vreugdevol en leuk mogelijk te maken!

Wat betreft jouw boodschap van je hogere zelf. Inderdaad, je beleeft nu zulke tijden. En wij willen dat je begrijpt dat je een oud en oud systeem van controle en macht-over aan het afbreken bent. De zeeën in deze ervaring kunnen zeer turbulent zijn, en zijn dat op dit moment ook. Jullie bewegen je naar innerlijke macht, en dit betekent dat jullie alle aspecten van jezelf binnenin omarmen en integreren.

En wat dit onderwerp betreft, raden wij jullie ten zeerste aan te mediteren om een brug te slaan naar en samen te smelten met jullie multidimensionele zelven. Eén suggestie die we voor jullie hebben is om eerst te vragen om een cocon van licht van jullie vijfde dimensionale liefdeslichtwaarheid, voel hoe het jullie cellen, jullie lichamen, jullie wezen, jullie ziel verzadigt. Aard dan deze energie in Gaia. Het is belangrijk te benadrukken dat het gevoel hiervan belangrijk is. Voel hoe Gaia’s kern liefdeslicht zich met je vermengt en met je versmelt. Wanneer je daartoe geleid wordt, doe dan hetzelfde met je zesde dimensionale aspecten enzovoort. Ga zo hoog als je je daartoe geleid voelt, zodat je je helemaal met je bronzelf verbindt. Soms kan het zijn dat je geleid wordt om te stoppen en de integratie te laten gebeuren de volgende keer dat je dit doet. Onthoud, er zijn geen moeten en niet-moeten, volg gewoon de pure vreugde van jouw hogere zelf en je stroomt zoals het hoort.

Als je dit dagelijks doet, zul je zo’n vrede en harmonie verankeren, niet alleen in jezelf, maar ook in de aarde en in anderen die het moeilijk hebben.

Dus aan jou, dierbare, die deze vraag stelde, je doet prachtig werk, zoals je dat allemaal doet. Als je maar echt kon zien welke invloed je hebt.

Einde van Sessie 1

Kanaal: Davey

Als dit wordt gedeeld op andere blogs, vermeld dan https://eraoflight.com/ als de bron.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org